Kanada kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Kanada

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (kilometry)
Calgary
Edmonton
Winnipeg
Vancouver
Hamilton
Surrey
Laval
Halifax
London
Oshawa
Victoria
Windsor
Gatineau
Kitchener
Longueuil
Calgary 294 1 322 970 3 494 947 4 089 5 419 3 371 3 609 1 056 3 179 3 769 3 475 4 099
Edmonton 294 1 303 1 158 3 462 1 135 3 559 5 386 3 338 3 576 1 244 3 146 3 400 3 442 4 067
Winnipeg 1 324 1 347 2 291 2 160 2 268 2 246 4 084 2 036 2 274 2 377 1 844 2 087 2 140 2 275
Vancouver 970 1 159 2 289 4 363 26 4 957 6 287 4 239 4 477 112 4 047 4 583 4 343 4 967
Hamilton 3 494 3 505 2 160 4 365 4 340 610 1 850 128 130 4 321 304 520 65 620
Surrey 947 1 136 2 266 32 4 339 4 933 6 263 4 215 4 453 113 4 023 4 558 4 319 4 943
Laval 4 090 4 101 2 248 4 961 612 4 936 1 255 725 491 4 917 900 184 638 31
Halifax 5 423 5 434 4 089 6 294 1 849 6 269 1 255 1 962 1 728 6 250 2 137 1 437 1 875 1 232
London 3 369 3 381 2 036 4 240 129 4 216 723 1 962 243 4 196 190 633 109 733
Oshawa 3 608 3 619 2 274 4 479 129 4 454 489 1 728 242 4 435 418 398 156 499
Victoria 1 052 1 241 2 371 113 4 321 113 4 915 6 245 4 197 4 435 4 005 4 541 4 301 4 925
Windsor 3 179 3 190 1 845 4 050 303 4 025 898 2 137 190 418 4 006 807 284 908
Gatineau 3 422 3 444 2 087 4 581 519 4 557 184 1 440 632 398 4 537 807 545 217
Kitchener 3 475 3 486 2 141 4 346 65 4 321 636 1 875 109 156 4 302 285 545 646
Longueuil 4 099 4 110 2 765 4 970 621 4 945 32 1 231 733 500 4 926 909 217 647

Tabela odległości Kanada w linii prostej

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Odległość (kilometry)
Calgary
Edmonton
Winnipeg
Vancouver
Hamilton
Surrey
Laval
Halifax
London
Oshawa
Victoria
Windsor
Gatineau
Kitchener
Longueuil
Calgary 279 1 200 675 2 700 660 3 004 3 758 2 619 2 733 729 2 537 2 872 2 645 3 028
Edmonton 279 1 194 818 2 702 808 2 958 3 686 2 631 2 724 892 2 565 2 835 2 648 2 982
Winnipeg 1 200 1 194 1 863 1 509 1 846 1 808 2 578 1 437 1 536 1 903 1 375 1 673 1 455 1 832
Vancouver 675 818 1 863 3 344 21 3 671 4 431 3 258 3 384 94 3 164 3 537 3 289 3 695
Hamilton 2 700 2 702 1 509 3 344 3 326 550 1 312 116 109 3 372 279 411 55 569
Surrey 660 808 1 846 21 3 326 3 654 4 415 3 239 3 366 92 3 145 3 519 3 271 3 678
Laval 3 004 2 958 1 808 3 671 550 3 654 805 662 444 3 710 827 154 584 25
Halifax 3 758 3 686 2 578 4 431 1 312 4 415 805 1 427 1 218 4 476 1 588 958 1 357 781
London 2 619 2 631 1 437 3 258 116 3 239 662 1 427 218 3 284 165 519 80 682
Oshawa 2 733 2 724 1 536 3 384 109 3 366 444 1 218 218 3 415 383 302 141 463
Victoria 729 892 1 903 94 3 372 92 3 710 4 476 3 284 3 415 3 186 3 574 3 317 3 735
Windsor 2 537 2 565 1 375 3 164 279 3 145 827 1 588 165 383 3 186 682 243 846
Gatineau 2 872 2 835 1 673 3 537 411 3 519 154 958 519 302 3 574 682 439 178
Kitchener 2 645 2 648 1 455 3 289 55 3 271 584 1 357 80 141 3 317 243 439 604
Longueuil 3 028 2 982 1 832 3 695 569 3 678 25 781 682 463 3 735 846 178 604

Mapa Kanada z odległościami lotów

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.

Tabela odległości według regionów w Kanada

<