Brazylia kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Brazylia

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (kilometry)
São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Fortaleza
Belo Horizonte
Brasília
Kurytyba
Manaus
Recife
Belém
Porto Alegre
Goiânia
Guarulhos
Campinas
Nova Iguaçu
São Paulo 440 1 969 2 941 583 1 013 405 3 930 2 644 2 884 1 133 910 22 98 404
Rio de Janeiro 429 1 627 2 599 437 1 169 838 4 314 2 303 3 101 1 566 1 294 415 487 35
Salvador 1 966 1 627 1 200 1 405 1 491 2 373 4 891 802 2 050 3 101 1 692 1 953 1 961 1 627
Fortaleza 2 940 2 600 1 203 2 379 2 179 3 346 5 582 772 1 495 4 074 2 380 2 926 2 934 2 600
Belo Horizonte 583 437 1 408 2 380 740 989 3 912 2 083 2 673 1 717 885 570 577 430
Brasília 1 012 1 169 1 493 2 180 740 1 406 3 406 2 169 1 960 2 123 206 1 029 923 1 162
Kurytyba 403 850 2 376 3 348 990 1 394 4 040 3 052 3 212 743 1 238 432 480 814
Manaus 3 929 4 318 4 914 5 590 3 925 3 426 4 044 5 590 4 308 4 476 3 240 3 946 3 828 4 283
Recife 2 647 2 308 805 773 2 086 2 172 3 053 5 572 2 028 3 781 2 372 2 633 2 641 2 308
Belém 2 881 3 102 2 055 1 502 2 673 1 962 3 213 4 309 2 030 3 953 1 976 2 898 2 780 3 095
Porto Alegre 1 130 1 576 3 103 4 075 1 717 2 121 742 4 466 3 778 3 992 2 018 1 159 1 206 1 541
Goiânia 907 1 296 1 694 2 380 885 207 1 239 3 238 2 370 1 975 1 979 923 806 1 260
Guarulhos 23 418 1 956 2 928 570 1 027 432 3 944 2 631 2 898 1 160 924 113 382
Campinas 98 490 1 964 2 936 578 921 481 3 826 2 640 2 780 1 209 806 115 455
Nova Iguaçu 397 36 1 627 2 600 438 1 169 806 4 282 2 303 3 102 1 534 1 262 383 455

Tabela odległości Brazylia w linii prostej

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (kilometry)
São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Fortaleza
Belo Horizonte
Brasília
Kurytyba
Manaus
Recife
Belém
Porto Alegre
Goiânia
Guarulhos
Campinas
Nova Iguaçu
São Paulo 357 1 456 2 371 490 873 339 2 687 2 130 2 466 853 812 16 84 337
Rio de Janeiro 357 1 212 2 192 341 931 676 2 847 1 876 2 454 1 124 938 344 395 30
Salvador 1 456 1 212 1 029 967 1 060 1 787 2 606 674 1 690 2 306 1 229 1 440 1 428 1 208
Fortaleza 2 371 2 192 1 029 1 895 1 688 2 673 2 384 628 1 134 3 217 1 857 2 355 2 322 2 182
Belo Horizonte 490 341 967 1 895 620 821 2 553 1 641 2 113 1 342 666 474 463 320
Brasília 873 931 1 060 1 688 620 1 081 1 933 1 655 1 597 1 620 177 863 796 904
Kurytyba 339 676 1 787 2 673 821 1 081 2 732 2 461 2 668 547 973 355 359 661
Manaus 2 687 2 847 2 606 2 384 2 553 1 933 2 732 2 832 1 293 3 131 1 909 2 683 2 603 2 818
Recife 2 130 1 876 674 628 1 641 1 655 2 461 2 832 1 676 2 979 1 831 2 114 2 102 1 874
Belém 2 466 2 454 1 690 1 134 2 113 1 597 2 668 1 293 1 676 3 192 1 696 2 455 2 391 2 431
Porto Alegre 853 1 124 2 306 3 217 1 342 1 620 547 3 131 2 979 3 192 1 499 869 895 1 120
Goiânia 812 938 1 229 1 857 666 177 973 1 909 1 831 1 696 1 499 804 729 909
Guarulhos 16 344 1 440 2 355 474 863 355 2 683 2 114 2 455 869 804 81 324
Campinas 84 395 1 428 2 322 463 796 359 2 603 2 102 2 391 895 729 81 370
Nova Iguaçu 337 30 1 208 2 182 320 904 661 2 818 1 874 2 431 1 120 909 324 370

Mapa Brazylia z odległościami lotów

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.

Tabela odległości według regionów w Brazylia

<