Solothurn kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami Solothurn

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości Solothurn w linii prostej

Odległość (kilometr)
Olten
Grenchen
Solothurn
Langendorf
Lommiswil
Mahren
Büsserach
Zuchwil
Biberist
Mühledorf
Dornach
Trimbach
Derendingen
Balsthal
Bellach
Olten 42 32 33 36 4 28 31 32 40 26 2 29 16 34
Grenchen 42 11 9 6 44 24 12 13 9 36 42 14 26 8
Solothurn 32 11 2 5 35 20 2 4 9 31 32 4 17 3
Langendorf 33 9 2 3 35 19 4 6 10 30 33 6 17 2
Lommiswil 36 6 5 3 38 20 7 8 10 31 36 9 20 2
Mahren 4 44 35 35 38 29 34 35 43 25 2 32 18 37
Büsserach 28 24 20 19 20 29 21 23 29 11 27 22 14 20
Zuchwil 31 12 2 4 7 34 21 3 10 31 31 2 16 5
Biberist 32 13 4 6 8 35 23 3 8 34 33 3 18 6
Mühledorf 40 9 9 10 10 43 29 10 8 40 41 11 26 9
Dornach 26 36 31 30 31 25 11 31 34 40 25 31 19 31
Trimbach 2 42 32 33 36 2 27 31 33 41 25 30 17 35
Derendingen 29 14 4 6 9 32 22 2 3 11 31 30 15 7
Balsthal 16 26 17 17 20 18 14 16 18 26 19 17 15 19
Bellach 34 8 3 2 2 37 20 5 6 9 31 35 7 19
Odległość (mila)
Olten
Grenchen
Solothurn
Langendorf
Lommiswil
Mahren
Büsserach
Zuchwil
Biberist
Mühledorf
Dornach
Trimbach
Derendingen
Balsthal
Bellach
Olten 26 20 21 22 2 17 19 20 25 16 1 18 10 21
Grenchen 26 7 6 4 27 15 7 8 6 22 26 9 16 5
Solothurn 20 7 1 3 22 12 1 2 6 19 20 2 11 2
Langendorf 21 6 1 2 22 12 2 4 6 19 21 4 11 1
Lommiswil 22 4 3 2 24 12 4 5 6 19 22 6 12 1
Mahren 2 27 22 22 24 18 21 22 27 16 1 20 11 23
Büsserach 17 15 12 12 12 18 13 14 18 7 17 14 9 12
Zuchwil 19 7 1 2 4 21 13 2 6 19 19 1 10 3
Biberist 20 8 2 4 5 22 14 2 5 21 21 2 11 4
Mühledorf 25 6 6 6 6 27 18 6 5 25 25 7 16 6
Dornach 16 22 19 19 19 16 7 19 21 25 16 19 12 19
Trimbach 1 26 20 21 22 1 17 19 21 25 16 19 11 22
Derendingen 18 9 2 4 6 20 14 1 2 7 19 19 9 4
Balsthal 10 16 11 11 12 11 9 10 11 16 12 11 9 12
Bellach 21 5 2 1 1 23 12 3 4 6 19 22 4 12
Czas lotu
Olten
Grenchen
Solothurn
Langendorf
Lommiswil
Mahren
Büsserach
Zuchwil
Biberist
Mühledorf
Dornach
Trimbach
Derendingen
Balsthal
Bellach
Olten 0:03 0:02 0:02 0:02 0:00 0:02 0:02 0:02 0:03 0:01 0:00 0:02 0:01 0:02
Grenchen 0:03 0:00 0:00 0:00 0:03 0:01 0:00 0:00 0:00 0:02 0:03 0:01 0:01 0:00
Solothurn 0:02 0:00 0:00 0:00 0:02 0:01 0:00 0:00 0:00 0:02 0:02 0:00 0:01 0:00
Langendorf 0:02 0:00 0:00 0:00 0:02 0:01 0:00 0:00 0:00 0:02 0:02 0:00 0:01 0:00
Lommiswil 0:02 0:00 0:00 0:00 0:02 0:01 0:00 0:00 0:00 0:02 0:02 0:00 0:01 0:00
Mahren 0:00 0:03 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:02 0:03 0:01 0:00 0:02 0:01 0:02
Büsserach 0:02 0:01 0:01 0:01 0:01 0:02 0:01 0:01 0:02 0:00 0:02 0:01 0:01 0:01
Zuchwil 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:01 0:00 0:00 0:02 0:02 0:00 0:01 0:00
Biberist 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:01 0:00 0:00 0:02 0:02 0:00 0:01 0:00
Mühledorf 0:03 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:02 0:00 0:00 0:02 0:03 0:00 0:01 0:00
Dornach 0:01 0:02 0:02 0:02 0:02 0:01 0:00 0:02 0:02 0:02 0:01 0:02 0:01 0:02
Trimbach 0:00 0:03 0:02 0:02 0:02 0:00 0:02 0:02 0:02 0:03 0:01 0:02 0:01 0:02
Derendingen 0:02 0:01 0:00 0:00 0:00 0:02 0:01 0:00 0:00 0:00 0:02 0:02 0:01 0:00
Balsthal 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01 0:01
Bellach 0:02 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:01 0:00 0:00 0:00 0:02 0:02 0:00 0:01

Mapa Solothurn z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.