Wiktoria kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Wiktoria

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Wiktoria w linii prostej

Odległość (kilometr)
Geelong
Bendigo
Ballarat
Melbourne
Mildura
Shepparton
Warrnambool
Traralgon
Wodonga
Wangaratta
Horsham
Puckapunyal
Blackburn
Pascoe Vale South
Bellfield
Geelong 155 79 65 483 217 166 191 318 265 249 141 78 68 74
Bendigo 155 97 132 345 108 240 255 244 188 186 72 141 124 129
Ballarat 79 97 101 406 190 151 245 313 257 175 121 117 97 106
Melbourne 65 132 101 476 164 226 144 254 202 273 91 17 8 9
Mildura 483 345 406 476 382 468 594 481 448 281 407 486 468 474
Shepparton 217 108 190 164 382 341 225 137 83 288 76 162 157 156
Warrnambool 166 240 151 226 468 341 355 464 408 187 272 242 227 235
Traralgon 191 255 245 144 594 225 355 232 205 417 187 128 149 140
Wodonga 318 244 313 254 481 137 464 232 57 425 192 244 250 245
Wangaratta 265 188 257 202 448 83 408 205 57 370 135 193 197 193
Horsham 249 186 175 273 281 288 187 417 425 370 254 289 268 276
Puckapunyal 141 72 121 91 407 76 272 187 192 135 254 92 83 84
Blackburn 78 141 117 17 486 162 242 128 244 193 289 92 21 13
Pascoe Vale South 68 124 97 8 468 157 227 149 250 197 268 83 21 9
Bellfield 74 129 106 9 474 156 235 140 245 193 276 84 13 9
Odległość (mila)
Geelong
Bendigo
Ballarat
Melbourne
Mildura
Shepparton
Warrnambool
Traralgon
Wodonga
Wangaratta
Horsham
Puckapunyal
Blackburn
Pascoe Vale South
Bellfield
Geelong 96 49 40 300 135 103 119 198 165 155 88 48 42 46
Bendigo 96 60 82 214 67 149 158 152 117 116 45 88 77 80
Ballarat 49 60 63 252 118 94 152 194 160 109 75 73 60 66
Melbourne 40 82 63 296 102 140 89 158 126 170 57 11 5 6
Mildura 300 214 252 296 237 291 369 299 278 175 253 302 291 295
Shepparton 135 67 118 102 237 212 140 85 52 179 47 101 98 97
Warrnambool 103 149 94 140 291 212 221 288 254 116 169 150 141 146
Traralgon 119 158 152 89 369 140 221 144 127 259 116 80 93 87
Wodonga 198 152 194 158 299 85 288 144 35 264 119 152 155 152
Wangaratta 165 117 160 126 278 52 254 127 35 230 84 120 122 120
Horsham 155 116 109 170 175 179 116 259 264 230 158 180 167 171
Puckapunyal 88 45 75 57 253 47 169 116 119 84 158 57 52 52
Blackburn 48 88 73 11 302 101 150 80 152 120 180 57 13 8
Pascoe Vale South 42 77 60 5 291 98 141 93 155 122 167 52 13 6
Bellfield 46 80 66 6 295 97 146 87 152 120 171 52 8 6
Czas lotu
Geelong
Bendigo
Ballarat
Melbourne
Mildura
Shepparton
Warrnambool
Traralgon
Wodonga
Wangaratta
Horsham
Puckapunyal
Blackburn
Pascoe Vale South
Bellfield
Geelong 0:11 0:05 0:04 0:36 0:16 0:12 0:14 0:23 0:19 0:18 0:10 0:05 0:05 0:05
Bendigo 0:11 0:07 0:09 0:25 0:08 0:18 0:19 0:18 0:14 0:13 0:05 0:10 0:09 0:09
Ballarat 0:05 0:07 0:07 0:30 0:14 0:11 0:18 0:23 0:19 0:13 0:09 0:08 0:07 0:07
Melbourne 0:04 0:09 0:07 0:35 0:12 0:16 0:10 0:19 0:15 0:20 0:06 0:01 0:00 0:00
Mildura 0:36 0:25 0:30 0:35 0:28 0:35 0:44 0:36 0:33 0:21 0:30 0:36 0:35 0:35
Shepparton 0:16 0:08 0:14 0:12 0:28 0:25 0:16 0:10 0:06 0:21 0:05 0:12 0:11 0:11
Warrnambool 0:12 0:18 0:11 0:16 0:35 0:25 0:26 0:34 0:30 0:14 0:20 0:18 0:16 0:17
Traralgon 0:14 0:19 0:18 0:10 0:44 0:16 0:26 0:17 0:15 0:31 0:14 0:09 0:11 0:10
Wodonga 0:23 0:18 0:23 0:19 0:36 0:10 0:34 0:17 0:04 0:31 0:14 0:18 0:18 0:18
Wangaratta 0:19 0:14 0:19 0:15 0:33 0:06 0:30 0:15 0:04 0:27 0:10 0:14 0:14 0:14
Horsham 0:18 0:13 0:13 0:20 0:21 0:21 0:14 0:31 0:31 0:27 0:19 0:21 0:20 0:20
Puckapunyal 0:10 0:05 0:09 0:06 0:30 0:05 0:20 0:14 0:14 0:10 0:19 0:06 0:06 0:06
Blackburn 0:05 0:10 0:08 0:01 0:36 0:12 0:18 0:09 0:18 0:14 0:21 0:06 0:01 0:00
Pascoe Vale South 0:05 0:09 0:07 0:00 0:35 0:11 0:16 0:11 0:18 0:14 0:20 0:06 0:01 0:00
Bellfield 0:05 0:09 0:07 0:00 0:35 0:11 0:17 0:10 0:18 0:14 0:20 0:06 0:00 0:00

Mapa Wiktoria z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.