Brazylia kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Brazylia

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (kilometr)
São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Fortaleza
Belo Horizonte
Brasília
Kurytyba
Manaus
Recife
Belém
Porto Alegre
Goiânia
Guarulhos
Campinas
Nova Iguaçu
São Paulo 440 1 969 2 941 583 1 013 405 3 930 2 644 2 884 1 133 910 22 98 404
Rio de Janeiro 429 1 627 2 599 437 1 169 838 4 314 2 303 3 101 1 566 1 294 415 487 35
Salvador 1 966 1 627 1 200 1 405 1 491 2 373 4 891 802 2 050 3 101 1 692 1 953 1 961 1 627
Fortaleza 2 940 2 600 1 203 2 379 2 179 3 346 5 582 772 1 495 4 074 2 380 2 926 2 934 2 600
Belo Horizonte 583 437 1 408 2 380 740 989 3 912 2 083 2 673 1 717 885 570 577 430
Brasília 1 012 1 169 1 493 2 180 740 1 406 3 406 2 169 1 960 2 123 206 1 029 923 1 162
Kurytyba 403 850 2 376 3 348 990 1 394 4 040 3 052 3 212 743 1 238 432 480 814
Manaus 3 929 4 318 4 914 5 590 3 925 3 426 4 044 5 590 4 308 4 476 3 240 3 946 3 828 4 283
Recife 2 647 2 308 805 773 2 086 2 172 3 053 5 572 2 028 3 781 2 372 2 633 2 641 2 308
Belém 2 881 3 102 2 055 1 502 2 673 1 962 3 213 4 309 2 030 3 953 1 976 2 898 2 780 3 095
Porto Alegre 1 130 1 576 3 103 4 075 1 717 2 121 742 4 466 3 778 3 992 2 018 1 159 1 206 1 541
Goiânia 907 1 296 1 694 2 380 885 207 1 239 3 238 2 370 1 975 1 979 923 806 1 260
Guarulhos 23 418 1 956 2 928 570 1 027 432 3 944 2 631 2 898 1 160 924 113 382
Campinas 98 490 1 964 2 936 578 921 481 3 826 2 640 2 780 1 209 806 115 455
Nova Iguaçu 397 36 1 627 2 600 438 1 169 806 4 282 2 303 3 102 1 534 1 262 383 455

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (mila)
São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Fortaleza
Belo Horizonte
Brasília
Kurytyba
Manaus
Recife
Belém
Porto Alegre
Goiânia
Guarulhos
Campinas
Nova Iguaçu
São Paulo 273 1 223 1 827 362 629 252 2 442 1 643 1 792 704 565 14 61 251
Rio de Janeiro 267 1 011 1 615 272 726 521 2 681 1 431 1 927 973 804 258 303 22
Salvador 1 222 1 011 746 873 926 1 475 3 039 498 1 274 1 927 1 051 1 214 1 219 1 011
Fortaleza 1 827 1 616 748 1 478 1 354 2 079 3 468 480 929 2 531 1 479 1 818 1 823 1 616
Belo Horizonte 362 272 875 1 479 460 615 2 431 1 294 1 661 1 067 550 354 359 267
Brasília 629 726 928 1 355 460 874 2 116 1 348 1 218 1 319 128 639 574 722
Kurytyba 250 528 1 476 2 080 615 866 2 510 1 896 1 996 462 769 268 298 506
Manaus 2 441 2 683 3 053 3 473 2 439 2 129 2 513 3 473 2 677 2 781 2 013 2 452 2 379 2 661
Recife 1 645 1 434 500 480 1 296 1 350 1 897 3 462 1 260 2 349 1 474 1 636 1 641 1 434
Belém 1 790 1 927 1 277 933 1 661 1 219 1 996 2 677 1 261 2 456 1 228 1 801 1 727 1 923
Porto Alegre 702 979 1 928 2 532 1 067 1 318 461 2 775 2 348 2 481 1 254 720 749 958
Goiânia 564 805 1 053 1 479 550 129 770 2 012 1 473 1 227 1 230 574 501 783
Guarulhos 14 260 1 215 1 819 354 638 268 2 451 1 635 1 801 721 574 70 237
Campinas 61 304 1 220 1 824 359 572 299 2 377 1 640 1 727 751 501 71 283
Nova Iguaçu 247 22 1 011 1 616 272 726 501 2 661 1 431 1 927 953 784 238 283

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Czas jazdy
São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Fortaleza
Belo Horizonte
Brasília
Kurytyba
Manaus
Recife
Belém
Porto Alegre
Goiânia
Guarulhos
Campinas
Nova Iguaçu
São Paulo 5:02 22:47 34:45 6:26 11:16 5:11 58:53 30:41 34:13 13:13 9:50 0:23 1:04 4:38
Rio de Janeiro 4:57 19:50 31:49 5:05 13:09 10:03 63:24 27:45 37:04 18:04 14:21 4:49 5:29 0:27
Salvador 22:56 19:47 14:41 16:39 17:17 28:01 70:45 9:33 26:13 36:03 19:53 22:49 22:40 19:47
Fortaleza 34:53 31:43 14:41 28:35 26:38 39:57 79:51 10:23 19:36 47:59 29:13 34:45 34:36 31:44
Belo Horizonte 6:41 5:02 16:42 28:40 8:11 11:45 59:58 24:36 32:06 19:47 9:46 6:33 6:24 5:02
Brasília 11:26 13:02 17:20 26:39 8:09 16:06 53:34 25:14 24:10 24:14 2:42 11:38 10:30 13:03
Kurytyba 4:50 9:48 27:32 39:30 11:11 15:42 60:30 35:26 38:22 8:26 13:59 5:09 5:30 9:24
Manaus 58:54 63:31 70:51 79:53 59:58 53:37 60:32 78:45 73:46 67:12 51:14 59:07 57:59 63:07
Recife 31:04 27:55 9:46 10:21 24:46 25:25 36:09 78:53 25:25 44:10 28:01 30:57 30:48 27:55
Belém 34:08 36:52 26:10 19:30 31:59 24:09 38:17 73:46 25:18 46:34 24:20 34:21 33:14 36:53
Porto Alegre 12:53 17:51 35:34 47:33 19:14 23:45 8:29 66:47 43:29 46:42 22:19 13:11 13:33 17:27
Goiânia 9:50 14:27 19:58 29:17 9:43 2:45 13:59 51:13 27:53 24:25 22:15 10:02 8:55 14:03
Guarulhos 0:23 4:56 22:40 34:38 6:19 11:28 5:29 59:05 30:34 34:25 13:30 10:02 1:16 4:32
Campinas 1:07 5:36 22:30 34:29 6:10 10:22 5:53 57:59 30:25 33:19 13:54 8:56 1:19 5:12
Nova Iguaçu 4:36 0:28 19:52 31:50 5:07 13:11 9:41 63:03 27:46 37:06 17:43 14:00 4:27 5:08

Tabela odległości Brazylia w linii prostej

Odległość (kilometr)
São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Fortaleza
Belo Horizonte
Brasília
Kurytyba
Manaus
Recife
Belém
Porto Alegre
Goiânia
Guarulhos
Campinas
Nova Iguaçu
São Paulo 357 1 456 2 371 490 873 339 2 687 2 130 2 466 853 812 16 84 337
Rio de Janeiro 357 1 212 2 192 341 931 676 2 847 1 876 2 454 1 124 938 344 395 30
Salvador 1 456 1 212 1 029 967 1 060 1 787 2 606 674 1 690 2 306 1 229 1 440 1 428 1 208
Fortaleza 2 371 2 192 1 029 1 895 1 688 2 673 2 384 628 1 134 3 217 1 857 2 355 2 322 2 182
Belo Horizonte 490 341 967 1 895 620 821 2 553 1 641 2 113 1 342 666 474 463 320
Brasília 873 931 1 060 1 688 620 1 081 1 933 1 655 1 597 1 620 177 863 796 904
Kurytyba 339 676 1 787 2 673 821 1 081 2 732 2 461 2 668 547 973 355 359 661
Manaus 2 687 2 847 2 606 2 384 2 553 1 933 2 732 2 832 1 293 3 131 1 909 2 683 2 603 2 818
Recife 2 130 1 876 674 628 1 641 1 655 2 461 2 832 1 676 2 979 1 831 2 114 2 102 1 874
Belém 2 466 2 454 1 690 1 134 2 113 1 597 2 668 1 293 1 676 3 192 1 696 2 455 2 391 2 431
Porto Alegre 853 1 124 2 306 3 217 1 342 1 620 547 3 131 2 979 3 192 1 499 869 895 1 120
Goiânia 812 938 1 229 1 857 666 177 973 1 909 1 831 1 696 1 499 804 729 909
Guarulhos 16 344 1 440 2 355 474 863 355 2 683 2 114 2 455 869 804 81 324
Campinas 84 395 1 428 2 322 463 796 359 2 603 2 102 2 391 895 729 81 370
Nova Iguaçu 337 30 1 208 2 182 320 904 661 2 818 1 874 2 431 1 120 909 324 370
Odległość (mila)
São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Fortaleza
Belo Horizonte
Brasília
Kurytyba
Manaus
Recife
Belém
Porto Alegre
Goiânia
Guarulhos
Campinas
Nova Iguaçu
São Paulo 222 905 1 473 304 542 211 1 670 1 324 1 532 530 505 10 52 209
Rio de Janeiro 222 753 1 362 212 578 420 1 769 1 166 1 525 698 583 214 245 19
Salvador 905 753 639 601 659 1 110 1 619 419 1 050 1 433 764 895 887 751
Fortaleza 1 473 1 362 639 1 177 1 049 1 661 1 481 390 705 1 999 1 154 1 463 1 443 1 356
Belo Horizonte 304 212 601 1 177 385 510 1 586 1 020 1 313 834 414 295 288 199
Brasília 542 578 659 1 049 385 672 1 201 1 028 992 1 007 110 536 495 562
Kurytyba 211 420 1 110 1 661 510 672 1 698 1 529 1 658 340 605 221 223 411
Manaus 1 670 1 769 1 619 1 481 1 586 1 201 1 698 1 760 803 1 946 1 186 1 667 1 617 1 751
Recife 1 324 1 166 419 390 1 020 1 028 1 529 1 760 1 041 1 851 1 138 1 314 1 306 1 164
Belém 1 532 1 525 1 050 705 1 313 992 1 658 803 1 041 1 983 1 054 1 525 1 486 1 511
Porto Alegre 530 698 1 433 1 999 834 1 007 340 1 946 1 851 1 983 931 540 556 696
Goiânia 505 583 764 1 154 414 110 605 1 186 1 138 1 054 931 500 453 565
Guarulhos 10 214 895 1 463 295 536 221 1 667 1 314 1 525 540 500 50 201
Campinas 52 245 887 1 443 288 495 223 1 617 1 306 1 486 556 453 50 230
Nova Iguaçu 209 19 751 1 356 199 562 411 1 751 1 164 1 511 696 565 201 230
Czas lotu
São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Fortaleza
Belo Horizonte
Brasília
Kurytyba
Manaus
Recife
Belém
Porto Alegre
Goiânia
Guarulhos
Campinas
Nova Iguaçu
São Paulo 0:26 1:49 2:57 0:36 1:05 0:25 3:21 2:39 3:04 1:03 1:00 0:01 0:06 0:25
Rio de Janeiro 0:26 1:30 2:44 0:25 1:09 0:50 3:33 2:20 3:04 1:24 1:10 0:25 0:29 0:02
Salvador 1:49 1:30 1:17 1:12 1:19 2:14 3:15 0:50 2:06 2:52 1:32 1:47 1:47 1:30
Fortaleza 2:57 2:44 1:17 2:22 2:06 3:20 2:58 0:47 1:25 4:01 2:19 2:56 2:54 2:43
Belo Horizonte 0:36 0:25 1:12 2:22 0:46 1:01 3:11 2:03 2:38 1:40 0:49 0:35 0:34 0:23
Brasília 1:05 1:09 1:19 2:06 0:46 1:21 2:25 2:04 1:59 2:01 0:13 1:04 0:59 1:07
Kurytyba 0:25 0:50 2:14 3:20 1:01 1:21 3:24 3:04 3:20 0:41 1:12 0:26 0:26 0:49
Manaus 3:21 3:33 3:15 2:58 3:11 2:25 3:24 3:32 1:36 3:54 2:23 3:21 3:15 3:31
Recife 2:39 2:20 0:50 0:47 2:03 2:04 3:04 3:32 2:05 3:43 2:17 2:38 2:37 2:20
Belém 3:04 3:04 2:06 1:25 2:38 1:59 3:20 1:36 2:05 3:59 2:07 3:04 2:59 3:02
Porto Alegre 1:03 1:24 2:52 4:01 1:40 2:01 0:41 3:54 3:43 3:59 1:52 1:05 1:07 1:23
Goiânia 1:00 1:10 1:32 2:19 0:49 0:13 1:12 2:23 2:17 2:07 1:52 1:00 0:54 1:08
Guarulhos 0:01 0:25 1:47 2:56 0:35 1:04 0:26 3:21 2:38 3:04 1:05 1:00 0:06 0:24
Campinas 0:06 0:29 1:47 2:54 0:34 0:59 0:26 3:15 2:37 2:59 1:07 0:54 0:06 0:27
Nova Iguaçu 0:25 0:02 1:30 2:43 0:23 1:07 0:49 3:31 2:20 3:02 1:23 1:08 0:24 0:27

Mapa Brazylia z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.

Tabela odległości według regionów w Brazylia