Jukon kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Jukon

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Jukon w linii prostej

Odległość (kilometr)
Whitehorse
Watson Lake
Dawson City
Mayo
Carcross
Faro
Ross River
Carmacks
Porter Creek
Crestview
Haines Junction
Teslin
Old Crow
Stewart Crossing
Moosehide
Whitehorse 356 434 322 64 191 197 166 8 10 134 142 796 307 438
Watson Lake 356 713 544 333 347 293 466 362 364 489 223 994 558 715
Dawson City 434 713 181 497 367 421 270 427 425 381 556 391 155 4
Mayo 322 544 181 386 199 251 168 316 314 327 416 478 46 182
Carcross 64 333 497 386 240 235 230 71 73 167 110 860 371 501
Faro 191 347 367 199 240 55 153 188 187 275 232 667 212 369
Ross River 197 293 421 251 235 55 201 197 196 302 202 712 266 423
Carmacks 166 466 270 168 230 153 201 158 157 162 287 632 144 274
Porter Creek 8 362 427 316 71 188 197 158 2 128 149 789 300 430
Crestview 10 364 425 314 73 187 196 157 2 127 151 787 298 428
Haines Junction 134 489 381 327 167 275 302 162 128 127 270 767 295 385
Teslin 142 223 556 416 110 232 202 287 149 151 270 893 413 559
Old Crow 796 994 391 478 860 667 712 632 789 787 767 893 489 387
Stewart Crossing 307 558 155 46 371 212 266 144 300 298 295 413 489 158
Moosehide 438 715 4 182 501 369 423 274 430 428 385 559 387 158
Odległość (mila)
Whitehorse
Watson Lake
Dawson City
Mayo
Carcross
Faro
Ross River
Carmacks
Porter Creek
Crestview
Haines Junction
Teslin
Old Crow
Stewart Crossing
Moosehide
Whitehorse 221 270 200 40 119 122 103 5 6 83 88 495 191 272
Watson Lake 221 443 338 207 216 182 290 225 226 304 139 618 347 444
Dawson City 270 443 112 309 228 262 168 265 264 237 345 243 96 2
Mayo 200 338 112 240 124 156 104 196 195 203 258 297 29 113
Carcross 40 207 309 240 149 146 143 44 45 104 68 534 231 311
Faro 119 216 228 124 149 34 95 117 116 171 144 414 132 229
Ross River 122 182 262 156 146 34 125 122 122 188 126 442 165 263
Carmacks 103 290 168 104 143 95 125 98 98 101 178 393 89 170
Porter Creek 5 225 265 196 44 117 122 98 1 80 93 490 186 267
Crestview 6 226 264 195 45 116 122 98 1 79 94 489 185 266
Haines Junction 83 304 237 203 104 171 188 101 80 79 168 477 183 239
Teslin 88 139 345 258 68 144 126 178 93 94 168 555 257 347
Old Crow 495 618 243 297 534 414 442 393 490 489 477 555 304 240
Stewart Crossing 191 347 96 29 231 132 165 89 186 185 183 257 304 98
Moosehide 272 444 2 113 311 229 263 170 267 266 239 347 240 98
Czas lotu
Whitehorse
Watson Lake
Dawson City
Mayo
Carcross
Faro
Ross River
Carmacks
Porter Creek
Crestview
Haines Junction
Teslin
Old Crow
Stewart Crossing
Moosehide
Whitehorse 0:26 0:32 0:24 0:04 0:14 0:14 0:12 0:00 0:00 0:10 0:10 0:59 0:23 0:32
Watson Lake 0:26 0:53 0:40 0:24 0:26 0:22 0:34 0:27 0:27 0:36 0:16 1:14 0:41 0:53
Dawson City 0:32 0:53 0:13 0:37 0:27 0:31 0:20 0:32 0:31 0:28 0:41 0:29 0:11 0:00
Mayo 0:24 0:40 0:13 0:28 0:14 0:18 0:12 0:23 0:23 0:24 0:31 0:35 0:03 0:13
Carcross 0:04 0:24 0:37 0:28 0:18 0:17 0:17 0:05 0:05 0:12 0:08 1:04 0:27 0:37
Faro 0:14 0:26 0:27 0:14 0:18 0:04 0:11 0:14 0:14 0:20 0:17 0:50 0:15 0:27
Ross River 0:14 0:22 0:31 0:18 0:17 0:04 0:15 0:14 0:14 0:22 0:15 0:53 0:19 0:31
Carmacks 0:12 0:34 0:20 0:12 0:17 0:11 0:15 0:11 0:11 0:12 0:21 0:47 0:10 0:20
Porter Creek 0:00 0:27 0:32 0:23 0:05 0:14 0:14 0:11 0:00 0:09 0:11 0:59 0:22 0:32
Crestview 0:00 0:27 0:31 0:23 0:05 0:14 0:14 0:11 0:00 0:09 0:11 0:59 0:22 0:32
Haines Junction 0:10 0:36 0:28 0:24 0:12 0:20 0:22 0:12 0:09 0:09 0:20 0:57 0:22 0:28
Teslin 0:10 0:16 0:41 0:31 0:08 0:17 0:15 0:21 0:11 0:11 0:20 1:06 0:30 0:41
Old Crow 0:59 1:14 0:29 0:35 1:04 0:50 0:53 0:47 0:59 0:59 0:57 1:06 0:36 0:29
Stewart Crossing 0:23 0:41 0:11 0:03 0:27 0:15 0:19 0:10 0:22 0:22 0:22 0:30 0:36 0:11
Moosehide 0:32 0:53 0:00 0:13 0:37 0:27 0:31 0:20 0:32 0:32 0:28 0:41 0:29 0:11

Mapa Jukon z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.