San Luis kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami San Luis

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości San Luis w linii prostej

Odległość (kilometr)
San Luis
Villa Mercedes
La Punta
Fortín El Patria
Villa de Merlo
La Ribera
Las Chacras
Juana Koslay
El Chorrillo
San Roque
Justo Daract
La Toma
Tilisarao
Concarán
Santa Rosa del Conlara
San Luis 91 13 180 163 89 10 7 7 9 124 72 116 131 150
Villa Mercedes 91 96 122 154 4 85 86 86 84 34 71 106 125 150
La Punta 13 96 191 153 94 11 12 13 13 129 66 108 121 139
Fortín El Patria 180 122 191 274 120 180 179 179 179 106 191 228 247 272
Villa de Merlo 163 154 153 274 157 153 157 158 155 170 97 51 32 18
La Ribera 89 4 94 120 157 83 84 84 82 35 72 109 128 153
Las Chacras 10 85 11 180 153 83 3 4 2 119 62 106 121 140
Juana Koslay 7 86 12 179 157 84 3 1 2 119 65 109 124 143
El Chorrillo 7 86 13 179 158 84 4 1 3 119 66 110 125 145
San Roque 9 84 13 179 155 82 2 2 3 118 63 108 123 142
Justo Daract 124 34 129 106 170 35 119 119 119 118 99 126 145 169
La Toma 72 71 66 191 97 72 62 65 66 63 99 47 65 88
Tilisarao 116 106 108 228 51 109 106 109 110 108 126 47 20 44
Concarán 131 125 121 247 32 128 121 124 125 123 145 65 20 24
Santa Rosa del Conlara 150 150 139 272 18 153 140 143 145 142 169 88 44 24
Odległość (mila)
San Luis
Villa Mercedes
La Punta
Fortín El Patria
Villa de Merlo
La Ribera
Las Chacras
Juana Koslay
El Chorrillo
San Roque
Justo Daract
La Toma
Tilisarao
Concarán
Santa Rosa del Conlara
San Luis 57 8 112 101 55 6 4 4 6 77 45 72 81 93
Villa Mercedes 57 60 76 96 2 53 53 53 52 21 44 66 78 93
La Punta 8 60 119 95 58 7 7 8 8 80 41 67 75 86
Fortín El Patria 112 76 119 170 75 112 111 111 111 66 119 142 153 169
Villa de Merlo 101 96 95 170 98 95 98 98 96 106 60 32 20 11
La Ribera 55 2 58 75 98 52 52 52 51 22 45 68 80 95
Las Chacras 6 53 7 112 95 52 2 2 1 74 39 66 75 87
Juana Koslay 4 53 7 111 98 52 2 1 1 74 40 68 77 89
El Chorrillo 4 53 8 111 98 52 2 1 2 74 41 68 78 90
San Roque 6 52 8 111 96 51 1 1 2 73 39 67 76 88
Justo Daract 77 21 80 66 106 22 74 74 74 73 62 78 90 105
La Toma 45 44 41 119 60 45 39 40 41 39 62 29 40 55
Tilisarao 72 66 67 142 32 68 66 68 68 67 78 29 12 27
Concarán 81 78 75 153 20 80 75 77 78 76 90 40 12 15
Santa Rosa del Conlara 93 93 86 169 11 95 87 89 90 88 105 55 27 15
Czas lotu
San Luis
Villa Mercedes
La Punta
Fortín El Patria
Villa de Merlo
La Ribera
Las Chacras
Juana Koslay
El Chorrillo
San Roque
Justo Daract
La Toma
Tilisarao
Concarán
Santa Rosa del Conlara
San Luis 0:06 0:01 0:13 0:12 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:05 0:08 0:09 0:11
Villa Mercedes 0:06 0:07 0:09 0:11 0:00 0:06 0:06 0:06 0:06 0:02 0:05 0:07 0:09 0:11
La Punta 0:01 0:07 0:14 0:11 0:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:09 0:04 0:08 0:09 0:10
Fortín El Patria 0:13 0:09 0:14 0:20 0:08 0:13 0:13 0:13 0:13 0:07 0:14 0:17 0:18 0:20
Villa de Merlo 0:12 0:11 0:11 0:20 0:11 0:11 0:11 0:11 0:11 0:12 0:07 0:03 0:02 0:01
La Ribera 0:06 0:00 0:07 0:08 0:11 0:06 0:06 0:06 0:06 0:02 0:05 0:08 0:09 0:11
Las Chacras 0:00 0:06 0:00 0:13 0:11 0:06 0:00 0:00 0:00 0:08 0:04 0:07 0:09 0:10
Juana Koslay 0:00 0:06 0:00 0:13 0:11 0:06 0:00 0:00 0:00 0:08 0:04 0:08 0:09 0:10
El Chorrillo 0:00 0:06 0:00 0:13 0:11 0:06 0:00 0:00 0:00 0:08 0:04 0:08 0:09 0:10
San Roque 0:00 0:06 0:00 0:13 0:11 0:06 0:00 0:00 0:00 0:08 0:04 0:08 0:09 0:10
Justo Daract 0:09 0:02 0:09 0:07 0:12 0:02 0:08 0:08 0:08 0:08 0:07 0:09 0:10 0:12
La Toma 0:05 0:05 0:04 0:14 0:07 0:05 0:04 0:04 0:04 0:04 0:07 0:03 0:04 0:06
Tilisarao 0:08 0:07 0:08 0:17 0:03 0:08 0:07 0:08 0:08 0:08 0:09 0:03 0:01 0:03
Concarán 0:09 0:09 0:09 0:18 0:02 0:09 0:09 0:09 0:09 0:09 0:10 0:04 0:01 0:01
Santa Rosa del Conlara 0:11 0:11 0:10 0:20 0:01 0:11 0:10 0:10 0:10 0:10 0:12 0:06 0:03 0:01

Mapa San Luis z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.