Terytoria Północno-Zachodnie kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Terytoria Północno-Zachodnie

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Terytoria Północno-Zachodnie w linii prostej

Odległość (kilometr)
Yellowknife
Paulatuk
Hay River
Inuvik
Fort Smith
Edzo
Behchoko
Norman Wells
Tuktoyaktuk
Aklavik
Sachs Harbour (Ikahuak)
Rae
Ulukhaktok
Old Town
N'Dilo
Yellowknife 881 197 1 102 303 92 88 685 1 140 1 144 1 155 96 933 1 3
Paulatuk 881 1 023 402 1 184 814 815 467 351 458 297 808 285 881 880
Hay River 197 1 023 1 190 232 219 219 744 1 245 1 225 1 309 225 1 107 198 200
Inuvik 1 102 402 1 190 1 393 1 017 1 020 455 124 56 514 1 012 671 1 102 1 102
Fort Smith 303 1 184 232 1 393 379 376 959 1 438 1 433 1 456 384 1 223 303 304
Edzo 92 814 219 1 017 379 5 594 1 059 1 057 1 095 6 888 93 93
Behchoko 88 815 219 1 020 376 5 598 1 062 1 061 1 096 8 888 88 88
Norman Wells 685 467 744 455 959 594 598 533 485 749 590 713 685 685
Tuktoyaktuk 1 140 351 1 245 124 1 438 1 059 1 062 533 158 402 1 054 594 1 140 1 140
Aklavik 1 144 458 1 225 56 1 433 1 057 1 061 485 158 558 1 053 726 1 144 1 144
Sachs Harbour (Ikahuak) 1 155 297 1 309 514 1 456 1 095 1 096 749 402 558 1 089 300 1 154 1 154
Rae 96 808 225 1 012 384 6 8 590 1 054 1 053 1 089 882 96 96
Ulukhaktok 933 285 1 107 671 1 223 888 888 713 594 726 300 882 932 931
Old Town 1 881 198 1 102 303 93 88 685 1 140 1 144 1 154 96 932 1
N'Dilo 3 880 200 1 102 304 93 88 685 1 140 1 144 1 154 96 931 1
Odległość (mila)
Yellowknife
Paulatuk
Hay River
Inuvik
Fort Smith
Edzo
Behchoko
Norman Wells
Tuktoyaktuk
Aklavik
Sachs Harbour (Ikahuak)
Rae
Ulukhaktok
Old Town
N'Dilo
Yellowknife 547 122 685 188 57 55 426 708 711 718 60 580 1 2
Paulatuk 547 636 250 736 506 506 290 218 285 185 502 177 547 547
Hay River 122 636 739 144 136 136 462 774 761 813 140 688 123 124
Inuvik 685 250 739 866 632 634 283 77 35 319 629 417 685 685
Fort Smith 188 736 144 866 235 234 596 894 890 905 239 760 188 189
Edzo 57 506 136 632 235 3 369 658 657 680 4 552 58 58
Behchoko 55 506 136 634 234 3 372 660 659 681 5 552 55 55
Norman Wells 426 290 462 283 596 369 372 331 301 465 367 443 426 426
Tuktoyaktuk 708 218 774 77 894 658 660 331 98 250 655 369 708 708
Aklavik 711 285 761 35 890 657 659 301 98 347 654 451 711 711
Sachs Harbour (Ikahuak) 718 185 813 319 905 680 681 465 250 347 677 186 717 717
Rae 60 502 140 629 239 4 5 367 655 654 677 548 60 60
Ulukhaktok 580 177 688 417 760 552 552 443 369 451 186 548 579 578
Old Town 1 547 123 685 188 58 55 426 708 711 717 60 579 1
N'Dilo 2 547 124 685 189 58 55 426 708 711 717 60 578 1
Czas lotu
Yellowknife
Paulatuk
Hay River
Inuvik
Fort Smith
Edzo
Behchoko
Norman Wells
Tuktoyaktuk
Aklavik
Sachs Harbour (Ikahuak)
Rae
Ulukhaktok
Old Town
N'Dilo
Yellowknife 1:06 0:14 1:22 0:22 0:06 0:06 0:51 1:25 1:25 1:26 0:07 1:09 0:00 0:00
Paulatuk 1:06 1:16 0:30 1:28 1:01 1:01 0:35 0:26 0:34 0:22 1:00 0:21 1:06 1:06
Hay River 0:14 1:16 1:29 0:17 0:16 0:16 0:55 1:33 1:31 1:38 0:16 1:23 0:14 0:14
Inuvik 1:22 0:30 1:29 1:44 1:16 1:16 0:34 0:09 0:04 0:38 1:15 0:50 1:22 1:22
Fort Smith 0:22 1:28 0:17 1:44 0:28 0:28 1:11 1:47 1:47 1:49 0:28 1:31 0:22 0:22
Edzo 0:06 1:01 0:16 1:16 0:28 0:00 0:44 1:19 1:19 1:22 0:00 1:06 0:06 0:06
Behchoko 0:06 1:01 0:16 1:16 0:28 0:00 0:44 1:19 1:19 1:22 0:00 1:06 0:06 0:06
Norman Wells 0:51 0:35 0:55 0:34 1:11 0:44 0:44 0:39 0:36 0:56 0:44 0:53 0:51 0:51
Tuktoyaktuk 1:25 0:26 1:33 0:09 1:47 1:19 1:19 0:39 0:11 0:30 1:19 0:44 1:25 1:25
Aklavik 1:25 0:34 1:31 0:04 1:47 1:19 1:19 0:36 0:11 0:41 1:18 0:54 1:25 1:25
Sachs Harbour (Ikahuak) 1:26 0:22 1:38 0:38 1:49 1:22 1:22 0:56 0:30 0:41 1:21 0:22 1:26 1:26
Rae 0:07 1:00 0:16 1:15 0:28 0:00 0:00 0:44 1:19 1:18 1:21 1:06 0:07 0:07
Ulukhaktok 1:09 0:21 1:23 0:50 1:31 1:06 1:06 0:53 0:44 0:54 0:22 1:06 1:09 1:09
Old Town 0:00 1:06 0:14 1:22 0:22 0:06 0:06 0:51 1:25 1:25 1:26 0:07 1:09 0:00
N'Dilo 0:00 1:06 0:14 1:22 0:22 0:06 0:06 0:51 1:25 1:25 1:26 0:07 1:09 0:00

Mapa Terytoria Północno-Zachodnie z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.