Kolumbia Brytyjska kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Kolumbia Brytyjska

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Kolumbia Brytyjska w linii prostej

Odległość (kilometr)
Vancouver
Surrey
Victoria
Burnaby
Abbotsford
Coquitlam
Kelowna
Nanaimo
Chilliwack
Kamloops
Prince George
New Westminster
Port Coquitlam
North Vancouver
Vernon
Vancouver 21 94 11 62 23 270 61 85 253 518 16 25 7 298
Surrey 21 92 11 40 12 254 80 65 244 526 5 10 22 284
Victoria 94 92 95 103 104 325 92 132 332 612 93 102 102 360
Burnaby 11 11 95 51 13 261 71 75 246 520 6 15 11 290
Abbotsford 62 40 103 51 43 225 118 30 230 542 46 39 62 259
Coquitlam 23 12 104 13 43 247 84 63 234 515 12 4 21 276
Kelowna 270 254 325 261 225 247 331 194 106 500 258 246 265 45
Nanaimo 61 80 92 71 118 84 331 145 307 535 75 86 65 358
Chilliwack 85 65 132 75 30 63 194 145 204 531 70 60 83 229
Kamloops 253 244 332 246 230 234 106 307 204 396 246 234 247 89
Prince George 518 526 612 520 542 515 500 535 531 396 524 518 512 470
New Westminster 16 5 93 6 46 12 258 75 70 246 524 12 18 287
Port Coquitlam 25 10 102 15 39 4 246 86 60 234 518 12 23 275
North Vancouver 7 22 102 11 62 21 265 65 83 247 512 18 23 293
Vernon 298 284 360 290 259 276 45 358 229 89 470 287 275 293
Odległość (mila)
Vancouver
Surrey
Victoria
Burnaby
Abbotsford
Coquitlam
Kelowna
Nanaimo
Chilliwack
Kamloops
Prince George
New Westminster
Port Coquitlam
North Vancouver
Vernon
Vancouver 13 58 7 39 14 168 38 53 157 322 10 16 4 185
Surrey 13 57 7 25 7 158 50 40 152 327 3 6 14 176
Victoria 58 57 59 64 65 202 57 82 206 380 58 63 63 224
Burnaby 7 7 59 32 8 162 44 47 153 323 4 9 7 180
Abbotsford 39 25 64 32 27 140 73 19 143 337 29 24 39 161
Coquitlam 14 7 65 8 27 153 52 39 145 320 7 2 13 171
Kelowna 168 158 202 162 140 153 206 121 66 311 160 153 165 28
Nanaimo 38 50 57 44 73 52 206 90 191 332 47 53 40 222
Chilliwack 53 40 82 47 19 39 121 90 127 330 43 37 52 142
Kamloops 157 152 206 153 143 145 66 191 127 246 153 145 153 55
Prince George 322 327 380 323 337 320 311 332 330 246 326 322 318 292
New Westminster 10 3 58 4 29 7 160 47 43 153 326 7 11 178
Port Coquitlam 16 6 63 9 24 2 153 53 37 145 322 7 14 171
North Vancouver 4 14 63 7 39 13 165 40 52 153 318 11 14 182
Vernon 185 176 224 180 161 171 28 222 142 55 292 178 171 182
Czas lotu
Vancouver
Surrey
Victoria
Burnaby
Abbotsford
Coquitlam
Kelowna
Nanaimo
Chilliwack
Kamloops
Prince George
New Westminster
Port Coquitlam
North Vancouver
Vernon
Vancouver 0:01 0:07 0:00 0:04 0:01 0:20 0:04 0:06 0:18 0:38 0:01 0:01 0:00 0:22
Surrey 0:01 0:06 0:00 0:03 0:00 0:19 0:05 0:04 0:18 0:39 0:00 0:00 0:01 0:21
Victoria 0:07 0:06 0:07 0:07 0:07 0:24 0:06 0:09 0:24 0:45 0:06 0:07 0:07 0:27
Burnaby 0:00 0:00 0:07 0:03 0:01 0:19 0:05 0:05 0:18 0:38 0:00 0:01 0:00 0:21
Abbotsford 0:04 0:03 0:07 0:03 0:03 0:16 0:08 0:02 0:17 0:40 0:03 0:02 0:04 0:19
Coquitlam 0:01 0:00 0:07 0:01 0:03 0:18 0:06 0:04 0:17 0:38 0:00 0:00 0:01 0:20
Kelowna 0:20 0:19 0:24 0:19 0:16 0:18 0:24 0:14 0:07 0:37 0:19 0:18 0:19 0:03
Nanaimo 0:04 0:05 0:06 0:05 0:08 0:06 0:24 0:10 0:23 0:40 0:05 0:06 0:04 0:26
Chilliwack 0:06 0:04 0:09 0:05 0:02 0:04 0:14 0:10 0:15 0:39 0:05 0:04 0:06 0:17
Kamloops 0:18 0:18 0:24 0:18 0:17 0:17 0:07 0:23 0:15 0:29 0:18 0:17 0:18 0:06
Prince George 0:38 0:39 0:45 0:38 0:40 0:38 0:37 0:40 0:39 0:29 0:39 0:38 0:38 0:35
New Westminster 0:01 0:00 0:06 0:00 0:03 0:00 0:19 0:05 0:05 0:18 0:39 0:00 0:01 0:21
Port Coquitlam 0:01 0:00 0:07 0:01 0:02 0:00 0:18 0:06 0:04 0:17 0:38 0:00 0:01 0:20
North Vancouver 0:00 0:01 0:07 0:00 0:04 0:01 0:19 0:04 0:06 0:18 0:38 0:01 0:01 0:21
Vernon 0:22 0:21 0:27 0:21 0:19 0:20 0:03 0:26 0:17 0:06 0:35 0:21 0:20 0:21

Mapa Kolumbia Brytyjska z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.