Alberta kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Alberta

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Alberta w linii prostej

Odległość (kilometr)
Calgary
Edmonton
Fort McMurray
Red Deer
Lethbridge
Medicine Hat
St. Albert
Sherwood Park
Grande Prairie
Spruce Grove
Lloydminster
Airdrie
Camrose
Leduc
Fort Saskatchewan
Calgary 279 655 136 174 264 288 280 556 277 371 26 233 248 301
Edmonton 279 380 142 430 434 13 14 388 26 234 253 73 31 28
Fort McMurray 655 380 520 788 745 373 376 492 389 394 629 424 410 355
Red Deer 136 142 520 294 331 152 144 460 142 280 110 106 112 166
Lethbridge 174 430 788 294 161 441 427 730 434 445 195 369 400 448
Medicine Hat 264 434 745 331 161 448 427 790 448 363 273 363 409 444
St. Albert 288 13 373 152 441 448 25 376 21 243 262 87 42 29
Sherwood Park 280 14 376 144 427 427 25 401 40 220 254 65 34 22
Grande Prairie 556 388 492 460 730 790 376 401 365 608 537 456 402 396
Spruce Grove 277 26 389 142 434 448 21 40 365 260 251 92 39 49
Lloydminster 371 234 394 280 445 363 243 220 608 260 351 191 236 217
Airdrie 26 253 629 110 195 273 262 254 537 251 351 208 222 275
Camrose 233 73 424 106 369 363 87 65 456 92 191 208 55 82
Leduc 248 31 410 112 400 409 42 34 402 39 236 222 55 55
Fort Saskatchewan 301 28 355 166 448 444 29 22 396 49 217 275 82 55
Odległość (mila)
Calgary
Edmonton
Fort McMurray
Red Deer
Lethbridge
Medicine Hat
St. Albert
Sherwood Park
Grande Prairie
Spruce Grove
Lloydminster
Airdrie
Camrose
Leduc
Fort Saskatchewan
Calgary 173 407 85 108 164 179 174 345 172 231 16 145 154 187
Edmonton 173 236 88 267 270 8 9 241 16 145 157 45 19 17
Fort McMurray 407 236 323 490 463 232 234 306 242 245 391 263 255 221
Red Deer 85 88 323 183 206 94 89 286 88 174 68 66 70 103
Lethbridge 108 267 490 183 100 274 265 454 270 277 121 229 249 278
Medicine Hat 164 270 463 206 100 278 265 491 278 226 170 226 254 276
St. Albert 179 8 232 94 274 278 16 234 13 151 163 54 26 18
Sherwood Park 174 9 234 89 265 265 16 249 25 137 158 40 21 14
Grande Prairie 345 241 306 286 454 491 234 249 227 378 334 283 250 246
Spruce Grove 172 16 242 88 270 278 13 25 227 162 156 57 24 30
Lloydminster 231 145 245 174 277 226 151 137 378 162 218 119 147 135
Airdrie 16 157 391 68 121 170 163 158 334 156 218 129 138 171
Camrose 145 45 263 66 229 226 54 40 283 57 119 129 34 51
Leduc 154 19 255 70 249 254 26 21 250 24 147 138 34 34
Fort Saskatchewan 187 17 221 103 278 276 18 14 246 30 135 171 51 34
Czas lotu
Calgary
Edmonton
Fort McMurray
Red Deer
Lethbridge
Medicine Hat
St. Albert
Sherwood Park
Grande Prairie
Spruce Grove
Lloydminster
Airdrie
Camrose
Leduc
Fort Saskatchewan
Calgary 0:20 0:49 0:10 0:13 0:19 0:21 0:20 0:41 0:20 0:27 0:01 0:17 0:18 0:22
Edmonton 0:20 0:28 0:10 0:32 0:32 0:01 0:01 0:29 0:01 0:17 0:18 0:05 0:02 0:02
Fort McMurray 0:49 0:28 0:39 0:59 0:55 0:27 0:28 0:36 0:29 0:29 0:47 0:31 0:30 0:26
Red Deer 0:10 0:10 0:39 0:22 0:24 0:11 0:10 0:34 0:10 0:20 0:08 0:07 0:08 0:12
Lethbridge 0:13 0:32 0:59 0:22 0:12 0:33 0:32 0:54 0:32 0:33 0:14 0:27 0:29 0:33
Medicine Hat 0:19 0:32 0:55 0:24 0:12 0:33 0:32 0:59 0:33 0:27 0:20 0:27 0:30 0:33
St. Albert 0:21 0:01 0:27 0:11 0:33 0:33 0:01 0:28 0:01 0:18 0:19 0:06 0:03 0:02
Sherwood Park 0:20 0:01 0:28 0:10 0:32 0:32 0:01 0:30 0:03 0:16 0:19 0:04 0:02 0:01
Grande Prairie 0:41 0:29 0:36 0:34 0:54 0:59 0:28 0:30 0:27 0:45 0:40 0:34 0:30 0:29
Spruce Grove 0:20 0:01 0:29 0:10 0:32 0:33 0:01 0:03 0:27 0:19 0:18 0:06 0:02 0:03
Lloydminster 0:27 0:17 0:29 0:20 0:33 0:27 0:18 0:16 0:45 0:19 0:26 0:14 0:17 0:16
Airdrie 0:01 0:18 0:47 0:08 0:14 0:20 0:19 0:19 0:40 0:18 0:26 0:15 0:16 0:20
Camrose 0:17 0:05 0:31 0:07 0:27 0:27 0:06 0:04 0:34 0:06 0:14 0:15 0:04 0:06
Leduc 0:18 0:02 0:30 0:08 0:29 0:30 0:03 0:02 0:30 0:02 0:17 0:16 0:04 0:04
Fort Saskatchewan 0:22 0:02 0:26 0:12 0:33 0:33 0:02 0:01 0:29 0:03 0:16 0:20 0:06 0:04

Mapa Alberta z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.