Autostrada S11 w Polska

Zjazdy z autostrad

Droga ekspresowa S11

Droga ekspresowa

Ko³obrzeg - Pyrzowice

Pasy ruchu Zjazd-km Kierunek Pyrzowice (Czytaj w dół) Kierunek Ko³obrzeg (Odczyt w górę) Droga poślizgu Uwagi Również jak
1 Bielice S6E28 Go to S6, Planned
2 Koszalin Zachód 6 Proposed
16 Zegrze Pomorskie 168 Proposed
MOP MOP Proposed
36 Koszalin Po³udnie Proposed
42 G³odowa 162 Proposed
48 Bobolice Proposed
MOP MOP Proposed
78 G³odowa 169 Proposed
82 Bobolice 25171 Proposed
MOP MOP Proposed
59 Wierzchowo Proposed
73 Szczecinek Pó³noc Planned
77 Œródmieœcie 20 Planned
79 Szczecinek Wschód Planned
82 Szczecinek Po³udnie 20 Planned
Lotyñ Proposed
Okonek Proposed
Podgaje 22 Proposed
Jastrowie Pó³noc 189 Proposed
Jastrowie Po³udnie 22 Proposed
Tarnówka Proposed
Krêpsko Proposed
Dobrzyca Proposed
Pi³a Pó³noc S10 Go to S10, Proposed
Pi³a Wschód S10 Go to S10, Proposed
Pi³a Przemys³owa Proposed
Pi³a Po³udnie 179 Proposed
Ujœcie 11 Proposed
Nietuszkowo Proposed
Chodzie¿ Pó³noc 183 Proposed
Chodzie¿ Po³udnie Proposed
Budzyñ Proposed
Tarnowo Proposed
RogoŸno 241 Proposed
We³na Proposed
Oborniki Pó³noc 11 Proposed
Oborniki Wschód 187 Proposed
Oborniki Po³udnie 11 Proposed
Chludowo Proposed
11
245 Poznañ Pó³noc
252 Poznañ Rokietnica
254 Poznañ Napachanie 184
258 Poznañ Tarnowo Podgórne 92 Go to DK92
262 Poznañ £awica 307 Poznañ-£awica Airport
266 Poznañ D¹brówka
268 MOP Palêdzie MOP Skórzewo
270 A2E30
270 Poznañ Zachód A2E30S5 E261 Go to A2, Go to S5
287 Poznañ Krzesiny A2E30S5 E261 Go to A2, Go to Trasa Katowicka
289 MOP Jaryszki
291 Koninko 433
293 G¹dki
Borówiec
299 Kórnik Pó³noc 431
302 Kórnik Po³udnie
11
311 Œroda Pó³noc Proposed
316 Œroda Po³udnie 432 Proposed
323 Mi³os³aw 15 Proposed
329 Krzykosy Proposed
334 Nowe Miasto 436 Proposed
340 Mieszków U/C, open 08/2017
348 Jarocin 443 U/C, open 08/2017
353 Witaszyce Proposed
356 Kotlin Proposed
359 Twardów Proposed
365 Pleszew Pó³noc 11 Proposed
369 Pleszew Po³udnie 12 Proposed
381 Sobótka Proposed
385 Górzno Proposed
11
390 Franklinów (Ostrów Wlkp. Pó³noc)
395 Ostrów Wlkp. (Ostrów Wlkp. Wschód) 1125
399 Ostrów Wlkp. Po³udnie U/C, open 07/2017
408 Przygodzice 11 U/C, open 07/2017
413 Antonin 447 Proposed
420 Ostrzeszów Pó³noc 11 Proposed
424 Kobyla Góra 449 Proposed
430 Ostrzeszów Po³udnie 11 Proposed
Turze 11 Proposed
439 Kêpno Pó³noc 11 Planned
444 Kêpno Kr¹¿kowy S8E67 Go to S8, Planned
447 Kêpno Wschód 8E67 Planned
451 Baranów Planned
459 £êka Opatowska 11 Planned
467 Byczyna 487 Proposed
Proposed section Byczyna - Lubliniec Proposed
11
Lubliniec, Lubecko 46 Signed as DK46 now, IC to be part of S11
11
Tworóg 11 Planned
Kostów Planned
Tarnowskie Góry Planned
Tarnowskie Góry 908 Planned
Miasteczko Œl¹skie 912 Planned
O¿arowice Planned
Pyrzowice A1S1E75 Go to A1, Go to S1, Planned
<