Chubut kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Chubut

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Chubut w linii prostej

Odległość (kilometr)
Comodoro Rivadavia
Trelew
Puerto Madryn
Rawson
Área 19
El Doradillo
Esquel
Villa Progreso
Sarmiento
Trevelin
Rada Tilly
Gaiman
Lago Puelo
El Maitén
Río Mayo
Comodoro Rivadavia 338 395 342 342 407 448 126 127 443 9 327 536 517 216
Trelew 338 58 17 15 71 490 394 396 500 346 16 531 497 477
Puerto Madryn 395 58 59 58 15 513 447 449 524 404 69 545 510 527
Rawson 342 17 59 2 73 506 403 405 516 351 32 549 515 487
Área 19 342 15 58 2 72 505 403 404 514 351 30 547 513 487
El Doradillo 407 71 15 73 72 512 456 457 524 415 80 541 506 535
Esquel 448 490 513 506 505 512 347 347 21 449 475 98 97 319
Villa Progreso 126 394 447 403 403 456 347 2 338 122 380 442 428 95
Sarmiento 127 396 449 405 404 457 347 2 338 124 382 442 428 93
Trevelin 443 500 524 516 514 524 21 338 338 443 484 114 117 305
Rada Tilly 9 346 404 351 351 415 449 122 124 443 335 538 519 211
Gaiman 327 16 69 32 30 80 475 380 382 484 335 518 484 462
Lago Puelo 536 531 545 549 547 541 98 442 442 114 538 518 36 417
El Maitén 517 497 510 515 513 506 97 428 428 117 519 484 36 411
Río Mayo 216 477 527 487 487 535 319 95 93 305 211 462 417 411
Odległość (mila)
Comodoro Rivadavia
Trelew
Puerto Madryn
Rawson
Área 19
El Doradillo
Esquel
Villa Progreso
Sarmiento
Trevelin
Rada Tilly
Gaiman
Lago Puelo
El Maitén
Río Mayo
Comodoro Rivadavia 210 245 213 213 253 278 78 79 275 6 203 333 321 134
Trelew 210 36 11 9 44 304 245 246 311 215 10 330 309 296
Puerto Madryn 245 36 37 36 9 319 278 279 326 251 43 339 317 327
Rawson 213 11 37 1 45 314 250 252 321 218 20 341 320 303
Área 19 213 9 36 1 45 314 250 251 319 218 19 340 319 303
El Doradillo 253 44 9 45 45 318 283 284 326 258 50 336 314 332
Esquel 278 304 319 314 314 318 216 216 13 279 295 61 60 198
Villa Progreso 78 245 278 250 250 283 216 1 210 76 236 275 266 59
Sarmiento 79 246 279 252 251 284 216 1 210 77 237 275 266 58
Trevelin 275 311 326 321 319 326 13 210 210 275 301 71 73 190
Rada Tilly 6 215 251 218 218 258 279 76 77 275 208 334 322 131
Gaiman 203 10 43 20 19 50 295 236 237 301 208 322 301 287
Lago Puelo 333 330 339 341 340 336 61 275 275 71 334 322 22 259
El Maitén 321 309 317 320 319 314 60 266 266 73 322 301 22 255
Río Mayo 134 296 327 303 303 332 198 59 58 190 131 287 259 255
Czas lotu
Comodoro Rivadavia
Trelew
Puerto Madryn
Rawson
Área 19
El Doradillo
Esquel
Villa Progreso
Sarmiento
Trevelin
Rada Tilly
Gaiman
Lago Puelo
El Maitén
Río Mayo
Comodoro Rivadavia 0:25 0:29 0:25 0:25 0:30 0:33 0:09 0:09 0:33 0:00 0:24 0:40 0:38 0:16
Trelew 0:25 0:04 0:01 0:01 0:05 0:36 0:29 0:29 0:37 0:25 0:01 0:39 0:37 0:35
Puerto Madryn 0:29 0:04 0:04 0:04 0:01 0:38 0:33 0:33 0:39 0:30 0:05 0:40 0:38 0:39
Rawson 0:25 0:01 0:04 0:00 0:05 0:37 0:30 0:30 0:38 0:26 0:02 0:41 0:38 0:36
Área 19 0:25 0:01 0:04 0:00 0:05 0:37 0:30 0:30 0:38 0:26 0:02 0:41 0:38 0:36
El Doradillo 0:30 0:05 0:01 0:05 0:05 0:38 0:34 0:34 0:39 0:31 0:06 0:40 0:37 0:40
Esquel 0:33 0:36 0:38 0:37 0:37 0:38 0:26 0:26 0:01 0:33 0:35 0:07 0:07 0:23
Villa Progreso 0:09 0:29 0:33 0:30 0:30 0:34 0:26 0:00 0:25 0:09 0:28 0:33 0:32 0:07
Sarmiento 0:09 0:29 0:33 0:30 0:30 0:34 0:26 0:00 0:25 0:09 0:28 0:33 0:32 0:06
Trevelin 0:33 0:37 0:39 0:38 0:38 0:39 0:01 0:25 0:25 0:33 0:36 0:08 0:08 0:22
Rada Tilly 0:00 0:25 0:30 0:26 0:26 0:31 0:33 0:09 0:09 0:33 0:25 0:40 0:38 0:15
Gaiman 0:24 0:01 0:05 0:02 0:02 0:06 0:35 0:28 0:28 0:36 0:25 0:38 0:36 0:34
Lago Puelo 0:40 0:39 0:40 0:41 0:41 0:40 0:07 0:33 0:33 0:08 0:40 0:38 0:02 0:31
El Maitén 0:38 0:37 0:38 0:38 0:38 0:37 0:07 0:32 0:32 0:08 0:38 0:36 0:02 0:30
Río Mayo 0:16 0:35 0:39 0:36 0:36 0:40 0:23 0:07 0:06 0:22 0:15 0:34 0:31 0:30

Mapa Chubut z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.