Nowa Fundlandia i Labrador kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Nowa Fundlandia i Labrador

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Czas jazdy
St. John's
Corner Brook
Happy Valley - Goose Bay
ᐊᒡᕕᑐᒃ Hopedale (Agvituk)
ᑭᑭᐊᖅ Rigolet (Kikiaq)
ᒪᖂᕕᒃ Makkovik
ᕿᐳᖅᑲᖅ Postville
ᓄᓇᔾᓐᒍᒃ Nain
Grand Falls
Mount Pearl
Paradise
Bay Roberts
Grand Falls-Windsor
Labrador City
Carbonear
St. John's 7:40 28:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:48 0:10 0:15 1:02 4:46 34:25 1:17
Corner Brook 7:39 21:44 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 2:57 7:33 7:33 7:10 2:54 27:55 7:26
Happy Valley - Goose Bay 28:13 21:44 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 23:31 28:08 28:08 27:45 23:29 6:31 28:01
ᐊᒡᕕᑐᒃ Hopedale (Agvituk) 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
ᑭᑭᐊᖅ Rigolet (Kikiaq) 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
ᒪᖂᕕᒃ Makkovik 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
ᕿᐳᖅᑲᖅ Postville 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
ᓄᓇᔾᓐᒍᒃ Nain 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Grand Falls 4:47 2:58 23:31 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:41 4:41 4:18 0:03 29:43 4:34
Mount Pearl 0:10 7:34 28:08 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:42 0:07 0:56 4:40 34:20 1:12
Paradise 0:15 7:34 28:07 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:42 0:07 0:56 4:40 34:19 1:11
Bay Roberts 1:02 7:11 27:44 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:18 0:56 0:56 4:16 33:56 0:20
Grand Falls-Windsor 4:45 2:55 23:28 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 4:40 4:40 4:17 29:40 4:33
Labrador City 34:25 27:56 6:31 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 29:43 34:20 34:20 33:57 29:40 34:12
Carbonear 1:17 7:26 28:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 4:34 1:12 1:12 0:20 4:32 34:12

Tabela odległości Nowa Fundlandia i Labrador w linii prostej

Odległość (kilometr)
St. John's
Corner Brook
Happy Valley - Goose Bay
ᐊᒡᕕᑐᒃ Hopedale (Agvituk)
ᑭᑭᐊᖅ Rigolet (Kikiaq)
ᒪᖂᕕᒃ Makkovik
ᕿᐳᖅᑲᖅ Postville
ᓄᓇᔾᓐᒍᒃ Nain
Grand Falls
Mount Pearl
Paradise
Bay Roberts
Grand Falls-Windsor
Labrador City
Carbonear
St. John's 417 834 1 019 838 949 953 1 171 266 8 12 43 266 1 171 43
Corner Brook 417 510 740 582 687 674 881 167 413 408 378 168 769 374
Happy Valley - Goose Bay 834 510 241 158 212 183 372 584 833 830 807 583 443 795
ᐊᒡᕕᑐᒃ Hopedale (Agvituk) 1 019 740 241 183 78 67 151 790 1 020 1 018 999 788 518 985
ᑭᑭᐊᖅ Rigolet (Kikiaq) 838 582 158 183 112 119 334 614 839 836 818 613 577 803
ᒪᖂᕕᒃ Makkovik 949 687 212 78 112 42 226 726 950 948 930 724 558 915
ᕿᐳᖅᑲᖅ Postville 953 674 183 67 119 42 218 722 954 951 932 721 516 918
ᓄᓇᔾᓐᒍᒃ Nain 1 171 881 372 151 334 226 218 939 1 172 1 169 1 150 937 522 1 136
Grand Falls 266 167 584 790 614 726 722 939 263 259 231 2 905 223
Mount Pearl 8 413 833 1 020 839 950 954 1 172 263 5 36 264 1 168 40
Paradise 12 408 830 1 018 836 948 951 1 169 259 5 31 259 1 164 36
Bay Roberts 43 378 807 999 818 930 932 1 150 231 36 31 232 1 136 18
Grand Falls-Windsor 266 168 583 788 613 724 721 937 2 264 259 232 905 224
Labrador City 1 171 769 443 518 577 558 516 522 905 1 168 1 164 1 136 905 1 128
Carbonear 43 374 795 985 803 915 918 1 136 223 40 36 18 224 1 128
Odległość (mila)
St. John's
Corner Brook
Happy Valley - Goose Bay
ᐊᒡᕕᑐᒃ Hopedale (Agvituk)
ᑭᑭᐊᖅ Rigolet (Kikiaq)
ᒪᖂᕕᒃ Makkovik
ᕿᐳᖅᑲᖅ Postville
ᓄᓇᔾᓐᒍᒃ Nain
Grand Falls
Mount Pearl
Paradise
Bay Roberts
Grand Falls-Windsor
Labrador City
Carbonear
St. John's 259 518 633 521 590 592 728 165 5 7 27 165 728 27
Corner Brook 259 317 460 362 427 419 547 104 257 254 235 104 478 232
Happy Valley - Goose Bay 518 317 150 98 132 114 231 363 518 516 501 362 275 494
ᐊᒡᕕᑐᒃ Hopedale (Agvituk) 633 460 150 114 48 42 94 491 634 633 621 490 322 612
ᑭᑭᐊᖅ Rigolet (Kikiaq) 521 362 98 114 70 74 208 382 521 519 508 381 359 499
ᒪᖂᕕᒃ Makkovik 590 427 132 48 70 26 140 451 590 589 578 450 347 569
ᕿᐳᖅᑲᖅ Postville 592 419 114 42 74 26 135 449 593 591 579 448 321 570
ᓄᓇᔾᓐᒍᒃ Nain 728 547 231 94 208 140 135 583 728 726 715 582 324 706
Grand Falls 165 104 363 491 382 451 449 583 163 161 144 1 562 139
Mount Pearl 5 257 518 634 521 590 593 728 163 3 22 164 726 25
Paradise 7 254 516 633 519 589 591 726 161 3 19 161 723 22
Bay Roberts 27 235 501 621 508 578 579 715 144 22 19 144 706 11
Grand Falls-Windsor 165 104 362 490 381 450 448 582 1 164 161 144 562 139
Labrador City 728 478 275 322 359 347 321 324 562 726 723 706 562 701
Carbonear 27 232 494 612 499 569 570 706 139 25 22 11 139 701
Czas lotu
St. John's
Corner Brook
Happy Valley - Goose Bay
ᐊᒡᕕᑐᒃ Hopedale (Agvituk)
ᑭᑭᐊᖅ Rigolet (Kikiaq)
ᒪᖂᕕᒃ Makkovik
ᕿᐳᖅᑲᖅ Postville
ᓄᓇᔾᓐᒍᒃ Nain
Grand Falls
Mount Pearl
Paradise
Bay Roberts
Grand Falls-Windsor
Labrador City
Carbonear
St. John's 0:31 1:02 1:16 1:02 1:11 1:11 1:27 0:19 0:00 0:00 0:03 0:19 1:27 0:03
Corner Brook 0:31 0:38 0:55 0:43 0:51 0:50 1:06 0:12 0:30 0:30 0:28 0:12 0:57 0:28
Happy Valley - Goose Bay 1:02 0:38 0:18 0:11 0:15 0:13 0:27 0:43 1:02 1:02 1:00 0:43 0:33 0:59
ᐊᒡᕕᑐᒃ Hopedale (Agvituk) 1:16 0:55 0:18 0:13 0:05 0:05 0:11 0:59 1:16 1:16 1:14 0:59 0:38 1:13
ᑭᑭᐊᖅ Rigolet (Kikiaq) 1:02 0:43 0:11 0:13 0:08 0:08 0:25 0:46 1:02 1:02 1:01 0:45 0:43 1:00
ᒪᖂᕕᒃ Makkovik 1:11 0:51 0:15 0:05 0:08 0:03 0:16 0:54 1:11 1:11 1:09 0:54 0:41 1:08
ᕿᐳᖅᑲᖅ Postville 1:11 0:50 0:13 0:05 0:08 0:03 0:16 0:54 1:11 1:11 1:09 0:54 0:38 1:08
ᓄᓇᔾᓐᒍᒃ Nain 1:27 1:06 0:27 0:11 0:25 0:16 0:16 1:10 1:27 1:27 1:26 1:10 0:39 1:25
Grand Falls 0:19 0:12 0:43 0:59 0:46 0:54 0:54 1:10 0:19 0:19 0:17 0:00 1:07 0:16
Mount Pearl 0:00 0:30 1:02 1:16 1:02 1:11 1:11 1:27 0:19 0:00 0:02 0:19 1:27 0:03
Paradise 0:00 0:30 1:02 1:16 1:02 1:11 1:11 1:27 0:19 0:00 0:02 0:19 1:27 0:02
Bay Roberts 0:03 0:28 1:00 1:14 1:01 1:09 1:09 1:26 0:17 0:02 0:02 0:17 1:25 0:01
Grand Falls-Windsor 0:19 0:12 0:43 0:59 0:45 0:54 0:54 1:10 0:00 0:19 0:19 0:17 1:07 0:16
Labrador City 1:27 0:57 0:33 0:38 0:43 0:41 0:38 0:39 1:07 1:27 1:27 1:25 1:07 1:24
Carbonear 0:03 0:28 0:59 1:13 1:00 1:08 1:08 1:25 0:16 0:03 0:02 0:01 0:16 1:24

Mapa Nowa Fundlandia i Labrador z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.