Tabela odległości Szwajcaria

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (km)
Genewa
Bazylea
Lozanna
Berno
Winterthur
Zurych
Petit-Lancy
Liebefeld
Madretsch
Lucerna
Sankt Gallen
Lugano
Champagne
Beaumont - Jutzhubel
Thun
Genewa 253 64 159 300 278 3 157 157 266 360 372 158 157 189
Bazylea 253 199 97 108 86 255 102 94 98 168 264 91 94 123
Lozanna 65 199 105 246 225 67 101 106 212 306 262 107 106 131
Berno 159 97 104 144 122 161 5 38 110 204 276 42 42 29
Winterthur 300 107 246 143 26 302 148 140 77 61 229 137 140 170
Zurych 278 85 224 122 25 280 127 119 52 85 204 116 118 148
Petit-Lancy 4 255 67 161 302 281 159 159 268 362 375 160 159 192
Liebefeld 158 101 101 5 148 127 160 43 114 208 280 47 47 31
Madretsch 157 94 106 38 141 120 159 43 107 201 273 3 4 64
Lucerna 265 97 212 109 77 52 268 114 106 137 167 103 106 98
Sankt Gallen 359 167 306 203 60 86 362 208 200 137 247 197 200 229
Lugano 369 264 263 276 230 205 371 281 273 168 247 270 273 216
Champagne 157 91 106 41 138 116 159 46 3 104 198 270 3 68
Beaumont - Jutzhubel 157 94 106 42 141 119 159 47 4 106 201 273 3 68
Thun 189 123 131 29 170 148 191 31 64 98 230 216 68 68
XLS PDF HTML Print

Tabela odległości według regionów w Szwajcaria