Ontario kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Ontario

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Ontario w linii prostej

Odległość (kilometr)
Hamilton
London
Oshawa
Windsor
Kitchener
Richmond Hill
Barrie
Burlington
Sudbury
St. Catharines
Cambridge
Guelph
Kingston
Thunder Bay
Waterloo
Hamilton 116 109 279 55 78 126 9 371 52 39 45 293 925 58
London 116 218 165 80 176 198 123 390 164 88 102 408 866 79
Oshawa 109 218 383 141 46 84 100 331 89 131 119 193 943 143
Windsor 279 165 383 243 340 354 287 493 324 252 265 572 835 242
Kitchener 55 80 141 243 97 121 58 340 106 17 22 333 873 3
Richmond Hill 78 176 46 340 97 59 68 315 81 89 75 240 908 99
Barrie 126 198 84 354 121 59 117 256 140 121 102 257 858 121
Burlington 9 123 100 287 58 68 117 365 49 42 44 285 924 60
Sudbury 371 390 331 493 340 315 256 365 395 350 333 433 657 339
St. Catharines 52 164 89 324 106 81 140 49 395 90 92 251 970 109
Cambridge 39 88 131 252 17 89 121 42 350 90 19 321 889 20
Guelph 45 102 119 265 22 75 102 44 333 92 19 311 881 24
Kingston 293 408 193 572 333 240 257 285 433 251 321 311 1 084 335
Thunder Bay 925 866 943 835 873 908 858 924 657 970 889 881 1 084 870
Waterloo 58 79 143 242 3 99 121 60 339 109 20 24 335 870
Odległość (mila)
Hamilton
London
Oshawa
Windsor
Kitchener
Richmond Hill
Barrie
Burlington
Sudbury
St. Catharines
Cambridge
Guelph
Kingston
Thunder Bay
Waterloo
Hamilton 72 68 173 34 48 78 6 231 32 24 28 182 575 36
London 72 135 103 50 109 123 76 242 102 55 63 254 538 49
Oshawa 68 135 238 88 29 52 62 206 55 81 74 120 586 89
Windsor 173 103 238 151 211 220 178 306 201 157 165 355 519 150
Kitchener 34 50 88 151 60 75 36 211 66 11 14 207 542 2
Richmond Hill 48 109 29 211 60 37 42 196 50 55 47 149 564 62
Barrie 78 123 52 220 75 37 73 159 87 75 63 160 533 75
Burlington 6 76 62 178 36 42 73 227 30 26 27 177 574 37
Sudbury 231 242 206 306 211 196 159 227 245 217 207 269 408 211
St. Catharines 32 102 55 201 66 50 87 30 245 56 57 156 603 68
Cambridge 24 55 81 157 11 55 75 26 217 56 12 199 552 12
Guelph 28 63 74 165 14 47 63 27 207 57 12 193 547 15
Kingston 182 254 120 355 207 149 160 177 269 156 199 193 674 208
Thunder Bay 575 538 586 519 542 564 533 574 408 603 552 547 674 541
Waterloo 36 49 89 150 2 62 75 37 211 68 12 15 208 541
Czas lotu
Hamilton
London
Oshawa
Windsor
Kitchener
Richmond Hill
Barrie
Burlington
Sudbury
St. Catharines
Cambridge
Guelph
Kingston
Thunder Bay
Waterloo
Hamilton 0:08 0:08 0:20 0:04 0:05 0:09 0:00 0:27 0:03 0:02 0:03 0:21 1:09 0:04
London 0:08 0:16 0:12 0:05 0:13 0:14 0:09 0:29 0:12 0:06 0:07 0:30 1:04 0:05
Oshawa 0:08 0:16 0:28 0:10 0:03 0:06 0:07 0:24 0:06 0:09 0:08 0:14 1:10 0:10
Windsor 0:20 0:12 0:28 0:18 0:25 0:26 0:21 0:36 0:24 0:18 0:19 0:42 1:02 0:18
Kitchener 0:04 0:05 0:10 0:18 0:07 0:09 0:04 0:25 0:07 0:01 0:01 0:24 1:05 0:00
Richmond Hill 0:05 0:13 0:03 0:25 0:07 0:04 0:05 0:23 0:06 0:06 0:05 0:17 1:08 0:07
Barrie 0:09 0:14 0:06 0:26 0:09 0:04 0:08 0:19 0:10 0:09 0:07 0:19 1:04 0:09
Burlington 0:00 0:09 0:07 0:21 0:04 0:05 0:08 0:27 0:03 0:03 0:03 0:21 1:09 0:04
Sudbury 0:27 0:29 0:24 0:36 0:25 0:23 0:19 0:27 0:29 0:26 0:24 0:32 0:49 0:25
St. Catharines 0:03 0:12 0:06 0:24 0:07 0:06 0:10 0:03 0:29 0:06 0:06 0:18 1:12 0:08
Cambridge 0:02 0:06 0:09 0:18 0:01 0:06 0:09 0:03 0:26 0:06 0:01 0:24 1:06 0:01
Guelph 0:03 0:07 0:08 0:19 0:01 0:05 0:07 0:03 0:24 0:06 0:01 0:23 1:06 0:01
Kingston 0:21 0:30 0:14 0:42 0:24 0:17 0:19 0:21 0:32 0:18 0:24 0:23 1:21 0:25
Thunder Bay 1:09 1:04 1:10 1:02 1:05 1:08 1:04 1:09 0:49 1:12 1:06 1:06 1:21 1:05
Waterloo 0:04 0:05 0:10 0:18 0:00 0:07 0:09 0:04 0:25 0:08 0:01 0:01 0:25 1:05

Mapa Ontario z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.