Minas Gerais kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Minas Gerais

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Minas Gerais w linii prostej

Odległość (kilometr)
Belo Horizonte
Contagem
Uberlândia
Juiz de Fora
Ribeirão das Neves
Betim
Montes Claros
Uberaba
Governador Valadares
Santa Luzia
Ipatinga
Sete Lagoas
Divinópolis
Poços de Caldas
Ibirité
Belo Horizonte 15 468 214 23 27 355 418 241 20 157 60 102 343 16
Contagem 15 453 219 16 13 355 403 253 29 170 53 88 332 12
Uberlândia 468 453 603 450 443 526 99 666 474 607 428 380 366 459
Juiz de Fora 214 219 603 235 218 563 527 355 227 268 272 241 332 207
Ribeirão das Neves 23 16 450 235 25 339 403 247 25 167 37 94 342 28
Betim 27 13 443 218 25 362 392 267 43 183 56 75 319 15
Montes Claros 355 355 526 563 339 362 545 312 338 337 307 395 630 367
Uberaba 418 403 99 527 403 392 545 637 428 568 388 321 268 406
Governador Valadares 241 253 666 355 247 267 312 637 224 92 251 340 582 257
Santa Luzia 20 29 474 227 25 43 338 428 224 142 54 116 361 36
Ipatinga 157 170 607 268 167 183 337 568 92 142 180 258 493 172
Sete Lagoas 60 53 428 272 37 56 307 388 251 54 180 101 354 65
Divinópolis 102 88 380 241 94 75 395 321 340 116 258 101 253 88
Poços de Caldas 343 332 366 332 342 319 630 268 582 361 493 354 253 326
Ibirité 16 12 459 207 28 15 367 406 257 36 172 65 88 326
Odległość (mila)
Belo Horizonte
Contagem
Uberlândia
Juiz de Fora
Ribeirão das Neves
Betim
Montes Claros
Uberaba
Governador Valadares
Santa Luzia
Ipatinga
Sete Lagoas
Divinópolis
Poços de Caldas
Ibirité
Belo Horizonte 9 291 133 14 17 221 260 150 12 98 37 63 213 10
Contagem 9 281 136 10 8 221 250 157 18 106 33 55 206 7
Uberlândia 291 281 375 280 275 327 62 414 295 377 266 236 227 285
Juiz de Fora 133 136 375 146 135 350 327 221 141 167 169 150 206 129
Ribeirão das Neves 14 10 280 146 16 211 250 153 16 104 23 58 213 17
Betim 17 8 275 135 16 225 244 166 27 114 35 47 198 9
Montes Claros 221 221 327 350 211 225 339 194 210 209 191 245 391 228
Uberaba 260 250 62 327 250 244 339 396 266 353 241 199 167 252
Governador Valadares 150 157 414 221 153 166 194 396 139 57 156 211 362 160
Santa Luzia 12 18 295 141 16 27 210 266 139 88 34 72 224 22
Ipatinga 98 106 377 167 104 114 209 353 57 88 112 160 306 107
Sete Lagoas 37 33 266 169 23 35 191 241 156 34 112 63 220 40
Divinópolis 63 55 236 150 58 47 245 199 211 72 160 63 157 55
Poços de Caldas 213 206 227 206 213 198 391 167 362 224 306 220 157 203
Ibirité 10 7 285 129 17 9 228 252 160 22 107 40 55 203
Czas lotu
Belo Horizonte
Contagem
Uberlândia
Juiz de Fora
Ribeirão das Neves
Betim
Montes Claros
Uberaba
Governador Valadares
Santa Luzia
Ipatinga
Sete Lagoas
Divinópolis
Poços de Caldas
Ibirité
Belo Horizonte 0:01 0:35 0:16 0:01 0:02 0:26 0:31 0:18 0:01 0:11 0:04 0:07 0:25 0:01
Contagem 0:01 0:34 0:16 0:01 0:01 0:26 0:30 0:19 0:02 0:12 0:03 0:06 0:24 0:00
Uberlândia 0:35 0:34 0:45 0:33 0:33 0:39 0:07 0:49 0:35 0:45 0:32 0:28 0:27 0:34
Juiz de Fora 0:16 0:16 0:45 0:17 0:16 0:42 0:39 0:26 0:17 0:20 0:20 0:18 0:24 0:15
Ribeirão das Neves 0:01 0:01 0:33 0:17 0:01 0:25 0:30 0:18 0:01 0:12 0:02 0:07 0:25 0:02
Betim 0:02 0:01 0:33 0:16 0:01 0:27 0:29 0:20 0:03 0:13 0:04 0:05 0:23 0:01
Montes Claros 0:26 0:26 0:39 0:42 0:25 0:27 0:40 0:23 0:25 0:25 0:23 0:29 0:47 0:27
Uberaba 0:31 0:30 0:07 0:39 0:30 0:29 0:40 0:47 0:32 0:42 0:29 0:24 0:20 0:30
Governador Valadares 0:18 0:19 0:49 0:26 0:18 0:20 0:23 0:47 0:16 0:06 0:18 0:25 0:43 0:19
Santa Luzia 0:01 0:02 0:35 0:17 0:01 0:03 0:25 0:32 0:16 0:10 0:04 0:08 0:27 0:02
Ipatinga 0:11 0:12 0:45 0:20 0:12 0:13 0:25 0:42 0:06 0:10 0:13 0:19 0:36 0:12
Sete Lagoas 0:04 0:03 0:32 0:20 0:02 0:04 0:23 0:29 0:18 0:04 0:13 0:07 0:26 0:04
Divinópolis 0:07 0:06 0:28 0:18 0:07 0:05 0:29 0:24 0:25 0:08 0:19 0:07 0:18 0:06
Poços de Caldas 0:25 0:24 0:27 0:24 0:25 0:23 0:47 0:20 0:43 0:27 0:36 0:26 0:18 0:24
Ibirité 0:01 0:00 0:34 0:15 0:02 0:01 0:27 0:30 0:19 0:02 0:12 0:04 0:06 0:24

Mapa Minas Gerais z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.