Nowa Szkocja kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Nowa Szkocja

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Nowa Szkocja w linii prostej

Odległość (kilometr)
Halifax
Sydney
Dartmouth
Lower Sackville
Truro
Cole Harbour
Glace Bay
New Glasgow
Kentville
Amherst
Bridgewater
Greenwood
Antigonish
Springhill
Windsor
Halifax 312 3 16 83 7 331 127 87 141 81 113 165 117 58
Sydney 312 310 312 256 304 19 200 355 312 391 391 150 304 332
Dartmouth 3 310 14 79 7 329 124 85 138 82 113 162 114 56
Lower Sackville 16 312 14 73 19 331 122 72 125 79 101 163 101 43
Truro 83 256 79 73 78 275 56 99 88 146 136 106 67 78
Cole Harbour 7 304 7 19 78 323 121 91 141 88 119 158 117 62
Glace Bay 331 19 329 331 275 323 219 374 331 410 411 170 323 352
New Glasgow 127 200 124 122 56 121 219 155 125 199 192 51 110 134
Kentville 87 355 85 72 99 91 374 155 87 78 37 205 71 30
Amherst 141 312 138 125 88 141 331 125 87 164 111 174 25 94
Bridgewater 81 391 82 79 146 88 410 199 78 164 74 242 145 75
Greenwood 113 391 113 101 136 119 411 192 37 111 74 242 101 63
Antigonish 165 150 162 163 106 158 170 51 205 174 242 242 161 182
Springhill 117 304 114 101 67 117 323 110 71 25 145 101 161 73
Windsor 58 332 56 43 78 62 352 134 30 94 75 63 182 73
Odległość (mila)
Halifax
Sydney
Dartmouth
Lower Sackville
Truro
Cole Harbour
Glace Bay
New Glasgow
Kentville
Amherst
Bridgewater
Greenwood
Antigonish
Springhill
Windsor
Halifax 194 2 10 52 4 206 79 54 88 50 70 103 73 36
Sydney 194 193 194 159 189 12 124 221 194 243 243 93 189 206
Dartmouth 2 193 9 49 4 204 77 53 86 51 70 101 71 35
Lower Sackville 10 194 9 45 12 206 76 45 78 49 63 101 63 27
Truro 52 159 49 45 48 171 35 62 55 91 85 66 42 48
Cole Harbour 4 189 4 12 48 201 75 57 88 55 74 98 73 39
Glace Bay 206 12 204 206 171 201 136 232 206 255 255 106 201 219
New Glasgow 79 124 77 76 35 75 136 96 78 124 119 32 68 83
Kentville 54 221 53 45 62 57 232 96 54 48 23 127 44 19
Amherst 88 194 86 78 55 88 206 78 54 102 69 108 16 58
Bridgewater 50 243 51 49 91 55 255 124 48 102 46 150 90 47
Greenwood 70 243 70 63 85 74 255 119 23 69 46 150 63 39
Antigonish 103 93 101 101 66 98 106 32 127 108 150 150 100 113
Springhill 73 189 71 63 42 73 201 68 44 16 90 63 100 45
Windsor 36 206 35 27 48 39 219 83 19 58 47 39 113 45
Czas lotu
Halifax
Sydney
Dartmouth
Lower Sackville
Truro
Cole Harbour
Glace Bay
New Glasgow
Kentville
Amherst
Bridgewater
Greenwood
Antigonish
Springhill
Windsor
Halifax 0:23 0:00 0:01 0:06 0:00 0:24 0:09 0:06 0:10 0:06 0:08 0:12 0:08 0:04
Sydney 0:23 0:23 0:23 0:19 0:22 0:01 0:14 0:26 0:23 0:29 0:29 0:11 0:22 0:24
Dartmouth 0:00 0:23 0:01 0:05 0:00 0:24 0:09 0:06 0:10 0:06 0:08 0:12 0:08 0:04
Lower Sackville 0:01 0:23 0:01 0:05 0:01 0:24 0:09 0:05 0:09 0:05 0:07 0:12 0:07 0:03
Truro 0:06 0:19 0:05 0:05 0:05 0:20 0:04 0:07 0:06 0:10 0:10 0:07 0:04 0:05
Cole Harbour 0:00 0:22 0:00 0:01 0:05 0:24 0:09 0:06 0:10 0:06 0:08 0:11 0:08 0:04
Glace Bay 0:24 0:01 0:24 0:24 0:20 0:24 0:16 0:28 0:24 0:30 0:30 0:12 0:24 0:26
New Glasgow 0:09 0:14 0:09 0:09 0:04 0:09 0:16 0:11 0:09 0:14 0:14 0:03 0:08 0:10
Kentville 0:06 0:26 0:06 0:05 0:07 0:06 0:28 0:11 0:06 0:05 0:02 0:15 0:05 0:02
Amherst 0:10 0:23 0:10 0:09 0:06 0:10 0:24 0:09 0:06 0:12 0:08 0:13 0:01 0:07
Bridgewater 0:06 0:29 0:06 0:05 0:10 0:06 0:30 0:14 0:05 0:12 0:05 0:18 0:10 0:05
Greenwood 0:08 0:29 0:08 0:07 0:10 0:08 0:30 0:14 0:02 0:08 0:05 0:18 0:07 0:04
Antigonish 0:12 0:11 0:12 0:12 0:07 0:11 0:12 0:03 0:15 0:13 0:18 0:18 0:12 0:13
Springhill 0:08 0:22 0:08 0:07 0:04 0:08 0:24 0:08 0:05 0:01 0:10 0:07 0:12 0:05
Windsor 0:04 0:24 0:04 0:03 0:05 0:04 0:26 0:10 0:02 0:07 0:05 0:04 0:13 0:05

Mapa Nowa Szkocja z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.