Sergipe kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Sergipe

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Sergipe w linii prostej

Odległość (kilometr)
Aracaju
Nossa Senhora do Socorro
Lagarto
São Cristóvão
Itabaiana
Estância
Poço Redondo
Itaporanga d'Ajuda
Tobias Barreto
Barra dos Coqueiros
Nossa Senhora das Dores
Propriá
Laranjeiras
Poço Verde
Aquidabã
Aracaju 9 65 18 46 55 140 26 105 4 49 82 16 122 71
Nossa Senhora do Socorro 9 60 20 38 57 131 25 103 11 41 78 7 115 65
Lagarto 65 60 52 37 47 123 41 47 69 70 119 57 59 100
São Cristóvão 18 20 52 44 38 144 11 89 22 58 97 24 110 84
Itabaiana 46 38 37 44 65 102 37 84 49 33 83 31 82 63
Estância 55 57 47 38 65 165 34 62 59 90 134 60 101 119
Poço Redondo 140 131 123 144 102 165 138 157 141 93 103 124 115 90
Itaporanga d'Ajuda 26 25 41 11 37 34 138 79 31 57 100 26 100 85
Tobias Barreto 105 103 47 89 84 62 157 79 110 118 167 101 55 147
Barra dos Coqueiros 4 11 69 22 49 59 141 31 110 49 80 18 126 69
Nossa Senhora das Dores 49 41 70 58 33 90 93 57 118 49 49 35 110 30
Propriá 82 78 119 97 83 134 103 100 167 80 49 74 156 21
Laranjeiras 16 7 57 24 31 60 124 26 101 18 35 74 110 60
Poço Verde 122 115 59 110 82 101 115 100 55 126 110 156 110 135
Aquidabã 71 65 100 84 63 119 90 85 147 69 30 21 60 135
Odległość (mila)
Aracaju
Nossa Senhora do Socorro
Lagarto
São Cristóvão
Itabaiana
Estância
Poço Redondo
Itaporanga d'Ajuda
Tobias Barreto
Barra dos Coqueiros
Nossa Senhora das Dores
Propriá
Laranjeiras
Poço Verde
Aquidabã
Aracaju 6 40 11 29 34 87 16 65 2 30 51 10 76 44
Nossa Senhora do Socorro 6 37 12 24 35 81 16 64 7 25 48 4 71 40
Lagarto 40 37 32 23 29 76 25 29 43 43 74 35 37 62
São Cristóvão 11 12 32 27 24 89 7 55 14 36 60 15 68 52
Itabaiana 29 24 23 27 40 63 23 52 30 21 52 19 51 39
Estância 34 35 29 24 40 103 21 39 37 56 83 37 63 74
Poço Redondo 87 81 76 89 63 103 86 98 88 58 64 77 71 56
Itaporanga d'Ajuda 16 16 25 7 23 21 86 49 19 35 62 16 62 53
Tobias Barreto 65 64 29 55 52 39 98 49 68 73 104 63 34 91
Barra dos Coqueiros 2 7 43 14 30 37 88 19 68 30 50 11 78 43
Nossa Senhora das Dores 30 25 43 36 21 56 58 35 73 30 30 22 68 19
Propriá 51 48 74 60 52 83 64 62 104 50 30 46 97 13
Laranjeiras 10 4 35 15 19 37 77 16 63 11 22 46 68 37
Poço Verde 76 71 37 68 51 63 71 62 34 78 68 97 68 84
Aquidabã 44 40 62 52 39 74 56 53 91 43 19 13 37 84
Czas lotu
Aracaju
Nossa Senhora do Socorro
Lagarto
São Cristóvão
Itabaiana
Estância
Poço Redondo
Itaporanga d'Ajuda
Tobias Barreto
Barra dos Coqueiros
Nossa Senhora das Dores
Propriá
Laranjeiras
Poço Verde
Aquidabã
Aracaju 0:00 0:04 0:01 0:03 0:04 0:10 0:01 0:07 0:00 0:03 0:06 0:01 0:09 0:05
Nossa Senhora do Socorro 0:00 0:04 0:01 0:02 0:04 0:09 0:01 0:07 0:00 0:03 0:05 0:00 0:08 0:04
Lagarto 0:04 0:04 0:03 0:02 0:03 0:09 0:03 0:03 0:05 0:05 0:08 0:04 0:04 0:07
São Cristóvão 0:01 0:01 0:03 0:03 0:02 0:10 0:00 0:06 0:01 0:04 0:07 0:01 0:08 0:06
Itabaiana 0:03 0:02 0:02 0:03 0:04 0:07 0:02 0:06 0:03 0:02 0:06 0:02 0:06 0:04
Estância 0:04 0:04 0:03 0:02 0:04 0:12 0:02 0:04 0:04 0:06 0:10 0:04 0:07 0:08
Poço Redondo 0:10 0:09 0:09 0:10 0:07 0:12 0:10 0:11 0:10 0:06 0:07 0:09 0:08 0:06
Itaporanga d'Ajuda 0:01 0:01 0:03 0:00 0:02 0:02 0:10 0:05 0:02 0:04 0:07 0:01 0:07 0:06
Tobias Barreto 0:07 0:07 0:03 0:06 0:06 0:04 0:11 0:05 0:08 0:08 0:12 0:07 0:04 0:11
Barra dos Coqueiros 0:00 0:00 0:05 0:01 0:03 0:04 0:10 0:02 0:08 0:03 0:05 0:01 0:09 0:05
Nossa Senhora das Dores 0:03 0:03 0:05 0:04 0:02 0:06 0:06 0:04 0:08 0:03 0:03 0:02 0:08 0:02
Propriá 0:06 0:05 0:08 0:07 0:06 0:10 0:07 0:07 0:12 0:05 0:03 0:05 0:11 0:01
Laranjeiras 0:01 0:00 0:04 0:01 0:02 0:04 0:09 0:01 0:07 0:01 0:02 0:05 0:08 0:04
Poço Verde 0:09 0:08 0:04 0:08 0:06 0:07 0:08 0:07 0:04 0:09 0:08 0:11 0:08 0:10
Aquidabã 0:05 0:04 0:07 0:06 0:04 0:08 0:06 0:06 0:11 0:05 0:02 0:01 0:04 0:10

Mapa Sergipe z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.