Santa Cruz kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Santa Cruz

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Czas jazdy
Río Gallegos
Caleta Olivia
El Calafate
Aguada del Bozal
Pico Truncado
Puerto Deseado
Las Heras
Río Turbio
Santa Flavia
Puerto San Julián
Quiroga
Comandante Luis Piedrabuena
Perito Moreno
Puerto Santa Cruz
Los Antiguos
Río Gallegos 7:36 4:21 0:00 7:47 7:57 8:36 4:47 4:51 3:42 4:45 2:26 8:48 2:36 9:40
Caleta Olivia 7:35 11:21 0:00 0:39 2:17 1:31 11:47 11:51 4:04 11:45 5:14 3:15 5:35 4:06
El Calafate 4:21 11:21 0:00 11:32 11:42 11:21 4:28 4:33 7:27 4:26 6:11 9:36 6:21 10:28
Aguada del Bozal 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Pico Truncado 7:46 0:39 11:32 0:00 2:28 0:53 11:58 12:02 4:15 11:56 5:25 2:37 5:46 3:28
Puerto Deseado 7:58 2:17 11:44 0:00 2:29 3:18 12:10 12:15 4:27 12:08 5:37 5:02 5:58 5:53
Las Heras 8:36 1:31 11:22 0:00 0:53 3:17 12:47 12:52 5:04 12:45 6:14 1:46 6:36 2:38
Río Turbio 4:47 11:47 4:29 0:00 11:58 12:07 12:47 0:04 7:53 0:14 6:37 12:59 6:47 13:50
Santa Flavia 4:51 11:51 4:33 0:00 12:02 12:12 12:51 0:04 7:57 0:18 6:41 13:03 6:51 13:55
Puerto San Julián 3:42 4:03 7:27 0:00 4:14 4:24 5:04 7:53 7:58 7:51 1:20 6:47 1:42 7:39
Quiroga 4:44 11:44 4:26 0:00 11:55 12:05 12:44 0:13 0:18 7:50 6:34 12:56 6:44 13:48
Comandante Luis Piedrabuena 2:26 5:14 6:12 0:00 5:25 5:35 6:14 6:38 6:42 1:20 6:36 6:26 0:26 7:18
Perito Moreno 8:47 3:15 9:36 0:00 2:37 5:01 1:45 12:59 13:04 6:48 12:57 6:26 6:47 0:54
Puerto Santa Cruz 2:37 5:37 6:23 0:00 5:48 5:57 6:37 6:48 6:53 1:43 6:46 0:27 6:49 7:40
Los Antiguos 9:39 4:07 10:28 0:00 3:29 5:53 2:37 13:51 13:56 7:40 13:49 7:18 0:55 7:39

Tabela odległości Santa Cruz w linii prostej

Odległość (kilometr)
Río Gallegos
Caleta Olivia
El Calafate
Aguada del Bozal
Pico Truncado
Puerto Deseado
Las Heras
Río Turbio
Santa Flavia
Puerto San Julián
Quiroga
Comandante Luis Piedrabuena
Perito Moreno
Puerto Santa Cruz
Los Antiguos
Río Gallegos 589 257 491 544 492 566 216 217 278 207 183 573 185 591
Caleta Olivia 589 557 99 52 190 109 667 668 319 666 408 261 405 315
El Calafate 257 557 476 505 546 489 133 134 345 139 242 428 269 424
Aguada del Bozal 491 99 476 64 138 133 578 580 220 577 310 264 306 316
Pico Truncado 544 52 505 64 188 80 615 617 279 615 361 228 361 281
Puerto Deseado 492 190 546 138 188 266 626 627 219 623 332 401 317 453
Las Heras 566 109 489 133 80 266 608 610 320 610 383 153 388 206
Río Turbio 216 667 133 578 615 626 608 2 410 10 296 560 317 557
Santa Flavia 217 668 134 580 617 627 610 2 411 11 298 561 318 558
Puerto San Julián 278 319 345 220 279 219 320 410 411 406 114 385 98 422
Quiroga 207 666 139 577 615 623 610 10 11 406 292 563 312 561
Comandante Luis Piedrabuena 183 408 242 310 361 332 383 296 298 114 292 406 28 432
Perito Moreno 573 261 428 264 228 401 153 560 561 385 563 406 421 54
Puerto Santa Cruz 185 405 269 306 361 317 388 317 318 98 312 28 421 449
Los Antiguos 591 315 424 316 281 453 206 557 558 422 561 432 54 449
Odległość (mila)
Río Gallegos
Caleta Olivia
El Calafate
Aguada del Bozal
Pico Truncado
Puerto Deseado
Las Heras
Río Turbio
Santa Flavia
Puerto San Julián
Quiroga
Comandante Luis Piedrabuena
Perito Moreno
Puerto Santa Cruz
Los Antiguos
Río Gallegos 366 160 305 338 306 352 134 135 173 129 114 356 115 367
Caleta Olivia 366 346 62 32 118 68 414 415 198 414 254 162 252 196
El Calafate 160 346 296 314 339 304 83 83 214 86 150 266 167 263
Aguada del Bozal 305 62 296 40 86 83 359 360 137 359 193 164 190 196
Pico Truncado 338 32 314 40 117 50 382 383 173 382 224 142 224 175
Puerto Deseado 306 118 339 86 117 165 389 390 136 387 206 249 197 281
Las Heras 352 68 304 83 50 165 378 379 199 379 238 95 241 128
Río Turbio 134 414 83 359 382 389 378 1 255 6 184 348 197 346
Santa Flavia 135 415 83 360 383 390 379 1 255 7 185 349 198 347
Puerto San Julián 173 198 214 137 173 136 199 255 255 252 71 239 61 262
Quiroga 129 414 86 359 382 387 379 6 7 252 181 350 194 349
Comandante Luis Piedrabuena 114 254 150 193 224 206 238 184 185 71 181 252 17 268
Perito Moreno 356 162 266 164 142 249 95 348 349 239 350 252 262 34
Puerto Santa Cruz 115 252 167 190 224 197 241 197 198 61 194 17 262 279
Los Antiguos 367 196 263 196 175 281 128 346 347 262 349 268 34 279
Czas lotu
Río Gallegos
Caleta Olivia
El Calafate
Aguada del Bozal
Pico Truncado
Puerto Deseado
Las Heras
Río Turbio
Santa Flavia
Puerto San Julián
Quiroga
Comandante Luis Piedrabuena
Perito Moreno
Puerto Santa Cruz
Los Antiguos
Río Gallegos 0:44 0:19 0:36 0:40 0:36 0:42 0:16 0:16 0:20 0:15 0:13 0:43 0:13 0:44
Caleta Olivia 0:44 0:41 0:07 0:03 0:14 0:08 0:49 0:50 0:23 0:49 0:30 0:19 0:30 0:23
El Calafate 0:19 0:41 0:35 0:37 0:40 0:36 0:10 0:10 0:25 0:10 0:18 0:32 0:20 0:31
Aguada del Bozal 0:36 0:07 0:35 0:04 0:10 0:09 0:43 0:43 0:16 0:43 0:23 0:19 0:22 0:23
Pico Truncado 0:40 0:03 0:37 0:04 0:14 0:05 0:46 0:46 0:20 0:46 0:27 0:17 0:27 0:21
Puerto Deseado 0:36 0:14 0:40 0:10 0:14 0:19 0:46 0:47 0:16 0:46 0:24 0:30 0:23 0:33
Las Heras 0:42 0:08 0:36 0:09 0:05 0:19 0:45 0:45 0:24 0:45 0:28 0:11 0:29 0:15
Río Turbio 0:16 0:49 0:10 0:43 0:46 0:46 0:45 0:00 0:30 0:00 0:22 0:41 0:23 0:41
Santa Flavia 0:16 0:50 0:10 0:43 0:46 0:47 0:45 0:00 0:30 0:00 0:22 0:42 0:23 0:41
Puerto San Julián 0:20 0:23 0:25 0:16 0:20 0:16 0:24 0:30 0:30 0:30 0:08 0:28 0:07 0:31
Quiroga 0:15 0:49 0:10 0:43 0:46 0:46 0:45 0:00 0:00 0:30 0:21 0:42 0:23 0:42
Comandante Luis Piedrabuena 0:13 0:30 0:18 0:23 0:27 0:24 0:28 0:22 0:22 0:08 0:21 0:30 0:02 0:32
Perito Moreno 0:43 0:19 0:32 0:19 0:17 0:30 0:11 0:41 0:42 0:28 0:42 0:30 0:31 0:04
Puerto Santa Cruz 0:13 0:30 0:20 0:22 0:27 0:23 0:29 0:23 0:23 0:07 0:23 0:02 0:31 0:33
Los Antiguos 0:44 0:23 0:31 0:23 0:21 0:33 0:15 0:41 0:41 0:31 0:42 0:32 0:04 0:33

Mapa Santa Cruz z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.