Autostrada A8 w Polska

Zjazdy z autostrad

Autostrada A8 - Autostradowa Obwodnica Wroc³awia

Autostradowa Obwodnica Wroc³awia

Wroc³aw Bypass: Magnice - Wroc³aw Pó³noc

Pasy ruchu Zjazd-km Kierunek Wroc³aw Pó³noc (Czytaj w dół) Kierunek Magnice (Odczyt w górę) Droga poślizgu Uwagi Również jak
A8
0 Magnice 8E67 Signed as S8 now
4 Kobierzyce 35 Signed as S8 now E67
6 Wroc³aw Po³udnie A4E40 Go to A4 E67
8 Wroc³aw Zachód 347 E67
13 Wroc³aw Lotnisko Wroc³aw Airport E67
16 Wroc³aw Stadion 94 E67
Most Rêdziñski (Odra/Œlêza) 1742m E67
24 Wroc³aw Pó³noc 5future S5E261 Go to S5 E67
S5E261 E67
29 Wroc³aw Psie Pole S8E6798 Go to S8, Go to DK98
<