Autostrada A18 w Polska

Zjazdy z autostrad

Autostrada A18, Droga krajowa 18

Autostrada
Droga krajowa

D border, Olszyna - Krzy¿owa

Pasy ruchu Zjazd-km Kierunek Krzy¿owa (Czytaj w dół) Kierunek D border (Odczyt w górę) Droga poślizgu Uwagi Również jak
D Spreewaldautobahn Go to A15 E36
Poland - Polska Germany - Deutschland State border 18E36
Most Nysa / Neißebrücke 190m 18E36
Przejœcie graniczne Olszyna Przejœcie graniczne Olszyna 18E36
1 Olszyna 18E36
5 MOP Olszyna 18E36
6 MOP Jag³owice 18E36
10 ¯ary Zachód 12 18E36
20 MOP Roœcice Po³udnie 18E36
20 MOP Roœcice Pó³noc Planned rest area 18E36
25 ¯ary Po³udnie 27 18E36
32 MOP Wymiarki Po³udnie MOP Wymiarki Pó³noc Planned rest area 18E36
38 I³owa 296 18E36
Most Czerna Wielka 18E36
52 Luboszów 18E36
Most Kwisa 18E36
56 MOP Œwiêtoszów MOP Œwiêtoszów Planned rest area 18E36
Most Bóbr 18E36
70 Boles³awiec, Golnice 297 18E36
DK18 becomes A18 A18 becomes DK18 E36
74 MOP Lipiany MOP Lipiany E36
78 Krzy¿owa A4E40 Go to A4
<