Tabela odległości Australia

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (km)
Brisbane
Perth
Gold Coast
Canberra
Newcastle
Geelong
Hobart
Townsville
Cairns
Toowoomba
Darwin
Launceston
Bendigo
Ballarat
Mandurah
Brisbane 4 340 76 1 171 767 1 819 2 467 1 357 1 703 125 3 424 2 288 1 598 1 844 4 406
Perth 4 340 4 394 3 727 3 931 3 395 4 133 4 908 5 251 4 211 4 023 3 953 3 325 3 308 72
Gold Coast 76 4 394 1 099 694 1 746 2 395 1 435 1 781 178 3 477 2 215 1 670 1 772 4 459
Canberra 1 172 3 727 1 099 426 727 1 376 2 179 2 523 1 113 4 062 1 196 651 753 3 792
Newcastle 767 3 932 695 425 1 073 1 721 1 946 2 290 722 3 810 1 542 997 1 098 3 997
Geelong 1 817 3 393 1 744 725 1 071 788 2 664 3 007 1 597 3 728 609 188 86 3 459
Hobart 2 468 4 132 2 396 1 377 1 723 787 3 316 3 659 2 249 4 467 202 872 827 4 197
Townsville 1 354 4 908 1 433 2 179 1 946 2 667 3 316 348 1 366 2 504 3 136 2 369 2 485 4 973
Cairns 1 700 5 251 1 778 2 522 2 289 3 011 3 659 348 1 709 2 766 3 480 2 712 2 829 5 317
Toowoomba 125 4 211 178 1 112 722 1 601 2 249 1 366 1 709 3 298 2 070 1 468 1 626 4 276
Darwin 3 424 4 014 3 477 4 062 3 811 3 730 4 468 2 505 2 767 3 298 4 288 3 660 3 643 4 088
Launceston 2 290 3 954 2 218 1 198 1 545 609 202 3 137 3 481 2 071 4 288 694 649 4 019
Bendigo 1 598 3 325 1 671 652 998 188 872 2 368 2 712 1 468 3 660 693 118 3 390
Ballarat 1 845 3 307 1 772 753 1 099 89 828 2 485 2 829 1 625 3 642 648 117 3 373
Mandurah 4 406 72 4 460 3 793 3 997 3 461 4 199 4 974 5 317 4 277 4 101 4 019 3 391 3 374
XLS PDF HTML Print

Tabela odległości według regionów w Australia