Tabela odległości Wielka Brytania

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (km)
Birmingham
Liverpool
Sheffield
Bristol
Glasgow
Leicester
Edynburg
Leeds
Cardiff
Manchester
Stoke-on-Trent
Coventry
Sunderland
Nottingham
Kingston upon Hull
Birmingham 157 137 143 462 71 461 192 173 139 75 36 321 83 221
Liverpool 159 120 289 348 188 347 117 320 54 90 186 267 174 202
Sheffield 138 119 280 401 104 362 56 311 66 80 138 197 62 106
Bristol 142 288 280 593 190 592 334 69 270 205 150 464 226 364
Glasgow 463 348 401 593 492 74 350 624 343 394 490 262 450 421
Leicester 72 188 104 189 491 453 158 239 169 100 42 288 44 156
Edynburg 461 346 363 591 73 453 311 622 341 392 488 193 411 383
Leeds 191 117 56 334 349 158 311 365 71 147 191 146 116 96
Cardiff 173 319 310 69 624 239 622 365 301 236 191 494 256 395
Manchester 141 54 67 271 343 170 342 71 302 72 167 221 131 156
Stoke-on-Trent 75 89 80 205 394 100 393 149 236 71 101 299 85 204
Coventry 37 185 134 150 490 40 489 189 191 167 102 318 80 197
Sunderland 321 267 197 463 262 288 194 146 494 221 297 321 246 181
Nottingham 83 173 62 225 449 43 411 116 256 131 85 82 246 146
Kingston upon Hull 222 202 106 364 421 157 383 97 395 156 204 201 181 146
XLS PDF HTML Print

Tabela odległości według regionów w Wielka Brytania