Autostrada A1 w Polska

Zjazdy z autostrad

Autostrada A1 - Autostrada Bursztynowa

Autostrada Bursztynowa

Gdañsk - Gorzyczki, CZ border

Pasy ruchu Zjazd-km Kierunek CZ border (Czytaj w dół) Kierunek Gdañsk (Odczyt w górę) Droga poślizgu Uwagi Również jak
Droga ekspresowa S6E75 Go to S6
1 Rusocin (Pruszcz Gdañski) 6226 E75
PPO Rusocin Toll station E75
6 MOP Kleszczewko MOP Kleszczewko E75
17 Stanis³awie (Tczew) 224 Toll E75
25 Swaro¿yn 22 Toll E75
38 Pelplin 229 Toll E75
MOP Olsze MOP Olsze E75
63 Kopytkowo (Gniew) 231 Toll E75
69 MOP Gajewo MOP Gajewo E75
75 Warlubie 214 Toll E75
89 Nowe Marzy 591future S5E261 Go to S5, Toll E75
Most Wis³a 1603m E75
97 Grudzi¹dz 95 Toll E75
107 MOP Malankowo MOP Malankowo E75
113 Lisewo (W¹brzeŸno) 548 Toll E75
117 MOP Drzankowo MOP Drzankowo E75
122 DŸwierzno (Che³m¿a) 551 Toll, Planned IC E75
130 MOP Nowy Dwór MOP Nowy Dwór E75
136 Turzno (Toruñ Pó³noc) 96 Toll E75
80 E75
142 Lubicz (Toruñ Wschód) 1080 future S10 Toll E75
Most Struga Lubicka 178m S10E75
146 MOP Nowa Wieœ MOP Nowa Wieœ S10E75
PPO Nowa Wieœ Toll station S10E75
Most Drwêca 110m S10E75
Most Armii Krajowej (Wis³a) 958m S10E75
152 Czerniewice (Toruñ Po³udnie) S10 Go to S10 E75
160 MOP Ot³oczyn Zachód MOP Ot³oczyn Wschód E75
165 Ciechocinek 266 E75
178 MOP Ka³êczynek Zachód MOP Ka³êczynek Wschód E75
186 W³oc³awek Pó³noc 252 E75
191 MOP Machnacz Pó³noc E75
192 MOP Machnacz Po³udnie E75
196 W³oc³awek Zachód 62 E75
203 MOP Ludwinowo Zachód MOP Ludwinowo Wschód E75
216 Kowal 91 E75
220 MOP Lubieñ Zachód E75
220 MOP Lubieñ Wschód E75
240 MOP Strzelce Po³udnie MOP Strzelce Pó³noc E75
247 Kutno Pó³noc 60 E75
256 Kutno Wschód 92 IC U/C, open 03/2015 E75
260 MOP Krzy¿anów Zachód MOP Krzy¿anów Wschód Planned Rest area in dir. Gdañsk E75
272 Pi¹tek 703 E75
280 MOP G³owno MOP G³owno E75
293 £ódŸ Pó³noc A2E30 Go to A2
299 MOP Skoszewy Zachód MOP Skoszewy Wschód U/C, open 08/2016 E75
306 Brzeziny 72 U/C, open 08/2016 E75
312 £ódŸ Wschód 713 U/C, open 08/2016 E75
316 MOP Wiœniowa Góra MOP Wiœniowa Góra U/C, open 08/2016 E75
319 Romanów 714 U/C, open 08/2016 E75
323 £ódŸ Po³udnie S8 Go to S8 West, IC U/C, open 08/2016 E75
1E758 E6712
334 Tuszyn 12 91 Toll, U/C, open 08/2016 E75S8 E67
343 PPO Papie¿e Planned toll station E75S8 E67
347 Piotrków (Piotrków Trybunalski Zachód) S8E6774 Go to S8 East E75
- 74E75
350 Be³chatów (Piotrków Tryb. Po³udnie) 74 E75
1E75 -
353 MOP Karga³ Las Planned E75
Rokszyce S12 Go to S12, Planned E75
358 MOP Wola Krzysztoporska MOP Siomki Planned E75
360 PPO Je¿ów Planned toll station E75
372 MOP Danielów Planned E75
375 Kamieñsk 484 Toll, Planned E75
379 MOP Wojciechów Planned E75
388 MOP Stobiecko Zachód MOP Stobiecko Wschód Planned E75
391 Radomsko 42 Toll, Planned E75
403 MOP Wik³ów Zachód Planned E75
404 MOP Wik³ów Wschód Planned E75
414 Mykanów Toll, Planned E75
418 Czêstochowa Pó³noc 1 Toll, Planned E75
420 MOP Wierzchowisko Zachód MOP Wierzchowisko Wschód Planned E75
428 Czêstochowa Jasna Góra 43 Toll, Planned E75
433 MOP Gorzelanka MOP Gorzelanka Planned E75
437 Blachownia 46 Toll, Planned E75
441 Czêstochowa Po³udnie 908 Toll, Planned E75
445 PPO Nierada Temporary toll station, Planned E75
448 MOP Starcza MOP Starcza Planned E75
458 WoŸniki 789 Planned E75
461 MOP WoŸniki MOP WoŸniki Planned E75
472 PPO O¿arowice Toll station, Planned E75
Tunel Pyrzowice 120m Tunel Pyrzowice 120m Planned E75
475 Pyrzowice S1E75S11 Go to S1, Go to S11, Planned Toll
482 MOP Dobieszowice MOP Dobieszowice
489 Piekary Œl¹skie 911 Planned Toll
492 Bytom 11 Planned Toll
502 Zabrze Pó³noc 7894 Planned Toll
504 MOP Wieszowa MOP Wieszowa
507 Zabrze Zachód 78 Planned Toll
509 PPO Czekanów Planned Toll station
512 Gliwice Wschód 88 Go to DK88
Estakada 1663m
2-3 3-2
2-3 3-2 516 Gliwice Soœnica 902 Go to DTŒ
2-3 3-2 518 Gliwice Soœnica 44
2-3 3-2 518 Gliwice Soœnica A4E40 Go to A4
2-3 3-2
521 PPO Gliwice Planned toll station
523 Knurów 921 Planned Toll
Estakada Moczury 824m
526 MOP Knurów Zachód MOP Knurów Wschód
530 Czerwionka-Leszczyny, Dêbieñsko Planned Toll
534 Rybnik 925 Planned Toll
2-2 3-1
1-2 3-1 541 MOP Rowieñ Zachód MOP Rowieñ Wschód
1-2 3-1 542 ¯ory 935 Planned Toll
1-2 2-1
549 ¯ory, Œwierklany 932 Planned Toll
556 Wodzis³aw Œl¹ski, Mszana 933 Planned Toll
558 MOP Mszana MOP Mszana Planned Rest area in dir. Gdañsk
562 PPO Godów Planned Toll station
565 Gorzyce
Czech Republic - Èeská republika Poland - Polska State border
CZ Brnìnská dálnice Go to D1
<