Tabela odległości Polska

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (km)
Warszawa
Kraków
Lublin
Katowice
Radom
Kielce
Rzeszów
Rybnik
Elbląg
Płock
Wałbrzych
Gorzów Wielkopolski
Włocławek
Chorzów
Koszalin
Warszawa 294 172 295 105 176 318 336 278 110 437 465 215 289 516
Kraków 295 309 80 201 121 169 127 632 366 336 543 379 85 691
Lublin 173 310 351 114 191 164 403 448 281 612 639 389 356 691
Katowice 294 79 350 242 161 248 51 571 305 260 467 317 7 615
Radom 105 197 113 239 78 192 291 382 183 489 516 267 244 568
Kielce 175 120 189 162 81 158 214 452 254 423 513 263 167 565
Rzeszów 318 168 170 248 192 157 294 594 396 503 710 546 253 858
Rybnik 335 126 407 51 299 219 295 612 346 254 462 358 49 610
Elbląg 281 577 450 571 387 458 600 612 247 687 342 272 565 247
Płock 108 366 277 305 182 253 396 345 244 421 381 50 298 368
Wałbrzych 437 335 605 260 488 427 504 254 688 422 275 434 260 530
Gorzów Wielkopolski 464 542 632 466 516 515 710 461 378 381 274 350 467 257
Włocławek 208 372 377 310 260 259 541 351 272 51 426 351 304 319
Chorzów 287 85 356 8 248 168 254 50 564 298 260 467 310 615
Koszalin 518 798 686 723 569 568 967 718 246 370 531 259 320 723
XLS PDF HTML Print

Tabela odległości według regionów w Polska