Autostrada S10 w Polska

Zjazdy z autostrad

Droga ekspresowa S10

Droga ekspresowa

Szczecin - P³oñsk

Pasy ruchu Zjazd-km Kierunek P³oñsk (Czytaj w dół) Kierunek Szczecin (Odczyt w górę) Droga poślizgu Uwagi Również jak
Szczecin Kijewo A6S3 E28E6510 Go to A6, Planned
Szczecin P³onia Planned
Szczecin Zdunowo Planned
10
Most P³onia Signed as DK10 now
Kobylanka Signed as DK10 now
Signed as DK10 now
15 Stargard Szczeciñski Zachód
22 Stargard Szczeciñski Centrum 106
Estakada Ina 356m
27 Stargard Szczeciñski Wschód 20
10
Kr¹piel Proposed
Suchañ 160 Proposed
MOP MOP Proposed
Recz 151 Proposed
MOP MOP Proposed
¯ó³wino Proposed
Cybowo Proposed
MOP MOP Proposed
Kalisz Pom. 175 Proposed
£owicz Wa³ecki Proposed
MOP MOP Proposed
Miros³awiec 177 Proposed
Piecnik Proposed
MOP MOP Proposed
Wa³cz Zachód 10 Proposed
Wa³cz Pó³noc 163 Proposed
Wa³cz Wschód 22 Proposed
Witankowo 10 Proposed
MOP MOP Proposed
Stara £ubianka Proposed
Pi³a Pó³noc S11 Go to S11, Planned
Pi³a Wschód S11 Go to S11, Planned
Kaczory Planned
Miasteczko Krajeñskie Planned
Bia³oœliwie 190 Planned
10
£ob¿enica (Wyrzysk Zachód) 242
Estakada £ob¿onka 247m
Wyrzysk (Wyrzysk Wschód)
10
Sadki Proposed
Nak³o Zachód Proposed
Nak³o Pó³noc 241 Proposed
Œlesin Proposed
Bydgoszcz Zachód S5E26180 Go to S5, Planned
10
Bydgoszcz B³onie S5E261223 Go to S5
Bydgoszcz Po³udnie 5E26125
10
Bydgoszcz Wschód 397 Proposed
Solec Kujawski Po³udnie 249 Proposed
Solec Kujawski Wschód 394 Proposed
Wielka Nieszawka 273 Proposed
10
Toruñ Zachód 15
Toruñ Podgórz Planned IC
Czerniewice (Toruñ Po³udnie) A1E75 Go to A1, Planned
Lubicz (Toruñ Wschód) A1E7580 Go to A1, Planned
Lubicz 552 Proposed
Dobrzejewice Proposed
Oborowo 258 Proposed
Czernikowo Proposed
Kikó³ 554 Proposed
Lipno 557 Proposed
Skêpe Zachód 10 Proposed
Skêpe Wschód Proposed
Gozdy 539 Proposed
Sierpc Po³udnie 541 Proposed
Sierpc Wschód 10 Proposed
Zawidz Koœcielny 561 Proposed
Stare Chabowo Proposed
Drobin 60 Proposed
Góra 567 Proposed
Dzierz¹¿nia Proposed
P³oñsk Zachód Proposed
P³oñsk Po³udnie 50532 Planned
Ploñsk-Siedlin S7E77 Go to S7, Planned
<