Santa Fe kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Santa Fe

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Santa Fe w linii prostej

Odległość (kilometr)
Rosario
Santa Fe
Rafaela
Venado Tuerto
Reconquista
Villa Gobernador Gálvez
Santo Tomé
Villa Constitución
Cañada de Gómez
Esperanza
Granadero Baigorria
Casilda
Capitán Bermúdez
Pérez
Avellaneda
Rosario 149 205 150 435 8 145 43 70 170 12 48 17 11 438
Santa Fe 149 85 265 293 157 8 182 149 29 137 164 133 154 296
Rafaela 205 85 281 294 213 83 245 175 58 193 202 189 206 296
Venado Tuerto 150 265 281 557 148 258 163 116 273 153 108 156 139 559
Reconquista 435 293 294 557 442 300 459 442 285 425 457 421 442 3
Villa Gobernador Gálvez 8 157 213 148 442 152 36 74 178 20 50 24 13 444
Santo Tomé 145 8 83 258 300 152 179 142 29 133 158 128 149 302
Villa Constitución 43 182 245 163 459 36 179 109 206 54 80 58 48 462
Cañada de Gómez 70 149 175 116 442 74 142 109 159 64 32 63 61 444
Esperanza 170 29 58 273 285 178 29 206 159 158 179 153 173 287
Granadero Baigorria 12 137 193 153 425 20 133 54 64 158 48 4 17 428
Casilda 48 164 202 108 457 50 158 80 32 179 48 49 37 460
Capitán Bermúdez 17 133 189 156 421 24 128 58 63 153 4 49 21 424
Pérez 11 154 206 139 442 13 149 48 61 173 17 37 21 444
Avellaneda 438 296 296 559 3 444 302 462 444 287 428 460 424 444
Odległość (mila)
Rosario
Santa Fe
Rafaela
Venado Tuerto
Reconquista
Villa Gobernador Gálvez
Santo Tomé
Villa Constitución
Cañada de Gómez
Esperanza
Granadero Baigorria
Casilda
Capitán Bermúdez
Pérez
Avellaneda
Rosario 93 127 93 270 5 90 27 43 106 7 30 11 7 272
Santa Fe 93 53 165 182 98 5 113 93 18 85 102 83 96 184
Rafaela 127 53 175 183 132 52 152 109 36 120 126 117 128 184
Venado Tuerto 93 165 175 346 92 160 101 72 170 95 67 97 86 347
Reconquista 270 182 183 346 275 186 285 275 177 264 284 262 275 2
Villa Gobernador Gálvez 5 98 132 92 275 94 22 46 111 12 31 15 8 276
Santo Tomé 90 5 52 160 186 94 111 88 18 83 98 80 93 188
Villa Constitución 27 113 152 101 285 22 111 68 128 34 50 36 30 287
Cañada de Gómez 43 93 109 72 275 46 88 68 99 40 20 39 38 276
Esperanza 106 18 36 170 177 111 18 128 99 98 111 95 107 178
Granadero Baigorria 7 85 120 95 264 12 83 34 40 98 30 2 11 266
Casilda 30 102 126 67 284 31 98 50 20 111 30 30 23 286
Capitán Bermúdez 11 83 117 97 262 15 80 36 39 95 2 30 13 263
Pérez 7 96 128 86 275 8 93 30 38 107 11 23 13 276
Avellaneda 272 184 184 347 2 276 188 287 276 178 266 286 263 276
Czas lotu
Rosario
Santa Fe
Rafaela
Venado Tuerto
Reconquista
Villa Gobernador Gálvez
Santo Tomé
Villa Constitución
Cañada de Gómez
Esperanza
Granadero Baigorria
Casilda
Capitán Bermúdez
Pérez
Avellaneda
Rosario 0:11 0:15 0:11 0:32 0:00 0:10 0:03 0:05 0:12 0:00 0:03 0:01 0:00 0:32
Santa Fe 0:11 0:06 0:19 0:22 0:11 0:00 0:13 0:11 0:02 0:10 0:12 0:09 0:11 0:22
Rafaela 0:15 0:06 0:21 0:22 0:15 0:06 0:18 0:13 0:04 0:14 0:15 0:14 0:15 0:22
Venado Tuerto 0:11 0:19 0:21 0:41 0:11 0:19 0:12 0:08 0:20 0:11 0:08 0:11 0:10 0:41
Reconquista 0:32 0:22 0:22 0:41 0:33 0:22 0:34 0:33 0:21 0:31 0:34 0:31 0:33 0:00
Villa Gobernador Gálvez 0:00 0:11 0:15 0:11 0:33 0:11 0:02 0:05 0:13 0:01 0:03 0:01 0:00 0:33
Santo Tomé 0:10 0:00 0:06 0:19 0:22 0:11 0:13 0:10 0:02 0:09 0:11 0:09 0:11 0:22
Villa Constitución 0:03 0:13 0:18 0:12 0:34 0:02 0:13 0:08 0:15 0:04 0:06 0:04 0:03 0:34
Cañada de Gómez 0:05 0:11 0:13 0:08 0:33 0:05 0:10 0:08 0:11 0:04 0:02 0:04 0:04 0:33
Esperanza 0:12 0:02 0:04 0:20 0:21 0:13 0:02 0:15 0:11 0:11 0:13 0:11 0:12 0:21
Granadero Baigorria 0:00 0:10 0:14 0:11 0:31 0:01 0:09 0:04 0:04 0:11 0:03 0:00 0:01 0:32
Casilda 0:03 0:12 0:15 0:08 0:34 0:03 0:11 0:06 0:02 0:13 0:03 0:03 0:02 0:34
Capitán Bermúdez 0:01 0:09 0:14 0:11 0:31 0:01 0:09 0:04 0:04 0:11 0:00 0:03 0:01 0:31
Pérez 0:00 0:11 0:15 0:10 0:33 0:00 0:11 0:03 0:04 0:12 0:01 0:02 0:01 0:33
Avellaneda 0:32 0:22 0:22 0:41 0:00 0:33 0:22 0:34 0:33 0:21 0:32 0:34 0:31 0:33

Mapa Santa Fe z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.