Tabela odległości Brazylia

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (km)
São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Fortaleza
Belo Horizonte
Brasília
Kurytyba
Manaus
Recife
Belém
Porto Alegre
Goiânia
Guarulhos
Campinas
Nova Iguaçu
São Paulo 440 1 969 2 941 583 1 013 405 3 930 2 644 2 884 1 133 910 22 98 404
Rio de Janeiro 429 1 627 2 599 437 1 169 838 4 314 2 303 3 101 1 566 1 294 415 487 35
Salvador 1 966 1 627 1 200 1 405 1 491 2 373 4 891 802 2 050 3 101 1 692 1 953 1 961 1 627
Fortaleza 2 940 2 600 1 203 2 379 2 179 3 346 5 582 772 1 495 4 074 2 380 2 926 2 934 2 600
Belo Horizonte 583 437 1 408 2 380 740 989 3 912 2 083 2 673 1 717 885 570 577 430
Brasília 1 012 1 169 1 493 2 180 740 1 406 3 406 2 169 1 960 2 123 206 1 029 923 1 162
Kurytyba 403 850 2 376 3 348 990 1 394 4 040 3 052 3 212 743 1 238 432 480 814
Manaus 3 929 4 318 4 914 5 590 3 925 3 426 4 044 5 590 4 308 4 476 3 240 3 946 3 828 4 283
Recife 2 647 2 308 805 773 2 086 2 172 3 053 5 572 2 028 3 781 2 372 2 633 2 641 2 308
Belém 2 881 3 102 2 055 1 502 2 673 1 962 3 213 4 309 2 030 3 953 1 976 2 898 2 780 3 095
Porto Alegre 1 130 1 576 3 103 4 075 1 717 2 121 742 4 466 3 778 3 992 2 018 1 159 1 206 1 541
Goiânia 907 1 296 1 694 2 380 885 207 1 239 3 238 2 370 1 975 1 979 923 806 1 260
Guarulhos 23 418 1 956 2 928 570 1 027 432 3 944 2 631 2 898 1 160 924 113 382
Campinas 98 490 1 964 2 936 578 921 481 3 826 2 640 2 780 1 209 806 115 455
Nova Iguaçu 397 36 1 627 2 600 438 1 169 806 4 282 2 303 3 102 1 534 1 262 383 455
XLS PDF HTML Print

Tabela odległości według regionów w Brazylia