La Pampa kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami La Pampa

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości La Pampa w linii prostej

Odległość (kilometr)
Santa Rosa
General Pico
General Acha
Eduardo Castex
Catriló
Villa Casa de Piedra
La Cuesta del Sur
Colonia Los Viejos
Zona Quintas Sur
Plan Federal
Zona Franca
Medanos y Bosque
Parque Industrial
Inti Hue
Toay
Santa Rosa 117 89 78 81 311 11 328 4 119 115 9 4 4 10
General Pico 117 205 56 88 416 127 423 120 3 3 125 120 120 126
General Acha 89 205 165 151 244 78 275 86 208 203 82 85 86 81
Eduardo Castex 78 56 165 96 362 90 367 80 58 54 84 82 81 85
Catriló 81 88 151 96 388 84 408 86 91 87 90 82 85 90
Villa Casa de Piedra 311 416 244 362 388 305 65 306 418 414 301 309 307 301
La Cuesta del Sur 11 127 78 90 84 305 324 11 130 125 11 8 10 11
Colonia Los Viejos 328 423 275 367 408 65 324 323 425 421 319 327 324 318
Zona Quintas Sur 4 120 86 80 86 306 11 323 123 118 5 5 2 6
Plan Federal 119 3 208 58 91 418 130 425 123 5 127 123 123 128
Zona Franca 115 3 203 54 87 414 125 421 118 5 122 118 118 123
Medanos y Bosque 9 125 82 84 90 301 11 319 5 127 122 8 6 1
Parque Industrial 4 120 85 82 82 309 8 327 5 123 118 8 3 8
Inti Hue 4 120 86 81 85 307 10 324 2 123 118 6 3 6
Toay 10 126 81 85 90 301 11 318 6 128 123 1 8 6
Odległość (mila)
Santa Rosa
General Pico
General Acha
Eduardo Castex
Catriló
Villa Casa de Piedra
La Cuesta del Sur
Colonia Los Viejos
Zona Quintas Sur
Plan Federal
Zona Franca
Medanos y Bosque
Parque Industrial
Inti Hue
Toay
Santa Rosa 73 55 48 50 193 7 204 2 74 71 6 2 2 6
General Pico 73 127 35 55 258 79 263 75 2 2 78 75 75 78
General Acha 55 127 103 94 152 48 171 53 129 126 51 53 53 50
Eduardo Castex 48 35 103 60 225 56 228 50 36 34 52 51 50 53
Catriló 50 55 94 60 241 52 254 53 57 54 56 51 53 56
Villa Casa de Piedra 193 258 152 225 241 190 40 190 260 257 187 192 191 187
La Cuesta del Sur 7 79 48 56 52 190 201 7 81 78 7 5 6 7
Colonia Los Viejos 204 263 171 228 254 40 201 201 264 262 198 203 201 198
Zona Quintas Sur 2 75 53 50 53 190 7 201 76 73 3 3 1 4
Plan Federal 74 2 129 36 57 260 81 264 76 3 79 76 76 80
Zona Franca 71 2 126 34 54 257 78 262 73 3 76 73 73 76
Medanos y Bosque 6 78 51 52 56 187 7 198 3 79 76 5 4 1
Parque Industrial 2 75 53 51 51 192 5 203 3 76 73 5 2 5
Inti Hue 2 75 53 50 53 191 6 201 1 76 73 4 2 4
Toay 6 78 50 53 56 187 7 198 4 80 76 1 5 4
Czas lotu
Santa Rosa
General Pico
General Acha
Eduardo Castex
Catriló
Villa Casa de Piedra
La Cuesta del Sur
Colonia Los Viejos
Zona Quintas Sur
Plan Federal
Zona Franca
Medanos y Bosque
Parque Industrial
Inti Hue
Toay
Santa Rosa 0:08 0:06 0:05 0:06 0:23 0:00 0:24 0:00 0:08 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00
General Pico 0:08 0:15 0:04 0:06 0:31 0:09 0:31 0:09 0:00 0:00 0:09 0:09 0:09 0:09
General Acha 0:06 0:15 0:12 0:11 0:18 0:05 0:20 0:06 0:15 0:15 0:06 0:06 0:06 0:06
Eduardo Castex 0:05 0:04 0:12 0:07 0:27 0:06 0:27 0:06 0:04 0:04 0:06 0:06 0:06 0:06
Catriló 0:06 0:06 0:11 0:07 0:29 0:06 0:30 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06 0:06
Villa Casa de Piedra 0:23 0:31 0:18 0:27 0:29 0:22 0:04 0:22 0:31 0:31 0:22 0:23 0:23 0:22
La Cuesta del Sur 0:00 0:09 0:05 0:06 0:06 0:22 0:24 0:00 0:09 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00
Colonia Los Viejos 0:24 0:31 0:20 0:27 0:30 0:04 0:24 0:24 0:31 0:31 0:23 0:24 0:24 0:23
Zona Quintas Sur 0:00 0:09 0:06 0:06 0:06 0:22 0:00 0:24 0:09 0:08 0:00 0:00 0:00 0:00
Plan Federal 0:08 0:00 0:15 0:04 0:06 0:31 0:09 0:31 0:09 0:00 0:09 0:09 0:09 0:09
Zona Franca 0:08 0:00 0:15 0:04 0:06 0:31 0:09 0:31 0:08 0:00 0:09 0:08 0:08 0:09
Medanos y Bosque 0:00 0:09 0:06 0:06 0:06 0:22 0:00 0:23 0:00 0:09 0:09 0:00 0:00 0:00
Parque Industrial 0:00 0:09 0:06 0:06 0:06 0:23 0:00 0:24 0:00 0:09 0:08 0:00 0:00 0:00
Inti Hue 0:00 0:09 0:06 0:06 0:06 0:23 0:00 0:24 0:00 0:09 0:08 0:00 0:00 0:00
Toay 0:00 0:09 0:06 0:06 0:06 0:22 0:00 0:23 0:00 0:09 0:09 0:00 0:00 0:00

Mapa La Pampa z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.