Tabela odległości Austria

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (km)
Wiedeń
Linz
Salzburg
Klagenfurt
Graz
Innsbruck
Altstadtviertel
Favoriten
Donaustadt
Floridsdorf
Nofels
Ottakring
Simmering
Leopoldstadt
Meidling
Wiedeń 184 299 320 194 478 183 5 14 10 631 7 6 3 6
Linz 185 136 252 220 315 1 184 196 189 468 179 187 186 179
Salzburg 299 136 217 280 188 135 298 310 303 363 293 301 299 293
Klagenfurt 319 251 217 135 391 251 316 328 329 566 319 319 320 315
Graz 195 220 281 136 460 220 192 204 205 629 195 195 196 191
Innsbruck 478 315 186 390 459 314 477 489 481 157 472 480 478 472
Altstadtviertel 185 1 136 252 220 315 184 196 189 468 179 187 186 180
Favoriten 6 183 298 317 192 477 182 15 13 630 9 5 6 5
Donaustadt 14 197 313 331 206 492 197 17 11 645 20 15 12 19
Floridsdorf 8 188 304 330 204 483 188 12 10 636 11 13 6 13
Nofels 632 469 361 565 634 157 468 631 643 636 626 634 633 626
Ottakring 8 178 294 321 195 473 178 8 19 10 626 10 7 6
Simmering 6 186 301 321 195 480 185 4 13 15 633 10 7 8
Leopoldstadt 3 185 301 324 198 479 185 6 10 7 632 8 7 8
Meidling 7 179 294 317 191 473 178 5 17 13 626 6 8 8
XLS PDF HTML Print

Tabela odległości według regionów w Austria