Autostrada S86 w Polska

Zjazdy z autostrad

Droga ekspresowa S86

Droga ekspresowa

Sosnowiec - Katowice

Pasy ruchu Zjazd-km Kierunek Katowice (Czytaj w dół) Kierunek Sosnowiec (Odczyt w górę) Droga poślizgu Uwagi Również jak
0 Sosnowiec-Pogoñ 8694
1 Sosnowiec-Grota-Roweckiego
2 Sosnowiec-Pi³sudskiego
3 Katowice-D¹brówka Ma³a, MOP
4 Katowice-Hallera
5 Katowice-Popie³uszki
5 Katowice-Centra Handlowe
6 Katowice-aleja RoŸdzieñskiego 79 Go to DTŒ
86
<