I Región de Tarapacá kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami I Región de Tarapacá

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości I Región de Tarapacá w linii prostej

Odległość (kilometr)
Iquique
La Tirana
Pozo Almonte
Pica
Huara
Camiña
Colchane
Alto Hospicio
Pisagua
Iquique 53 39 91 47 126 190 8 69
La Tirana 53 16 38 40 116 159 47 101
Pozo Almonte 39 16 54 29 112 162 33 86
Pica 91 38 54 72 131 153 85 136
Huara 47 40 29 72 84 143 46 64
Camiña 126 116 112 131 84 83 128 88
Colchane 190 159 162 153 143 83 189 169
Alto Hospicio 8 47 33 85 46 128 189 76
Pisagua 69 101 86 136 64 88 169 76
Odległość (mila)
Iquique
La Tirana
Pozo Almonte
Pica
Huara
Camiña
Colchane
Alto Hospicio
Pisagua
Iquique 33 24 57 29 78 118 5 43
La Tirana 33 10 24 25 72 99 29 63
Pozo Almonte 24 10 34 18 70 101 21 53
Pica 57 24 34 45 81 95 53 85
Huara 29 25 18 45 52 89 29 40
Camiña 78 72 70 81 52 52 80 55
Colchane 118 99 101 95 89 52 117 105
Alto Hospicio 5 29 21 53 29 80 117 47
Pisagua 43 63 53 85 40 55 105 47
Czas lotu
Iquique
La Tirana
Pozo Almonte
Pica
Huara
Camiña
Colchane
Alto Hospicio
Pisagua
Iquique 0:04 0:02 0:06 0:03 0:09 0:14 0:00 0:05
La Tirana 0:04 0:01 0:02 0:02 0:08 0:11 0:03 0:07
Pozo Almonte 0:02 0:01 0:04 0:02 0:08 0:12 0:02 0:06
Pica 0:06 0:02 0:04 0:05 0:09 0:11 0:06 0:10
Huara 0:03 0:02 0:02 0:05 0:06 0:10 0:03 0:04
Camiña 0:09 0:08 0:08 0:09 0:06 0:06 0:09 0:06
Colchane 0:14 0:11 0:12 0:11 0:10 0:06 0:14 0:12
Alto Hospicio 0:00 0:03 0:02 0:06 0:03 0:09 0:14 0:05
Pisagua 0:05 0:07 0:06 0:10 0:04 0:06 0:12 0:05

Mapa I Región de Tarapacá z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.