Autostrada S3 w Polska

Zjazdy z autostrad

Droga ekspresowa S3

Droga ekspresowa

Œwinoujœcie - Lubawka, CZ border

Pasy ruchu Zjazd-km Kierunek CZ border (Czytaj w dół) Kierunek Œwinoujœcie (Odczyt w górę) Droga poślizgu Uwagi Również jak
Œwinoujœcie 3E65 Planned
Intersections E65
13 Miêdzyzdroje 102 Signed as DK3 now E65
Estakada Stary Zdrój 300m Signed as DK3 now E65
Intersections E65
20 Dargob¹dz-Zachód Signed as DK3 now E65
23 Dargob¹dz-Wschód Signed as DK3 now E65
Intersections E65
27 Wolin-Zachód Signed as DK3 now E65
Most Dziwna 665m Signed as DK3 now E65
29 Wolin-Wschód/Rec³aw Signed as DK3 now E65
Intersections E65
Troszyn E65
Kamieñ Pomorski, Par³ówko 107108 E65
3E65
Brzozowo Planned E65
45 MOP Przybiernów MOP Przybiernów Planned E65
46 Przybiernów Planned E65
56 Babigoszcz Planned E65
3E65
62 Miêkowo E65
64 Miêkowo E65
66 Goleniów Pó³noc S6 E28 Go to S6 E65
MOP ¯d¿ary 6 E28E65
69 Goleniów Zachód 111 6 E28E65
MOP £ozienica 6 E28E65
73 Goleniów Po³udnie 6 E28E65
74 MOP MOP Parking area to be canceled 6 E28E65
81 MOP Kliniska 6 E28E65
81 Kliniska Planned IC 6 E28E65
85 Rzêœnica A6E28E65142 Go to A6
104 Szczecin - Klucz A6E28E65 Go to A6
108 MOP Wysoka Zachód MOP Wysoka Wschód E65
Estakada Barani Sus 242m E65
113 Gryfino 120 E65
127 MOP Kunowo MOP Kunowo E65
131 Pyrzyce 122 E65
144 MOP Sitno Zachód MOP Sitno Wschód E65
Estakada £ubie 162m E65
158 Myœlibórz 26 E65
163 MOP Nowogródek Pomorski MOP Nowogródek Pomorski Planned rest area E65
180 MOP Marwice MOP Marwice Planned rest area E65
186 Ma³yszyn (Gorzów Wlkp. Pó³noc) 130 Upgrade U/C, open04/2017 E65
190 Wieprzyce (Gorzów Wlkp. Zachód) 132 Upgrade U/C, open04/2017 E65
Most Warta 730m Upgrade U/C, open04/2017 E65
195 Gorzów Wlkp. Po³udnie 22 Upgrade U/C, open04/2017 E65
MOP Trzebiszewo MOP Trzebiszewo E65
215 Skwierzyna Zachód 24 E65
Most Obra 215m E65
222 Skwierzyna Po³udnie 24 E65
225 MOP Popowo MOP Popowo Planned Rest area E65
3E65
234 Miêdzyrzecz Pó³noc Signed as DK3 now, Upgrade U/C, open06/2017 E65
Most Obra 300m Signed as DK3 now, Upgrade U/C, open06/2017 E65
236 Miêdzyrzecz Zachód 137 Upgrade and IC U/C, open06/2017 E65
238 Miêdzyrzecz Po³udnie Signed as DK3 now, Upgrade U/C, open06/2017 E65
Estakada Nietoperek 724m E65
MOP Sosnówka MOP Sosnówka Planned parking area E65
Estakada 400m E65
A2E30 E65
Jordanowo A2E30 Go to A2 E65
Œwiebodzin Pó³noc E65
Estakada Struga Œwiebodziñska 936m E65
Œwiebodzin Po³udnie E65
MOP Kêpsko MOP Kêpsko Planned rest area E65
273 Sulechów 32 E65
Most Odra 572m 32E65
279 MOP Sto¿ne MOP Sto¿ne Planned rest area 32E65
287 Pó³nocna (Zielona Góra Pó³noc) 32 E65
E65
291 Racula (Zielona Góra Po³udnie) 279 E65
E65
293 MOP Racula E65
293 MOP Racula Planned rest area E65
299 Niedoradz E65
308 Nowa Sól Zachód 297 E65
314 MOP Lisiny MOP Lisiny Planned parking area, Signed as DK3 now E65
3E65
Nowa Sól Po³udnie 3 U/C, open 06/2018 E65
Nowe Miasteczko 3 U/C, open 06/2018 E65
MOP Zimna BrzeŸnica MOP Zimna BrzeŸnica U/C, open 06/2018 E65
Gaworzyce U/C, open 06/2018 E65
G³ogów, Dro¿ów 12 U/C, open 06/2018 E65
MOP Potoczek MOP Potoczek U/C, open 06/2018 E65
3E65
G³ogów, Potoczek 329 Signed as DK3 now E65
3E65
Polkowice, KaŸmierzów 3 U/C, open 06/2018 E65
MOP U/C, open 06/2018 E65
Polkowice 3 U/C, open 06/2018 E65
MOP Biedrzychowa U/C, open 06/2018 E65
Lubin Pó³noc 3 U/C, open 06/2018 E65
Lubin Zachód 335 Planned E65
Lubin Po³udnie 3 Planned E65
MOP Kochlice MOP Kochlice Planned E65
Legnica Pó³noc Planned E65
Legnica Zachód 94 Planned E65
Legnica Po³udnie A4E40 Go to A4, Planned E65
A4E40 Planned E65
MOP Brachów MOP Brachów Planned E65
Wiadukt 700m Planned E65
Jawor Pó³noc 3 Planned E65
Jawor Wschód 374 Planned E65
Jawor Po³udnie 3 Planned E65
MOP Paszowice Planned E65
Bolków 5E65 Planned
Tunel Stare Bogaczowice 2290m Tunel Stare Bogaczowice 2290m Planned
Most Cieklina 700m Planned
Tunel Gostków 310m Tunel Gostków 310m Planned
MOP Jaczków MOP Jaczków Planned
Most Potok Lesk 550m Planned
Kamienna Góra Pó³noc 5 Planned
Most Bóbr 600m Planned
Wiadukt 550m Planned
Kamienna Góra Po³udnie 367 Planned
Most Bóbr 600m Planned
Wiadukt 700m Planned
Wiadukt 800m Planned
Wiadukt 750m Planned
Lubawka 369 Planned
Èeská republika - Czech Republic Poland - Polska State border
CZ Dálnice Go to D11, Planned
<