Autostrada S69 w Polska

Zjazdy z autostrad

Droga ekspresowa S69

Droga ekspresowa

Bielsko Bia³a - Zwardoñ, SK border

Pasy ruchu Zjazd-km Kierunek SK border (Czytaj w dół) Kierunek Bielsko Bia³a (Odczyt w górę) Droga poślizgu Uwagi Również jak
Bielsko-Bia³a Krzemionki S1E75E462 Go to S1, Continue as S1, Planned IC
Wiadukt Krzywa 413m
4 Bielsko-Bia³a Lipnik 52
8 Bielsko-Bia³a Mikuszowice 52
8 Bielsko-Bia³a Mikuszowice 942
11 Wilkowice
Buczkowice
Wiadukt 1200m U/C, open 07/2015
£odygowice U/C, open 07/2015
20 ¯ywiec So³a 69 IC U/C, open 07/2015
23 Browar (¯ywiec Browar)
28 Przybêdza 69
Tunel Wêgierska Górka 930m Planned
Tunel Milówka 1000m Planned
36 Milówka 69
Wiadukt Kameszniczanka 663m
Wiadukt Szare 248m
41 Laliki 69
Tunel Laliki (Emilia) 678m
43 Rajcza
Wiadukt nad szlakiem migracji zwierz¹t 200m
46 Zwardoñ Signed as DK69 now
Przejœcie graniczne Zwardoñ Przejœcie graniczne Zwardoñ Signed as DK69 now
Slovakia - Slovensko Poland - Polska State border
SK Kysucká dia¾nica D3 Go to D3
<