Manitoba kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Manitoba

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Manitoba w linii prostej

Odległość (kilometr)
Winnipeg
Brandon
Portage la Prairie
Thompson
Selkirk
Steinbach
Dauphin
Winkler
Flin Flon
Churchill
Morden
The Pas
Swan River
Stonewall
Altona
Winnipeg 200 81 653 36 52 248 95 630 1 007 102 520 379 30 91
Brandon 200 120 670 223 238 145 164 562 1 060 153 450 267 191 192
Portage la Prairie 81 120 643 102 125 181 91 586 1 014 88 474 316 71 110
Thompson 653 670 643 626 695 530 729 277 403 729 304 462 625 739
Selkirk 36 223 102 626 70 250 131 615 975 138 506 376 32 126
Steinbach 52 238 125 695 70 299 98 681 1 040 109 571 430 81 79
Dauphin 248 145 181 530 250 299 265 421 926 258 308 136 223 289
Winkler 95 164 91 729 131 98 265 677 1 093 12 564 401 114 29
Flin Flon 630 562 586 277 615 681 421 677 646 672 113 299 601 696
Churchill 1 007 1 060 1 014 403 975 1 040 926 1 093 646 1 095 701 865 982 1 097
Morden 102 153 88 729 138 109 258 12 672 1 095 559 393 119 41
The Pas 520 450 474 304 506 571 308 564 113 701 559 191 490 583
Swan River 379 267 316 462 376 430 136 401 299 865 393 191 352 424
Stonewall 30 191 71 625 32 81 223 114 601 982 119 490 352 116
Altona 91 192 110 739 126 79 289 29 696 1 097 41 583 424 116
Odległość (mila)
Winnipeg
Brandon
Portage la Prairie
Thompson
Selkirk
Steinbach
Dauphin
Winkler
Flin Flon
Churchill
Morden
The Pas
Swan River
Stonewall
Altona
Winnipeg 124 50 406 22 32 154 59 391 626 63 323 235 19 57
Brandon 124 75 416 139 148 90 102 349 659 95 280 166 119 119
Portage la Prairie 50 75 400 63 78 112 57 364 630 55 295 196 44 68
Thompson 406 416 400 389 432 329 453 172 250 453 189 287 388 459
Selkirk 22 139 63 389 43 155 81 382 606 86 314 234 20 78
Steinbach 32 148 78 432 43 186 61 423 646 68 355 267 50 49
Dauphin 154 90 112 329 155 186 165 262 575 160 191 85 139 180
Winkler 59 102 57 453 81 61 165 421 679 7 350 249 71 18
Flin Flon 391 349 364 172 382 423 262 421 401 418 70 186 373 432
Churchill 626 659 630 250 606 646 575 679 401 680 436 537 610 682
Morden 63 95 55 453 86 68 160 7 418 680 347 244 74 25
The Pas 323 280 295 189 314 355 191 350 70 436 347 119 304 362
Swan River 235 166 196 287 234 267 85 249 186 537 244 119 219 263
Stonewall 19 119 44 388 20 50 139 71 373 610 74 304 219 72
Altona 57 119 68 459 78 49 180 18 432 682 25 362 263 72
Czas lotu
Winnipeg
Brandon
Portage la Prairie
Thompson
Selkirk
Steinbach
Dauphin
Winkler
Flin Flon
Churchill
Morden
The Pas
Swan River
Stonewall
Altona
Winnipeg 0:15 0:06 0:49 0:02 0:03 0:18 0:07 0:47 1:15 0:07 0:38 0:28 0:02 0:06
Brandon 0:15 0:09 0:50 0:16 0:17 0:10 0:12 0:42 1:19 0:11 0:33 0:20 0:14 0:14
Portage la Prairie 0:06 0:09 0:48 0:07 0:09 0:13 0:06 0:43 1:16 0:06 0:35 0:23 0:05 0:08
Thompson 0:49 0:50 0:48 0:46 0:52 0:39 0:54 0:20 0:30 0:54 0:22 0:34 0:46 0:55
Selkirk 0:02 0:16 0:07 0:46 0:05 0:18 0:09 0:46 1:13 0:10 0:37 0:28 0:02 0:09
Steinbach 0:03 0:17 0:09 0:52 0:05 0:22 0:07 0:51 1:18 0:08 0:42 0:32 0:06 0:05
Dauphin 0:18 0:10 0:13 0:39 0:18 0:22 0:19 0:31 1:09 0:19 0:23 0:10 0:16 0:21
Winkler 0:07 0:12 0:06 0:54 0:09 0:07 0:19 0:50 1:22 0:00 0:42 0:30 0:08 0:02
Flin Flon 0:47 0:42 0:43 0:20 0:46 0:51 0:31 0:50 0:48 0:50 0:08 0:22 0:45 0:52
Churchill 1:15 1:19 1:16 0:30 1:13 1:18 1:09 1:22 0:48 1:22 0:52 1:04 1:13 1:22
Morden 0:07 0:11 0:06 0:54 0:10 0:08 0:19 0:00 0:50 1:22 0:41 0:29 0:08 0:03
The Pas 0:38 0:33 0:35 0:22 0:37 0:42 0:23 0:42 0:08 0:52 0:41 0:14 0:36 0:43
Swan River 0:28 0:20 0:23 0:34 0:28 0:32 0:10 0:30 0:22 1:04 0:29 0:14 0:26 0:31
Stonewall 0:02 0:14 0:05 0:46 0:02 0:06 0:16 0:08 0:45 1:13 0:08 0:36 0:26 0:08
Altona 0:06 0:14 0:08 0:55 0:09 0:05 0:21 0:02 0:52 1:22 0:03 0:43 0:31 0:08

Mapa Manitoba z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.