Salta kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Salta

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Salta w linii prostej

Odległość (kilometr)
Salta
Tartagal
San Ramón de la Nueva Orán
Joaquín V. González
Cafayate
Las Lajitas
La Caldera
San Antonio de los Cobres
Los Toldos
Anta
Los Ranchitos
San Carlos
Metán
San Luis
Rosario de la Frontera
Salta 301 215 135 154 123 21 112 288 97 311 133 90 13 121
Tartagal 301 87 291 453 249 283 319 96 275 165 433 352 313 384
San Ramón de la Nueva Orán 215 87 221 367 177 196 236 103 198 177 347 271 226 303
Joaquín V. González 135 291 221 214 44 139 243 321 41 228 201 95 143 114
Cafayate 154 453 367 214 234 174 209 441 199 437 20 120 143 105
Las Lajitas 123 249 177 44 234 121 223 277 34 203 217 116 134 143
La Caldera 21 283 196 139 174 121 104 268 99 300 154 108 31 139
San Antonio de los Cobres 112 319 236 243 209 223 104 272 203 380 190 197 108 222
Los Toldos 288 96 103 321 441 277 268 272 294 253 421 359 298 392
Anta 97 275 198 41 199 34 99 203 294 237 183 83 107 111
Los Ranchitos 311 165 177 228 437 203 300 380 253 237 420 318 324 342
San Carlos 133 433 347 201 20 217 154 190 421 183 420 106 123 96
Metán 90 352 271 95 120 116 108 197 359 83 318 106 90 34
San Luis 13 313 226 143 143 134 31 108 298 107 324 123 90 119
Rosario de la Frontera 121 384 303 114 105 143 139 222 392 111 342 96 34 119
Odległość (mila)
Salta
Tartagal
San Ramón de la Nueva Orán
Joaquín V. González
Cafayate
Las Lajitas
La Caldera
San Antonio de los Cobres
Los Toldos
Anta
Los Ranchitos
San Carlos
Metán
San Luis
Rosario de la Frontera
Salta 187 134 84 96 76 13 70 179 60 193 83 56 8 75
Tartagal 187 54 181 281 155 176 198 60 171 103 269 219 194 239
San Ramón de la Nueva Orán 134 54 137 228 110 122 147 64 123 110 216 168 140 188
Joaquín V. González 84 181 137 133 27 86 151 199 25 142 125 59 89 71
Cafayate 96 281 228 133 145 108 130 274 124 272 12 75 89 65
Las Lajitas 76 155 110 27 145 75 139 172 21 126 135 72 83 89
La Caldera 13 176 122 86 108 75 65 167 62 186 96 67 19 86
San Antonio de los Cobres 70 198 147 151 130 139 65 169 126 236 118 122 67 138
Los Toldos 179 60 64 199 274 172 167 169 183 157 262 223 185 244
Anta 60 171 123 25 124 21 62 126 183 147 114 52 66 69
Los Ranchitos 193 103 110 142 272 126 186 236 157 147 261 198 201 213
San Carlos 83 269 216 125 12 135 96 118 262 114 261 66 76 60
Metán 56 219 168 59 75 72 67 122 223 52 198 66 56 21
San Luis 8 194 140 89 89 83 19 67 185 66 201 76 56 74
Rosario de la Frontera 75 239 188 71 65 89 86 138 244 69 213 60 21 74
Czas lotu
Salta
Tartagal
San Ramón de la Nueva Orán
Joaquín V. González
Cafayate
Las Lajitas
La Caldera
San Antonio de los Cobres
Los Toldos
Anta
Los Ranchitos
San Carlos
Metán
San Luis
Rosario de la Frontera
Salta 0:22 0:16 0:10 0:11 0:09 0:01 0:08 0:21 0:07 0:23 0:10 0:06 0:00 0:09
Tartagal 0:22 0:06 0:21 0:33 0:18 0:21 0:23 0:07 0:20 0:12 0:32 0:26 0:23 0:28
San Ramón de la Nueva Orán 0:16 0:06 0:16 0:27 0:13 0:14 0:17 0:07 0:14 0:13 0:26 0:20 0:16 0:22
Joaquín V. González 0:10 0:21 0:16 0:16 0:03 0:10 0:18 0:24 0:03 0:17 0:15 0:07 0:10 0:08
Cafayate 0:11 0:33 0:27 0:16 0:17 0:13 0:15 0:33 0:14 0:32 0:01 0:08 0:10 0:07
Las Lajitas 0:09 0:18 0:13 0:03 0:17 0:09 0:16 0:20 0:02 0:15 0:16 0:08 0:10 0:10
La Caldera 0:01 0:21 0:14 0:10 0:13 0:09 0:07 0:20 0:07 0:22 0:11 0:08 0:02 0:10
San Antonio de los Cobres 0:08 0:23 0:17 0:18 0:15 0:16 0:07 0:20 0:15 0:28 0:14 0:14 0:08 0:16
Los Toldos 0:21 0:07 0:07 0:24 0:33 0:20 0:20 0:20 0:22 0:18 0:31 0:26 0:22 0:29
Anta 0:07 0:20 0:14 0:03 0:14 0:02 0:07 0:15 0:22 0:17 0:13 0:06 0:08 0:08
Los Ranchitos 0:23 0:12 0:13 0:17 0:32 0:15 0:22 0:28 0:18 0:17 0:31 0:23 0:24 0:25
San Carlos 0:10 0:32 0:26 0:15 0:01 0:16 0:11 0:14 0:31 0:13 0:31 0:07 0:09 0:07
Metán 0:06 0:26 0:20 0:07 0:08 0:08 0:08 0:14 0:26 0:06 0:23 0:07 0:06 0:02
San Luis 0:00 0:23 0:16 0:10 0:10 0:10 0:02 0:08 0:22 0:08 0:24 0:09 0:06 0:08
Rosario de la Frontera 0:09 0:28 0:22 0:08 0:07 0:10 0:10 0:16 0:29 0:08 0:25 0:07 0:02 0:08

Mapa Salta z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.