Australia Zachodnia kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Australia Zachodnia

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Australia Zachodnia w linii prostej

Odległość (kilometr)
Perth
Mandurah
Geraldton
Karratha
Joondalup
Kalgoorlie
Rockingham
South Lake
Parkwood
Bunbury
Kalamunda
Belmont
Victoria Park
North Perth
Albany
Perth 66 374 1 251 25 550 39 18 12 154 19 7 4 2 390
Mandurah 66 431 1 316 88 580 28 48 57 89 70 67 64 68 342
Geraldton 374 431 921 349 698 404 390 385 516 382 376 377 371 761
Karratha 1 251 1 316 921 1 229 1 206 1 289 1 269 1 261 1 405 1 252 1 251 1 253 1 249 1 592
Joondalup 25 88 349 1 229 553 60 41 37 177 37 28 28 22 414
Kalgoorlie 550 580 698 1 206 553 573 555 547 621 532 543 547 550 582
Rockingham 39 28 404 1 289 60 573 23 33 116 48 42 38 41 366
South Lake 18 48 390 1 269 41 555 23 10 137 25 20 16 20 375
Parkwood 12 57 385 1 261 37 547 33 10 145 16 11 8 14 378
Bunbury 154 89 516 1 405 177 621 116 137 145 156 156 152 157 280
Kalamunda 19 70 382 1 252 37 532 48 25 16 156 12 15 19 379
Belmont 7 67 376 1 251 28 543 42 20 11 156 12 4 8 387
Victoria Park 4 64 377 1 253 28 547 38 16 8 152 15 4 6 386
North Perth 2 68 371 1 249 22 550 41 20 14 157 19 8 6 392
Albany 390 342 761 1 592 414 582 366 375 378 280 379 387 386 392
Odległość (mila)
Perth
Mandurah
Geraldton
Karratha
Joondalup
Kalgoorlie
Rockingham
South Lake
Parkwood
Bunbury
Kalamunda
Belmont
Victoria Park
North Perth
Albany
Perth 41 232 777 16 342 24 11 7 96 12 4 2 1 242
Mandurah 41 268 818 55 360 17 30 35 55 43 42 40 42 213
Geraldton 232 268 572 217 434 251 242 239 321 237 234 234 231 473
Karratha 777 818 572 764 749 801 789 784 873 778 777 779 776 989
Joondalup 16 55 217 764 344 37 25 23 110 23 17 17 14 257
Kalgoorlie 342 360 434 749 344 356 345 340 386 331 337 340 342 362
Rockingham 24 17 251 801 37 356 14 21 72 30 26 24 25 227
South Lake 11 30 242 789 25 345 14 6 85 16 12 10 12 233
Parkwood 7 35 239 784 23 340 21 6 90 10 7 5 9 235
Bunbury 96 55 321 873 110 386 72 85 90 97 97 94 98 174
Kalamunda 12 43 237 778 23 331 30 16 10 97 7 9 12 235
Belmont 4 42 234 777 17 337 26 12 7 97 7 2 5 240
Victoria Park 2 40 234 779 17 340 24 10 5 94 9 2 4 240
North Perth 1 42 231 776 14 342 25 12 9 98 12 5 4 244
Albany 242 213 473 989 257 362 227 233 235 174 235 240 240 244
Czas lotu
Perth
Mandurah
Geraldton
Karratha
Joondalup
Kalgoorlie
Rockingham
South Lake
Parkwood
Bunbury
Kalamunda
Belmont
Victoria Park
North Perth
Albany
Perth 0:04 0:28 1:33 0:01 0:41 0:02 0:01 0:00 0:11 0:01 0:00 0:00 0:00 0:29
Mandurah 0:04 0:32 1:38 0:06 0:43 0:02 0:03 0:04 0:06 0:05 0:05 0:04 0:05 0:25
Geraldton 0:28 0:32 1:09 0:26 0:52 0:30 0:29 0:28 0:38 0:28 0:28 0:28 0:27 0:57
Karratha 1:33 1:38 1:09 1:32 1:30 1:36 1:35 1:34 1:45 1:33 1:33 1:34 1:33 1:59
Joondalup 0:01 0:06 0:26 1:32 0:41 0:04 0:03 0:02 0:13 0:02 0:02 0:02 0:01 0:31
Kalgoorlie 0:41 0:43 0:52 1:30 0:41 0:42 0:41 0:41 0:46 0:39 0:40 0:41 0:41 0:43
Rockingham 0:02 0:02 0:30 1:36 0:04 0:42 0:01 0:02 0:08 0:03 0:03 0:02 0:03 0:27
South Lake 0:01 0:03 0:29 1:35 0:03 0:41 0:01 0:00 0:10 0:01 0:01 0:01 0:01 0:28
Parkwood 0:00 0:04 0:28 1:34 0:02 0:41 0:02 0:00 0:10 0:01 0:00 0:00 0:01 0:28
Bunbury 0:11 0:06 0:38 1:45 0:13 0:46 0:08 0:10 0:10 0:11 0:11 0:11 0:11 0:21
Kalamunda 0:01 0:05 0:28 1:33 0:02 0:39 0:03 0:01 0:01 0:11 0:00 0:01 0:01 0:28
Belmont 0:00 0:05 0:28 1:33 0:02 0:40 0:03 0:01 0:00 0:11 0:00 0:00 0:00 0:29
Victoria Park 0:00 0:04 0:28 1:34 0:02 0:41 0:02 0:01 0:00 0:11 0:01 0:00 0:00 0:28
North Perth 0:00 0:05 0:27 1:33 0:01 0:41 0:03 0:01 0:01 0:11 0:01 0:00 0:00 0:29
Albany 0:29 0:25 0:57 1:59 0:31 0:43 0:27 0:28 0:28 0:21 0:28 0:29 0:28 0:29

Mapa Australia Zachodnia z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.