Autostrada S2 w Polska

Zjazdy z autostrad

Droga ekspresowa S2 - Po³udniowa Obwodnica Warszawy

Po³udniowa Obwodnica Warszawy

Warszawa Southern Bypass: Konotopa - Lubelska

Pasy ruchu Zjazd-km Kierunek Lubelska (Czytaj w dół) Kierunek Konotopa (Odczyt w górę) Droga poślizgu Uwagi Również jak
456 Warszawa, Konotopa A2E30
S8E67E77
Go to A2, Go to S8 East
S8 E30 E67E77
2-3 3-2 459 Opacz 719 S8 E30 E67E77
2-3 3-2 461 Opacz 7future S8E67 Go to S8 West S8 E30 E77
2-3 3-2 463 Opacz 78 E30E77
E30E67E77
468 Warszawa Po³udnie S79future S7E77 Go to S7, Go to S79 E30
470 Pu³awska 2E3079
471 Ursynów Planned E30
Tunel Ursynów 2335m Tunel Ursynów 2335m Planned E30
474 Ursynów Planned E30
475 Przyczó³kowa 724 Planned E30
Most Po³udniowy 1003m Planned E30
480 Wa³ Miedzeszyñski 801 Planned E30
483 Patriotów Planned E30
Estakada Mazowiecki Park Krajobrazowy 1608m Planned E30
Estakada nad mokrad³ami 368m Planned E30
489 Majdan A2E30 S17E372 Go to A2, Go to S17, Planned
<