Autostrada S5 w Polska

Zjazdy z autostrad

Droga ekspresowa S5

Droga ekspresowa

Nowe Marzy - Wroc³aw

Pasy ruchu Zjazd-km Kierunek Wroc³aw (Czytaj w dół) Kierunek Nowe Marzy (Odczyt w górę) Droga poślizgu Uwagi Również jak
Nowe Marzy A1E7591 Go to A1, Planned
Sartowice Planned E261S91
5E261 91
Œwiecie Pó³noc E261S91
E261S91
Œwiecie Zachód 91240 E261
Œwiecie Po³udnie E261
5E261
Gruczno 245 Planned E261
Pruszcz 248 Planned E261
Koronowo 56256 Planned E261
Bydgoszcz Pó³noc 244 Planned E261
Maksymilianowo Planned E261
Wilcze Planned E261
Bydgoszcz Op³awiec 25 Planned E261
Bydgoszcz Zachód S10 80 Go to S10, Planned E261
5E261
Bydgoszcz Po³udnie 10 25 E261
Bydgoszcz B³onie S10 223 Go to S10 E261
5E261
Rynarzewo 5 Planned E261
5E261
Szubin Pó³noc 247 E261
5E261
Szubin Po³udnie Planned E261
Kowalewo Planned E261
Pa³uki Planned E261
¯nin Pó³noc 5 Planned E261
¯nin Zachód 251 Planned E261
Biskupin Planned E261
Rogowo Planned E261
Lubcz Planned E261
Cotoñ 5 Planned E261
120 Mieleszyn U/C, open 07/2017 E261
MOP Modliszewko Zachód MOP Modliszewko Wschód U/C, open 07/2017 E261
129 Gniezno Pó³noc 5 U/C, open 07/2017 E261
134 K³ecko 190 U/C, open 07/2017 E261
139 Gniezno Po³udnie 5 Go to DK5 E261
142 MOP £ubowo MOP Pierzyska E261
146 £ubowo 434 E261
150 Czerniejewo E261
155 MOP Sanniki MOP Wagowo E261
159 Iwno 434 E261
161 Kostrzyn 92 E261
163 Strumiany E261
167 MOP Sierkierki MOP Czerlejnko E261
171 Kleszczewo 434 E261
174 Poznañ Wschód A2E30 E261 Go to A2
201 Poznañ Zachód A2E30 E261 S11 Go to A2, Go to S11, Planned
204 Konarzewo Planned E261
212 Stêszew 32 Planned E261
MOP Sorocko MOP Zamys³owo Planned E261
217 Mosina 5431 Planned E261
221 Czempiñ 5 Planned E261
233 Koœcian Pó³noc 308 Planned E261
238 Koœcian Po³udnie Planned E261
243 Œmigiel Pó³noc Planned E261
5E261
Œmigiel Bypass

E261
5E261
247 Œmigiel Po³udnie Planned E261
253 Lipno 5 Planned E261
MOP Wilkowice MOP Wilkowice Planned E261
263 Œwiêciechowa Planned E261
266 Leszno Zachód 12 Planned E261
272 Leszno Po³udnie 323 Planned E261
281 Rydzyna E261
Bojanowo E261
MOP Go³aszyn MOP Go³aszyn E261
Rawicz 36 E261
MOP Folwark MOP Folwark E261
306 Korzeñsko 5 E261
5E261
312 ¯migródek 5 U/C, open 10/2017 E261
316 ¯migród 339 U/C, open 10/2017 E261
319 MOP MOP U/C, open 10/2017 E261
326 Kroœcina U/C, open 10/2017 E261
330 Prusice U/C, open 10/2017 E261
339 Trzebnica 340 U/C, open 10/2017 E261
344 MOP MOP U/C, open 10/2017 E261
349 Kryniczno 5 U/C, open 10/2017 E261
354 A8E67 U/C, open 12/2017 E261
354 Wroc³aw Pó³noc 5 U/C, open 12/2017 E261
355 Wroc³aw Pó³noc A8E67 Go to A8, U/C, open 12/2017
<