Australia kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Australia

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (kilometry)
Brisbane
Perth
Gold Coast
Canberra
Newcastle
Geelong
Hobart
Townsville
Cairns
Toowoomba
Darwin
Launceston
Bendigo
Ballarat
Mandurah
Brisbane 4 340 76 1 171 767 1 819 2 467 1 357 1 703 125 3 424 2 288 1 598 1 844 4 406
Perth 4 340 4 394 3 727 3 931 3 395 4 133 4 908 5 251 4 211 4 023 3 953 3 325 3 308 72
Gold Coast 76 4 394 1 099 694 1 746 2 395 1 435 1 781 178 3 477 2 215 1 670 1 772 4 459
Canberra 1 172 3 727 1 099 426 727 1 376 2 179 2 523 1 113 4 062 1 196 651 753 3 792
Newcastle 767 3 932 695 425 1 073 1 721 1 946 2 290 722 3 810 1 542 997 1 098 3 997
Geelong 1 817 3 393 1 744 725 1 071 788 2 664 3 007 1 597 3 728 609 188 86 3 459
Hobart 2 468 4 132 2 396 1 377 1 723 787 3 316 3 659 2 249 4 467 202 872 827 4 197
Townsville 1 354 4 908 1 433 2 179 1 946 2 667 3 316 348 1 366 2 504 3 136 2 369 2 485 4 973
Cairns 1 700 5 251 1 778 2 522 2 289 3 011 3 659 348 1 709 2 766 3 480 2 712 2 829 5 317
Toowoomba 125 4 211 178 1 112 722 1 601 2 249 1 366 1 709 3 298 2 070 1 468 1 626 4 276
Darwin 3 424 4 014 3 477 4 062 3 811 3 730 4 468 2 505 2 767 3 298 4 288 3 660 3 643 4 088
Launceston 2 290 3 954 2 218 1 198 1 545 609 202 3 137 3 481 2 071 4 288 694 649 4 019
Bendigo 1 598 3 325 1 671 652 998 188 872 2 368 2 712 1 468 3 660 693 118 3 390
Ballarat 1 845 3 307 1 772 753 1 099 89 828 2 485 2 829 1 625 3 642 648 117 3 373
Mandurah 4 406 72 4 460 3 793 3 997 3 461 4 199 4 974 5 317 4 277 4 101 4 019 3 391 3 374

Tabela odległości Australia w linii prostej

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (kilometry)
Brisbane
Perth
Gold Coast
Canberra
Newcastle
Geelong
Hobart
Townsville
Cairns
Toowoomba
Darwin
Launceston
Bendigo
Ballarat
Mandurah
Brisbane 3 607 71 947 619 1 436 1 790 1 111 1 390 106 2 848 1 643 1 320 1 412 3 619
Perth 3 607 3 627 3 087 3 357 2 673 3 011 3 395 3 442 3 503 2 654 2 962 2 654 2 623 66
Gold Coast 71 3 627 908 570 1 408 1 743 1 181 1 461 152 2 912 1 599 1 296 1 387 3 637
Canberra 947 3 087 908 361 528 857 1 798 2 070 902 3 134 704 463 532 3 082
Newcastle 619 3 357 570 361 887 1 174 1 598 1 880 597 3 117 1 031 806 885 3 358
Geelong 1 436 2 673 1 408 528 887 583 2 115 2 365 1 374 3 156 436 155 79 2 661
Hobart 1 790 3 011 1 743 857 1 174 583 2 628 2 891 1 754 3 737 162 729 661 2 988
Townsville 1 111 3 395 1 181 1 798 1 598 2 115 2 628 283 1 061 1 868 2 467 1 962 2 056 3 427
Cairns 1 390 3 442 1 461 2 070 1 880 2 365 2 891 283 1 343 1 681 2 730 2 211 2 304 3 479
Toowoomba 106 3 503 152 902 597 1 374 1 754 1 061 1 343 2 765 1 604 1 251 1 345 3 515
Darwin 2 848 2 654 2 912 3 134 3 117 3 156 3 737 1 868 1 681 2 765 3 591 3 017 3 077 2 713
Launceston 1 643 2 962 1 599 704 1 031 436 162 2 467 2 730 1 604 3 591 575 514 2 942
Bendigo 1 320 2 654 1 296 463 806 155 729 1 962 2 211 1 251 3 017 575 97 2 645
Ballarat 1 412 2 623 1 387 532 885 79 661 2 056 2 304 1 345 3 077 514 97 2 612
Mandurah 3 619 66 3 637 3 082 3 358 2 661 2 988 3 427 3 479 3 515 2 713 2 942 2 645 2 612

Mapa Australia z odległościami lotów

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.

Tabela odległości według regionów w Australia

<