Tasmania kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Tasmania

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Tasmania w linii prostej

Odległość (kilometr)
Hobart
Launceston
Burnie
Devonport
Brighton
Sandy Bay
Glenorchy
Kingston
Howrah
Claremont
Blackmans Bay
Newnham
Riverside
Ulverstone
New Town
Hobart 162 235 206 21 2 7 10 7 12 14 167 164 214 3
Launceston 162 111 71 141 163 156 172 163 151 175 5 4 86 159
Burnie 235 111 41 214 236 228 243 239 223 246 109 108 25 232
Devonport 206 71 41 184 207 199 214 209 194 218 68 67 16 202
Brighton 21 141 214 184 23 15 31 25 10 35 146 143 193 18
Sandy Bay 2 163 236 207 23 8 9 7 13 12 169 166 216 5
Glenorchy 7 156 228 199 15 8 16 13 5 20 161 158 207 4
Kingston 10 172 243 214 31 9 16 13 21 3 177 174 223 13
Howrah 7 163 239 209 25 7 13 13 17 15 169 166 218 9
Claremont 12 151 223 194 10 13 5 21 17 25 156 153 202 9
Blackmans Bay 14 175 246 218 35 12 20 3 15 25 180 178 226 16
Newnham 167 5 109 68 146 169 161 177 169 156 180 3 84 164
Riverside 164 4 108 67 143 166 158 174 166 153 178 3 83 161
Ulverstone 214 86 25 16 193 216 207 223 218 202 226 84 83 211
New Town 3 159 232 202 18 5 4 13 9 9 16 164 161 211
Odległość (mila)
Hobart
Launceston
Burnie
Devonport
Brighton
Sandy Bay
Glenorchy
Kingston
Howrah
Claremont
Blackmans Bay
Newnham
Riverside
Ulverstone
New Town
Hobart 101 146 128 13 1 4 6 4 7 9 104 102 133 2
Launceston 101 69 44 88 101 97 107 101 94 109 3 2 53 99
Burnie 146 69 25 133 147 142 151 149 139 153 68 67 16 144
Devonport 128 44 25 114 129 124 133 130 121 135 42 42 10 126
Brighton 13 88 133 114 14 9 19 16 6 22 91 89 120 11
Sandy Bay 1 101 147 129 14 5 6 4 8 7 105 103 134 3
Glenorchy 4 97 142 124 9 5 10 8 3 12 100 98 129 2
Kingston 6 107 151 133 19 6 10 8 13 2 110 108 139 8
Howrah 4 101 149 130 16 4 8 8 11 9 105 103 135 6
Claremont 7 94 139 121 6 8 3 13 11 16 97 95 126 6
Blackmans Bay 9 109 153 135 22 7 12 2 9 16 112 111 140 10
Newnham 104 3 68 42 91 105 100 110 105 97 112 2 52 102
Riverside 102 2 67 42 89 103 98 108 103 95 111 2 52 100
Ulverstone 133 53 16 10 120 134 129 139 135 126 140 52 52 131
New Town 2 99 144 126 11 3 2 8 6 6 10 102 100 131
Czas lotu
Hobart
Launceston
Burnie
Devonport
Brighton
Sandy Bay
Glenorchy
Kingston
Howrah
Claremont
Blackmans Bay
Newnham
Riverside
Ulverstone
New Town
Hobart 0:12 0:17 0:15 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:12 0:12 0:16 0:00
Launceston 0:12 0:08 0:05 0:10 0:12 0:11 0:12 0:12 0:11 0:13 0:00 0:00 0:06 0:11
Burnie 0:17 0:08 0:03 0:16 0:17 0:17 0:18 0:17 0:16 0:18 0:08 0:08 0:01 0:17
Devonport 0:15 0:05 0:03 0:13 0:15 0:14 0:16 0:15 0:14 0:16 0:05 0:05 0:01 0:15
Brighton 0:01 0:10 0:16 0:13 0:01 0:01 0:02 0:01 0:00 0:02 0:10 0:10 0:14 0:01
Sandy Bay 0:00 0:12 0:17 0:15 0:01 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:12 0:12 0:16 0:00
Glenorchy 0:00 0:11 0:17 0:14 0:01 0:00 0:01 0:00 0:00 0:01 0:12 0:11 0:15 0:00
Kingston 0:00 0:12 0:18 0:16 0:02 0:00 0:01 0:00 0:01 0:00 0:13 0:13 0:16 0:00
Howrah 0:00 0:12 0:17 0:15 0:01 0:00 0:00 0:00 0:01 0:01 0:12 0:12 0:16 0:00
Claremont 0:00 0:11 0:16 0:14 0:00 0:01 0:00 0:01 0:01 0:01 0:11 0:11 0:15 0:00
Blackmans Bay 0:01 0:13 0:18 0:16 0:02 0:00 0:01 0:00 0:01 0:01 0:13 0:13 0:16 0:01
Newnham 0:12 0:00 0:08 0:05 0:10 0:12 0:12 0:13 0:12 0:11 0:13 0:00 0:06 0:12
Riverside 0:12 0:00 0:08 0:05 0:10 0:12 0:11 0:13 0:12 0:11 0:13 0:00 0:06 0:12
Ulverstone 0:16 0:06 0:01 0:01 0:14 0:16 0:15 0:16 0:16 0:15 0:16 0:06 0:06 0:15
New Town 0:00 0:11 0:17 0:15 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:12 0:12 0:15

Mapa Tasmania z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.