Autostrada S61 w Polska

Zjazdy z autostrad

Droga ekspresowa S16

Droga ekspresowa

Ostrów Mazowiecka - Budzisko, LT border

Pasy ruchu Zjazd-km Kierunek LT border (Czytaj w dół) Kierunek Ostrów Mazowiecka (Odczyt w górę) Droga poślizgu Uwagi Również jak
0 Podborze S8E67 Go to S8, Planned
6 Komorowo 627 Planned E67
7 MOP MOP Planned E67
20 Œniadowo 677 Planned E67
31 MOP MOP Planned E67
37 £om¿a Po³udnie 677 Planned E67
44 £om¿a Zachód 61 Planned E67
47 Nowogród 645 Planned E67
54

£om¿a Pó³noc

64 Planned E67
57 Kolno 63 Planned E67
60 MOP MOP Planned E67
61
Signed as DK61 now
74 Stawiski 647 Signed as DK61 now
Signed as DK61 now
61
82 Grabowo Planned E67
Szczuczyn 58 U/C, open 12/2015 E67
Guty 61 Proposed E67
E³k Po³udnie 65 Proposed E67
E³k Wschód 16 Proposed E67
Kalinowo 16 Proposed E67
Raczki 8E67
MOP Cynowo MOP Koniecbór 8E67
Suwa³ki Po³udnie 8E67655
Suwa³ki Zachód 653 Planned E67
Suwa³ki Pó³noc 8 Proposed E67
MOP MOP Proposed E67
Szypliszki 651 Planned E67
MOP MOP Proposed E67
Lithuania - Lietuva Poland - Po³ska State border E67
LT Magistraliniai keliai A5 Go to A5 E67
<