Tucumán kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Tucumán

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Tucumán w linii prostej

Odległość (kilometr)
San Miguel de Tucumán
Lules
Aguilares
Famaillá
Monteros
La Cocha
Trancas
Graneros
San Pedro de Colalao
Benjamín Paz
Acheral
Santa Rosa de Leales
El Mollar
Río Chico
San José de Macomitas
San Miguel de Tucumán 17 78 32 47 111 67 94 72 52 42 35 52 83 22
Lules 17 63 16 31 97 77 81 78 62 26 25 37 68 39
Aguilares 78 63 47 32 38 138 30 134 122 37 48 55 5 98
Famaillá 32 16 47 16 82 92 66 92 77 10 17 33 52 53
Monteros 47 31 32 16 68 106 54 104 91 6 24 33 37 69
La Cocha 111 97 38 82 68 174 20 171 158 73 77 93 33 129
Trancas 67 77 138 92 106 174 159 21 16 101 101 90 143 62
Graneros 94 81 30 66 54 20 159 157 143 59 60 83 26 111
San Pedro de Colalao 72 78 134 92 104 171 21 157 25 99 103 81 139 73
Benjamín Paz 52 62 122 77 91 158 16 143 25 86 85 76 128 49
Acheral 42 26 37 10 6 73 101 59 99 86 21 31 43 63
Santa Rosa de Leales 35 25 48 17 24 77 101 60 103 85 21 50 52 52
El Mollar 52 37 55 33 33 93 90 83 81 76 31 50 61 73
Río Chico 83 68 5 52 37 33 143 26 139 128 43 52 61 103
San José de Macomitas 22 39 98 53 69 129 62 111 73 49 63 52 73 103
Odległość (mila)
San Miguel de Tucumán
Lules
Aguilares
Famaillá
Monteros
La Cocha
Trancas
Graneros
San Pedro de Colalao
Benjamín Paz
Acheral
Santa Rosa de Leales
El Mollar
Río Chico
San José de Macomitas
San Miguel de Tucumán 11 48 20 29 69 42 58 45 32 26 22 32 52 14
Lules 11 39 10 19 60 48 50 48 39 16 16 23 42 24
Aguilares 48 39 29 20 24 86 19 83 76 23 30 34 3 61
Famaillá 20 10 29 10 51 57 41 57 48 6 11 21 32 33
Monteros 29 19 20 10 42 66 34 65 57 4 15 21 23 43
La Cocha 69 60 24 51 42 108 12 106 98 45 48 58 21 80
Trancas 42 48 86 57 66 108 99 13 10 63 63 56 89 39
Graneros 58 50 19 41 34 12 99 98 89 37 37 52 16 69
San Pedro de Colalao 45 48 83 57 65 106 13 98 16 62 64 50 86 45
Benjamín Paz 32 39 76 48 57 98 10 89 16 53 53 47 80 30
Acheral 26 16 23 6 4 45 63 37 62 53 13 19 27 39
Santa Rosa de Leales 22 16 30 11 15 48 63 37 64 53 13 31 32 32
El Mollar 32 23 34 21 21 58 56 52 50 47 19 31 38 45
Río Chico 52 42 3 32 23 21 89 16 86 80 27 32 38 64
San José de Macomitas 14 24 61 33 43 80 39 69 45 30 39 32 45 64
Czas lotu
San Miguel de Tucumán
Lules
Aguilares
Famaillá
Monteros
La Cocha
Trancas
Graneros
San Pedro de Colalao
Benjamín Paz
Acheral
Santa Rosa de Leales
El Mollar
Río Chico
San José de Macomitas
San Miguel de Tucumán 0:01 0:05 0:02 0:03 0:08 0:05 0:07 0:05 0:03 0:03 0:02 0:03 0:06 0:01
Lules 0:01 0:04 0:01 0:02 0:07 0:05 0:06 0:05 0:04 0:01 0:01 0:02 0:05 0:02
Aguilares 0:05 0:04 0:03 0:02 0:02 0:10 0:02 0:10 0:09 0:02 0:03 0:04 0:00 0:07
Famaillá 0:02 0:01 0:03 0:01 0:06 0:06 0:04 0:06 0:05 0:00 0:01 0:02 0:03 0:03
Monteros 0:03 0:02 0:02 0:01 0:05 0:07 0:04 0:07 0:06 0:00 0:01 0:02 0:02 0:05
La Cocha 0:08 0:07 0:02 0:06 0:05 0:13 0:01 0:12 0:11 0:05 0:05 0:06 0:02 0:09
Trancas 0:05 0:05 0:10 0:06 0:07 0:13 0:11 0:01 0:01 0:07 0:07 0:06 0:10 0:04
Graneros 0:07 0:06 0:02 0:04 0:04 0:01 0:11 0:11 0:10 0:04 0:04 0:06 0:01 0:08
San Pedro de Colalao 0:05 0:05 0:10 0:06 0:07 0:12 0:01 0:11 0:01 0:07 0:07 0:06 0:10 0:05
Benjamín Paz 0:03 0:04 0:09 0:05 0:06 0:11 0:01 0:10 0:01 0:06 0:06 0:05 0:09 0:03
Acheral 0:03 0:01 0:02 0:00 0:00 0:05 0:07 0:04 0:07 0:06 0:01 0:02 0:03 0:04
Santa Rosa de Leales 0:02 0:01 0:03 0:01 0:01 0:05 0:07 0:04 0:07 0:06 0:01 0:03 0:03 0:03
El Mollar 0:03 0:02 0:04 0:02 0:02 0:06 0:06 0:06 0:06 0:05 0:02 0:03 0:04 0:05
Río Chico 0:06 0:05 0:00 0:03 0:02 0:02 0:10 0:01 0:10 0:09 0:03 0:03 0:04 0:07
San José de Macomitas 0:01 0:02 0:07 0:03 0:05 0:09 0:04 0:08 0:05 0:03 0:04 0:03 0:05 0:07

Mapa Tucumán z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.