Mendoza kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Mendoza

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Mendoza w linii prostej

Odległość (kilometr)
Mendoza
San Rafael
Los Corralitos
General Sarmiento
San Alberto
San Martín
Rivadavia
Fray Luis Beltrán
Tunuyán
La Paz
La Pega
Los Barriales
Colonia Bombal
Jocolí
General Alvear
Mendoza 197 14 6 66 41 49 22 79 136 19 34 21 38 255
San Rafael 197 193 193 255 171 158 181 131 147 203 170 187 228 71
Los Corralitos 14 193 17 78 29 39 13 81 124 11 25 8 35 249
General Sarmiento 6 193 17 68 41 48 23 73 136 24 34 22 43 252
San Alberto 66 255 78 68 107 115 89 126 201 75 101 86 67 317
San Martín 41 171 29 41 107 13 19 75 95 35 9 21 58 223
Rivadavia 49 158 39 48 115 13 27 67 90 47 15 31 70 211
Fray Luis Beltrán 22 181 13 23 89 19 27 72 114 22 13 6 47 236
Tunuyán 79 131 81 73 126 75 67 72 136 92 68 78 115 197
La Paz 136 147 124 136 201 95 90 114 136 127 103 116 143 169
La Pega 19 203 11 24 75 35 47 22 92 127 33 17 25 258
Los Barriales 34 170 25 34 101 9 15 13 68 103 33 17 58 224
Colonia Bombal 21 187 8 22 86 21 31 6 78 116 17 17 41 241
Jocolí 38 228 35 43 67 58 70 47 115 143 25 58 41 281
General Alvear 255 71 249 252 317 223 211 236 197 169 258 224 241 281
Odległość (mila)
Mendoza
San Rafael
Los Corralitos
General Sarmiento
San Alberto
San Martín
Rivadavia
Fray Luis Beltrán
Tunuyán
La Paz
La Pega
Los Barriales
Colonia Bombal
Jocolí
General Alvear
Mendoza 122 9 4 41 25 30 14 49 85 12 21 13 24 158
San Rafael 122 120 120 158 106 98 112 81 91 126 106 116 142 44
Los Corralitos 9 120 11 48 18 24 8 50 77 7 16 5 22 155
General Sarmiento 4 120 11 42 25 30 14 45 85 15 21 14 27 157
San Alberto 41 158 48 42 66 71 55 78 125 47 63 53 42 197
San Martín 25 106 18 25 66 8 12 47 59 22 6 13 36 139
Rivadavia 30 98 24 30 71 8 17 42 56 29 9 19 43 131
Fray Luis Beltrán 14 112 8 14 55 12 17 45 71 14 8 4 29 147
Tunuyán 49 81 50 45 78 47 42 45 85 57 42 48 71 122
La Paz 85 91 77 85 125 59 56 71 85 79 64 72 89 105
La Pega 12 126 7 15 47 22 29 14 57 79 21 11 16 160
Los Barriales 21 106 16 21 63 6 9 8 42 64 21 11 36 139
Colonia Bombal 13 116 5 14 53 13 19 4 48 72 11 11 25 150
Jocolí 24 142 22 27 42 36 43 29 71 89 16 36 25 175
General Alvear 158 44 155 157 197 139 131 147 122 105 160 139 150 175
Czas lotu
Mendoza
San Rafael
Los Corralitos
General Sarmiento
San Alberto
San Martín
Rivadavia
Fray Luis Beltrán
Tunuyán
La Paz
La Pega
Los Barriales
Colonia Bombal
Jocolí
General Alvear
Mendoza 0:14 0:01 0:00 0:04 0:03 0:03 0:01 0:05 0:10 0:01 0:02 0:01 0:02 0:19
San Rafael 0:14 0:14 0:14 0:19 0:12 0:11 0:13 0:09 0:11 0:15 0:12 0:13 0:17 0:05
Los Corralitos 0:01 0:14 0:01 0:05 0:02 0:02 0:00 0:06 0:09 0:00 0:01 0:00 0:02 0:18
General Sarmiento 0:00 0:14 0:01 0:05 0:03 0:03 0:01 0:05 0:10 0:01 0:02 0:01 0:03 0:18
San Alberto 0:04 0:19 0:05 0:05 0:07 0:08 0:06 0:09 0:15 0:05 0:07 0:06 0:04 0:23
San Martín 0:03 0:12 0:02 0:03 0:07 0:00 0:01 0:05 0:07 0:02 0:00 0:01 0:04 0:16
Rivadavia 0:03 0:11 0:02 0:03 0:08 0:00 0:02 0:04 0:06 0:03 0:01 0:02 0:05 0:15
Fray Luis Beltrán 0:01 0:13 0:00 0:01 0:06 0:01 0:02 0:05 0:08 0:01 0:00 0:00 0:03 0:17
Tunuyán 0:05 0:09 0:06 0:05 0:09 0:05 0:04 0:05 0:10 0:06 0:05 0:05 0:08 0:14
La Paz 0:10 0:11 0:09 0:10 0:15 0:07 0:06 0:08 0:10 0:09 0:07 0:08 0:10 0:12
La Pega 0:01 0:15 0:00 0:01 0:05 0:02 0:03 0:01 0:06 0:09 0:02 0:01 0:01 0:19
Los Barriales 0:02 0:12 0:01 0:02 0:07 0:00 0:01 0:00 0:05 0:07 0:02 0:01 0:04 0:16
Colonia Bombal 0:01 0:13 0:00 0:01 0:06 0:01 0:02 0:00 0:05 0:08 0:01 0:01 0:03 0:18
Jocolí 0:02 0:17 0:02 0:03 0:04 0:04 0:05 0:03 0:08 0:10 0:01 0:04 0:03 0:21
General Alvear 0:19 0:05 0:18 0:18 0:23 0:16 0:15 0:17 0:14 0:12 0:19 0:16 0:18 0:21

Mapa Mendoza z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.