Tabela odległości województwo dolnośląskie

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (km)
Wałbrzych
Legnica
Jelenia Góra
Wrocław
Przedmieście Świdnickie
Nadodrze
Dzierżoniów
Zgorzelec
Oława
Kłodzko
Plac Grunwaldzki
Świebodzice
Kamienna Góra
Przedmieście Oławskie
Gądów
Wałbrzych 69 56 84 83 85 36 150 112 56 85 13 23 84 84
Legnica 70 84 77 76 79 80 96 106 121 79 63 68 78 77
Jelenia Góra 57 76 112 111 113 85 67 141 101 114 53 35 113 112
Wrocław 84 77 113 2 2 60 164 28 90 4 71 96 4 6
Przedmieście Świdnickie 83 76 112 2 3 59 164 28 90 4 71 96 4 6
Nadodrze 85 78 114 3 4 61 166 28 92 4 73 98 4 7
Dzierżoniów 36 78 85 59 58 63 159 61 43 61 32 58 60 59
Zgorzelec 149 94 67 163 163 165 159 192 200 165 142 147 164 164
Oława 113 106 142 27 29 28 60 193 80 27 100 125 25 52
Kłodzko 56 120 102 90 89 93 43 201 81 92 69 67 91 90
Plac Grunwaldzki 86 79 114 3 5 4 62 166 28 93 73 98 4 9
Świebodzice 13 62 54 72 71 73 32 143 100 68 73 29 72 72
Kamienna Góra 23 69 35 97 96 98 59 149 126 66 99 29 98 97
Przedmieście Oławskie 84 78 113 4 5 5 60 165 25 91 4 72 97 9
Gądów 86 79 114 7 7 7 61 166 55 92 9 73 98 9
XLS PDF HTML Print

Tabela odległości według regionów w Polska