São Paulo kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami São Paulo

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości São Paulo w linii prostej

Odległość (kilometr)
São Paulo
Guarulhos
Campinas
São Bernardo do Campo
Osasco
Santo André
Ribeirão Preto
São José dos Campos
Sorocaba
Santos
Diadema
Mauá
São José do Rio Preto
Carapicuíba
Piracicaba
São Paulo 16 84 17 16 16 290 87 84 55 15 22 416 21 139
Guarulhos 16 81 28 29 24 284 71 95 61 28 26 415 33 140
Campinas 84 81 101 75 100 207 124 78 139 97 105 334 72 64
São Bernardo do Campo 17 28 101 29 5 307 89 94 38 6 11 432 34 154
Osasco 16 29 75 29 30 282 100 68 67 24 37 403 5 126
Santo André 16 24 100 5 30 305 85 96 39 9 7 431 35 154
Ribeirão Preto 290 284 207 307 282 305 298 261 344 304 310 168 279 173
São José dos Campos 87 71 124 89 100 85 298 164 98 93 80 446 105 187
Sorocaba 84 95 78 94 68 96 261 164 125 88 103 359 63 89
Santos 55 61 139 38 67 39 344 98 125 43 35 470 71 192
Diadema 15 28 97 6 24 9 304 93 88 43 16 427 28 150
Mauá 22 26 105 11 37 7 310 80 103 35 16 437 42 160
São José do Rio Preto 416 415 334 432 403 431 168 446 359 470 427 437 399 278
Carapicuíba 21 33 72 34 5 35 279 105 63 71 28 42 399 121
Piracicaba 139 140 64 154 126 154 173 187 89 192 150 160 278 121
Odległość (mila)
São Paulo
Guarulhos
Campinas
São Bernardo do Campo
Osasco
Santo André
Ribeirão Preto
São José dos Campos
Sorocaba
Santos
Diadema
Mauá
São José do Rio Preto
Carapicuíba
Piracicaba
São Paulo 10 52 11 10 10 180 54 52 34 9 14 258 13 86
Guarulhos 10 50 17 18 15 176 44 59 38 17 16 258 21 87
Campinas 52 50 63 47 62 129 77 48 86 60 65 208 45 40
São Bernardo do Campo 11 17 63 18 3 191 55 58 24 4 7 268 21 96
Osasco 10 18 47 18 19 175 62 42 42 15 23 250 3 78
Santo André 10 15 62 3 19 190 53 60 24 6 4 268 22 96
Ribeirão Preto 180 176 129 191 175 190 185 162 214 189 193 104 173 107
São José dos Campos 54 44 77 55 62 53 185 102 61 58 50 277 65 116
Sorocaba 52 59 48 58 42 60 162 102 78 55 64 223 39 55
Santos 34 38 86 24 42 24 214 61 78 27 22 292 44 119
Diadema 9 17 60 4 15 6 189 58 55 27 10 265 17 93
Mauá 14 16 65 7 23 4 193 50 64 22 10 272 26 99
São José do Rio Preto 258 258 208 268 250 268 104 277 223 292 265 272 248 173
Carapicuíba 13 21 45 21 3 22 173 65 39 44 17 26 248 75
Piracicaba 86 87 40 96 78 96 107 116 55 119 93 99 173 75
Czas lotu
São Paulo
Guarulhos
Campinas
São Bernardo do Campo
Osasco
Santo André
Ribeirão Preto
São José dos Campos
Sorocaba
Santos
Diadema
Mauá
São José do Rio Preto
Carapicuíba
Piracicaba
São Paulo 0:01 0:06 0:01 0:01 0:01 0:21 0:06 0:06 0:04 0:01 0:01 0:31 0:01 0:10
Guarulhos 0:01 0:06 0:02 0:02 0:01 0:21 0:05 0:07 0:04 0:02 0:01 0:31 0:02 0:10
Campinas 0:06 0:06 0:07 0:05 0:07 0:15 0:09 0:05 0:10 0:07 0:07 0:25 0:05 0:04
São Bernardo do Campo 0:01 0:02 0:07 0:02 0:00 0:23 0:06 0:07 0:02 0:00 0:00 0:32 0:02 0:11
Osasco 0:01 0:02 0:05 0:02 0:02 0:21 0:07 0:05 0:04 0:01 0:02 0:30 0:00 0:09
Santo André 0:01 0:01 0:07 0:00 0:02 0:22 0:06 0:07 0:02 0:00 0:00 0:32 0:02 0:11
Ribeirão Preto 0:21 0:21 0:15 0:23 0:21 0:22 0:22 0:19 0:25 0:22 0:23 0:12 0:20 0:12
São José dos Campos 0:06 0:05 0:09 0:06 0:07 0:06 0:22 0:12 0:07 0:06 0:05 0:33 0:07 0:14
Sorocaba 0:06 0:07 0:05 0:07 0:05 0:07 0:19 0:12 0:09 0:06 0:07 0:26 0:04 0:06
Santos 0:04 0:04 0:10 0:02 0:04 0:02 0:25 0:07 0:09 0:03 0:02 0:35 0:05 0:14
Diadema 0:01 0:02 0:07 0:00 0:01 0:00 0:22 0:06 0:06 0:03 0:01 0:32 0:02 0:11
Mauá 0:01 0:01 0:07 0:00 0:02 0:00 0:23 0:05 0:07 0:02 0:01 0:32 0:03 0:12
São José do Rio Preto 0:31 0:31 0:25 0:32 0:30 0:32 0:12 0:33 0:26 0:35 0:32 0:32 0:29 0:20
Carapicuíba 0:01 0:02 0:05 0:02 0:00 0:02 0:20 0:07 0:04 0:05 0:02 0:03 0:29 0:09
Piracicaba 0:10 0:10 0:04 0:11 0:09 0:11 0:12 0:14 0:06 0:14 0:11 0:12 0:20 0:09

Mapa São Paulo z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.