Tabela odległości United States

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (km)
Houston
San Antonio
San Diego
Dallas
San José
Austin
Jacksonville
Columbus
Fort Worth
Indianapolis
Charlotte
Seattle
Denver
El Paso
Boston
Houston 314 2 366 385 3 034 267 1 400 1 862 431 1 641 1 667 3 911 1 657 1 201 2 956
San Antonio 314 2 055 440 2 723 128 1 712 2 107 431 1 886 1 978 3 613 1 498 889 3 262
San Diego 2 365 2 053 2 188 740 2 094 3 763 3 639 2 137 3 358 3 835 2 020 1 735 1 165 4 865
Dallas 384 440 2 189 2 719 314 1 593 1 667 52 1 402 1 647 3 527 1 272 1 023 2 822
San José 3 032 2 720 740 2 720 2 760 4 312 3 944 2 678 3 665 4 288 1 347 2 087 1 831 5 050
Austin 262 128 2 095 314 2 763 1 659 1 981 305 1 760 1 871 3 617 1 488 929 3 136
Jacksonville 1 401 1 712 3 764 1 593 4 311 1 664 1 298 1 644 1 416 615 4 842 2 812 2 598 1 841
Columbus 1 851 2 109 3 638 1 668 3 946 1 983 1 301 1 719 281 687 3 920 2 024 2 582 1 227
Fort Worth 431 430 2 138 52 2 678 304 1 644 1 718 1 442 1 698 3 359 1 231 973 2 873
Indianapolis 1 630 1 841 3 358 1 401 3 667 1 715 1 413 281 1 442 915 3 641 1 743 2 301 1 507
Charlotte 1 668 1 978 3 836 1 647 4 289 1 872 615 685 1 698 916 4 541 2 510 2 671 1 337
Seattle 3 912 3 614 2 019 3 527 1 346 3 617 4 834 3 918 3 360 3 639 4 535 2 128 2 725 4 970
Denver 1 661 1 498 1 736 1 273 2 087 1 488 2 809 2 023 1 232 1 742 2 510 2 127 1 144 3 186
El Paso 1 201 889 1 166 1 024 1 834 930 2 598 2 581 973 2 300 2 670 2 724 1 144 3 845
Boston 2 959 3 266 4 864 2 826 5 048 3 140 1 846 1 227 2 877 1 507 1 341 4 971 3 185 3 849
XLS PDF HTML Print

Tabela odległości według regionów w United States