Austria kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Austria

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Austria w linii prostej

Odległość (kilometr)
Wiedeń
Linz
Salzburg
Klagenfurt
Graz
Innsbruck
Altstadtviertel
Favoriten
Donaustadt
Floridsdorf
Nofels
Ottakring
Simmering
Leopoldstadt
Meidling
Wiedeń 155 252 235 145 387 155 4 9 6 519 5 6 2 5
Linz 155 108 187 162 245 0 156 164 156 371 150 159 156 152
Salzburg 252 108 162 197 138 108 251 261 254 268 247 255 253 248
Klagenfurt 235 187 162 99 233 187 232 243 240 366 232 234 237 230
Graz 145 162 197 99 307 162 141 151 150 444 143 143 146 140
Innsbruck 387 245 138 233 307 245 386 396 390 137 382 389 388 383
Altstadtviertel 155 0 108 187 162 245 156 164 156 371 150 159 156 152
Favoriten 4 156 251 232 141 386 156 10 9 519 7 3 5 4
Donaustadt 9 164 261 243 151 396 164 10 8 528 14 8 8 13
Floridsdorf 6 156 254 240 150 390 156 9 8 522 8 10 4 10
Nofels 519 371 268 366 444 137 371 519 528 522 515 522 521 516
Ottakring 5 150 247 232 143 382 150 7 14 8 515 10 6 4
Simmering 6 159 255 234 143 389 159 3 8 10 522 10 6 7
Leopoldstadt 2 156 253 237 146 388 156 5 8 4 521 6 6 6
Meidling 5 152 248 230 140 383 152 4 13 10 516 4 7 6
Odległość (mila)
Wiedeń
Linz
Salzburg
Klagenfurt
Graz
Innsbruck
Altstadtviertel
Favoriten
Donaustadt
Floridsdorf
Nofels
Ottakring
Simmering
Leopoldstadt
Meidling
Wiedeń 96 157 146 90 240 96 2 6 4 322 3 4 1 3
Linz 96 67 116 101 152 0 97 102 97 231 93 99 97 94
Salzburg 157 67 101 122 86 67 156 162 158 167 153 158 157 154
Klagenfurt 146 116 101 62 145 116 144 151 149 227 144 145 147 143
Graz 90 101 122 62 191 101 88 94 93 276 89 89 91 87
Innsbruck 240 152 86 145 191 152 240 246 242 85 237 242 241 238
Altstadtviertel 96 0 67 116 101 152 97 102 97 231 93 99 97 94
Favoriten 2 97 156 144 88 240 97 6 6 322 4 2 3 2
Donaustadt 6 102 162 151 94 246 102 6 5 328 9 5 5 8
Floridsdorf 4 97 158 149 93 242 97 6 5 324 5 6 2 6
Nofels 322 231 167 227 276 85 231 322 328 324 320 324 324 321
Ottakring 3 93 153 144 89 237 93 4 9 5 320 6 4 2
Simmering 4 99 158 145 89 242 99 2 5 6 324 6 4 4
Leopoldstadt 1 97 157 147 91 241 97 3 5 2 324 4 4 4
Meidling 3 94 154 143 87 238 94 2 8 6 321 2 4 4
Czas lotu
Wiedeń
Linz
Salzburg
Klagenfurt
Graz
Innsbruck
Altstadtviertel
Favoriten
Donaustadt
Floridsdorf
Nofels
Ottakring
Simmering
Leopoldstadt
Meidling
Wiedeń 0:11 0:18 0:17 0:10 0:29 0:11 0:00 0:00 0:00 0:38 0:00 0:00 0:00 0:00
Linz 0:11 0:08 0:14 0:12 0:18 0:00 0:11 0:12 0:11 0:27 0:11 0:11 0:11 0:11
Salzburg 0:18 0:08 0:12 0:14 0:10 0:08 0:18 0:19 0:19 0:20 0:18 0:19 0:18 0:18
Klagenfurt 0:17 0:14 0:12 0:07 0:17 0:14 0:17 0:18 0:18 0:27 0:17 0:17 0:17 0:17
Graz 0:10 0:12 0:14 0:07 0:23 0:12 0:10 0:11 0:11 0:33 0:10 0:10 0:10 0:10
Innsbruck 0:29 0:18 0:10 0:17 0:23 0:18 0:28 0:29 0:29 0:10 0:28 0:29 0:29 0:28
Altstadtviertel 0:11 0:00 0:08 0:14 0:12 0:18 0:11 0:12 0:11 0:27 0:11 0:11 0:11 0:11
Favoriten 0:00 0:11 0:18 0:17 0:10 0:28 0:11 0:00 0:00 0:38 0:00 0:00 0:00 0:00
Donaustadt 0:00 0:12 0:19 0:18 0:11 0:29 0:12 0:00 0:00 0:39 0:01 0:00 0:00 0:00
Floridsdorf 0:00 0:11 0:19 0:18 0:11 0:29 0:11 0:00 0:00 0:39 0:00 0:00 0:00 0:00
Nofels 0:38 0:27 0:20 0:27 0:33 0:10 0:27 0:38 0:39 0:39 0:38 0:39 0:39 0:38
Ottakring 0:00 0:11 0:18 0:17 0:10 0:28 0:11 0:00 0:01 0:00 0:38 0:00 0:00 0:00
Simmering 0:00 0:11 0:19 0:17 0:10 0:29 0:11 0:00 0:00 0:00 0:39 0:00 0:00 0:00
Leopoldstadt 0:00 0:11 0:18 0:17 0:10 0:29 0:11 0:00 0:00 0:00 0:39 0:00 0:00 0:00
Meidling 0:00 0:11 0:18 0:17 0:10 0:28 0:11 0:00 0:00 0:00 0:38 0:00 0:00 0:00

Mapa Austria z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.

Tabela odległości według regionów w Austria