Argentyna kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Argentyna

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Czas jazdy
Gregorio de Laferrere
Córdoba
Rosario
Mendoza
San Miguel de Tucumán
La Plata
Lomas de Zamora
Mar del Plata
Salta
Santa Fe
Moreno
San Juan
Resistencia
Santiago del Estero
Caseros
Gregorio de Laferrere 6:39 3:05 11:04 12:50 0:59 0:21 4:43 15:58 4:37 0:28 12:48 10:47 11:39 0:23
Córdoba 6:38 3:41 6:59 6:28 7:02 6:37 10:49 9:36 4:13 6:26 7:11 10:30 5:17 6:22
Rosario 3:04 3:42 8:50 9:54 3:28 3:03 7:15 13:02 1:42 2:52 10:34 7:58 8:43 2:48
Mendoza 11:04 6:58 8:51 11:11 11:41 11:09 14:16 14:19 10:10 10:39 2:14 16:27 10:53 10:53
San Miguel de Tucumán 12:49 6:26 9:52 11:10 13:13 12:48 17:00 3:11 10:14 12:36 9:34 10:09 1:58 12:32
La Plata 0:58 7:02 3:28 11:41 13:14 0:44 4:08 16:22 5:01 1:05 13:24 11:10 12:03 0:55
Lomas de Zamora 0:23 6:39 3:05 11:10 12:51 0:45 4:29 15:58 4:37 0:34 12:54 10:47 11:40 0:24
Mar del Plata 4:43 10:49 7:16 14:17 17:01 4:07 4:29 20:09 8:48 4:52 16:01 14:57 15:50 4:42
Salta 15:57 9:34 13:00 14:18 3:11 16:21 15:56 20:08 12:53 15:44 12:42 9:14 4:25 15:40
Santa Fe 4:36 4:09 1:41 10:05 10:09 5:00 4:35 8:48 12:53 4:24 11:12 6:27 8:45 4:20
Moreno 0:28 6:24 2:50 10:39 12:35 1:05 0:33 4:52 15:43 4:22 12:23 10:31 11:24 0:17
San Juan 12:49 7:11 10:36 2:13 9:34 13:26 12:54 16:01 12:42 11:18 12:24 17:34 9:16 12:38
Resistencia 10:52 10:25 7:56 16:20 10:07 11:16 10:51 15:03 9:12 6:26 10:39 17:27 8:26 10:35
Santiago del Estero 11:37 5:14 8:40 10:51 1:57 12:01 11:36 15:48 4:24 8:48 11:25 9:15 8:26 11:21
Caseros 0:23 6:23 2:49 10:53 12:34 0:55 0:22 4:42 15:42 4:21 0:17 12:37 10:31 11:23

Tabela odległości Argentyna w linii prostej

Odległość (kilometr)
Gregorio de Laferrere
Córdoba
Rosario
Mendoza
San Miguel de Tucumán
La Plata
Lomas de Zamora
Mar del Plata
Salta
Santa Fe
Moreno
San Juan
Resistencia
Santiago del Estero
Caseros
Gregorio de Laferrere 640 277 970 1 084 61 17 373 1 288 400 22 992 813 943 16
Córdoba 640 373 468 520 698 654 950 747 331 617 412 669 404 633
Rosario 277 373 764 810 332 289 627 1 019 149 255 756 633 671 267
Mendoza 970 468 764 760 1 030 986 1 169 961 779 949 153 1 124 718 969
San Miguel de Tucumán 1 084 520 810 760 1 134 1 095 1 434 228 689 1 063 615 619 142 1 072
La Plata 61 698 332 1 030 1 134 45 344 1 336 447 83 1 052 837 994 66
Lomas de Zamora 17 654 289 986 1 095 45 368 1 298 409 38 1 008 815 954 22
Mar del Plata 373 950 627 1 169 1 434 344 368 1 646 766 390 1 232 1 181 1 296 388
Salta 1 288 747 1 019 961 228 1 336 1 298 1 646 889 1 268 810 706 353 1 276
Santa Fe 400 331 149 779 689 447 409 766 889 380 741 492 547 387
Moreno 22 617 255 949 1 063 83 38 390 1 268 380 970 800 922 21
San Juan 992 412 756 153 615 1 052 1 008 1 232 810 741 970 1 029 586 988
Resistencia 813 669 633 1 124 619 837 815 1 181 706 492 800 1 029 521 797
Santiago del Estero 943 404 671 718 142 994 954 1 296 353 547 922 586 521 932
Caseros 16 633 267 969 1 072 66 22 388 1 276 387 21 988 797 932
Odległość (mila)
Gregorio de Laferrere
Córdoba
Rosario
Mendoza
San Miguel de Tucumán
La Plata
Lomas de Zamora
Mar del Plata
Salta
Santa Fe
Moreno
San Juan
Resistencia
Santiago del Estero
Caseros
Gregorio de Laferrere 398 172 603 674 38 11 232 800 249 14 616 505 586 10
Córdoba 398 232 291 323 434 406 590 464 206 383 256 416 251 393
Rosario 172 232 475 503 206 180 390 633 93 158 470 393 417 166
Mendoza 603 291 475 472 640 613 726 597 484 590 95 698 446 602
San Miguel de Tucumán 674 323 503 472 705 680 891 142 428 661 382 385 88 666
La Plata 38 434 206 640 705 28 214 830 278 52 654 520 618 41
Lomas de Zamora 11 406 180 613 680 28 229 807 254 24 626 506 593 14
Mar del Plata 232 590 390 726 891 214 229 1 023 476 242 766 734 805 241
Salta 800 464 633 597 142 830 807 1 023 552 788 503 439 219 793
Santa Fe 249 206 93 484 428 278 254 476 552 236 460 306 340 240
Moreno 14 383 158 590 661 52 24 242 788 236 603 497 573 13
San Juan 616 256 470 95 382 654 626 766 503 460 603 639 364 614
Resistencia 505 416 393 698 385 520 506 734 439 306 497 639 324 495
Santiago del Estero 586 251 417 446 88 618 593 805 219 340 573 364 324 579
Caseros 10 393 166 602 666 41 14 241 793 240 13 614 495 579
Czas lotu
Gregorio de Laferrere
Córdoba
Rosario
Mendoza
San Miguel de Tucumán
La Plata
Lomas de Zamora
Mar del Plata
Salta
Santa Fe
Moreno
San Juan
Resistencia
Santiago del Estero
Caseros
Gregorio de Laferrere 0:47 0:20 1:12 1:21 0:04 0:01 0:27 1:36 0:30 0:01 1:14 1:00 1:10 0:01
Córdoba 0:47 0:27 0:35 0:38 0:52 0:49 1:11 0:56 0:24 0:46 0:30 0:50 0:30 0:47
Rosario 0:20 0:27 0:57 1:00 0:24 0:21 0:47 1:16 0:11 0:19 0:56 0:47 0:50 0:19
Mendoza 1:12 0:35 0:57 0:56 1:17 1:13 1:27 1:12 0:58 1:11 0:11 1:24 0:53 1:12
San Miguel de Tucumán 1:21 0:38 1:00 0:56 1:25 1:22 1:47 0:17 0:51 1:19 0:46 0:46 0:10 1:20
La Plata 0:04 0:52 0:24 1:17 1:25 0:03 0:25 1:40 0:33 0:06 1:18 1:02 1:14 0:04
Lomas de Zamora 0:01 0:49 0:21 1:13 1:22 0:03 0:27 1:37 0:30 0:02 1:15 1:01 1:11 0:01
Mar del Plata 0:27 1:11 0:47 1:27 1:47 0:25 0:27 2:03 0:57 0:29 1:32 1:28 1:37 0:29
Salta 1:36 0:56 1:16 1:12 0:17 1:40 1:37 2:03 1:06 1:35 1:00 0:52 0:26 1:35
Santa Fe 0:30 0:24 0:11 0:58 0:51 0:33 0:30 0:57 1:06 0:28 0:55 0:36 0:41 0:29
Moreno 0:01 0:46 0:19 1:11 1:19 0:06 0:02 0:29 1:35 0:28 1:12 0:59 1:09 0:01
San Juan 1:14 0:30 0:56 0:11 0:46 1:18 1:15 1:32 1:00 0:55 1:12 1:17 0:43 1:14
Resistencia 1:00 0:50 0:47 1:24 0:46 1:02 1:01 1:28 0:52 0:36 0:59 1:17 0:39 0:59
Santiago del Estero 1:10 0:30 0:50 0:53 0:10 1:14 1:11 1:37 0:26 0:41 1:09 0:43 0:39 1:09
Caseros 0:01 0:47 0:19 1:12 1:20 0:04 0:01 0:29 1:35 0:29 0:01 1:14 0:59 1:09

Mapa Argentyna z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.

Tabela odległości według regionów w Argentyna