II Región de Antofagasta kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami II Región de Antofagasta

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Tabela odległości II Región de Antofagasta w linii prostej

Odległość (kilometr)
Antofagasta
Calama
Tocopilla
San Pedro de Atacama
Taltal
María Elena
Rinconada de Mejillones
Anita
Araucana
Pampa Unión
Amincha
Ausonia
Candelaria
Carmela
Central
Antofagasta 200 174 239 196 163 61 112 115 112 345 109 111 104 105
Calama 200 137 90 364 77 174 89 87 90 153 92 90 97 97
Tocopilla 174 137 225 370 62 116 129 135 132 216 128 128 131 133
San Pedro de Atacama 239 90 225 362 163 234 134 129 134 191 138 136 141 139
Taltal 196 364 370 362 351 257 280 279 278 517 277 279 272 272
María Elena 163 77 62 163 351 119 81 85 83 187 82 81 85 87
Rinconada de Mejillones 61 174 116 234 257 119 100 105 101 306 96 98 94 96
Anita 112 89 129 134 280 81 100 6 2 239 4 2 8 8
Araucana 115 87 135 129 279 85 105 6 5 239 9 8 12 10
Pampa Unión 112 90 132 134 278 83 101 2 5 241 5 4 8 7
Amincha 345 153 216 191 517 187 306 239 239 241 242 240 247 247
Ausonia 109 92 128 138 277 82 96 4 9 5 242 2 5 6
Candelaria 111 90 128 136 279 81 98 2 8 4 240 2 7 7
Carmela 104 97 131 141 272 85 94 8 12 8 247 5 7 3
Central 105 97 133 139 272 87 96 8 10 7 247 6 7 3
Odległość (mila)
Antofagasta
Calama
Tocopilla
San Pedro de Atacama
Taltal
María Elena
Rinconada de Mejillones
Anita
Araucana
Pampa Unión
Amincha
Ausonia
Candelaria
Carmela
Central
Antofagasta 124 108 149 122 101 38 70 71 70 214 68 69 65 65
Calama 124 85 56 226 48 108 55 54 56 95 57 56 60 60
Tocopilla 108 85 140 230 39 72 80 84 82 134 80 80 81 83
San Pedro de Atacama 149 56 140 225 101 145 83 80 83 119 86 85 88 86
Taltal 122 226 230 225 218 160 174 173 173 321 172 173 169 169
María Elena 101 48 39 101 218 74 50 53 52 116 51 50 53 54
Rinconada de Mejillones 38 108 72 145 160 74 62 65 63 190 60 61 58 60
Anita 70 55 80 83 174 50 62 4 1 149 2 1 5 5
Araucana 71 54 84 80 173 53 65 4 3 149 6 5 7 6
Pampa Unión 70 56 82 83 173 52 63 1 3 150 3 2 5 4
Amincha 214 95 134 119 321 116 190 149 149 150 150 149 153 153
Ausonia 68 57 80 86 172 51 60 2 6 3 150 1 3 4
Candelaria 69 56 80 85 173 50 61 1 5 2 149 1 4 4
Carmela 65 60 81 88 169 53 58 5 7 5 153 3 4 2
Central 65 60 83 86 169 54 60 5 6 4 153 4 4 2
Czas lotu
Antofagasta
Calama
Tocopilla
San Pedro de Atacama
Taltal
María Elena
Rinconada de Mejillones
Anita
Araucana
Pampa Unión
Amincha
Ausonia
Candelaria
Carmela
Central
Antofagasta 0:14 0:13 0:17 0:14 0:12 0:04 0:08 0:08 0:08 0:25 0:08 0:08 0:07 0:07
Calama 0:14 0:10 0:06 0:27 0:05 0:13 0:06 0:06 0:06 0:11 0:06 0:06 0:07 0:07
Tocopilla 0:13 0:10 0:16 0:27 0:04 0:08 0:09 0:10 0:09 0:16 0:09 0:09 0:09 0:09
San Pedro de Atacama 0:17 0:06 0:16 0:27 0:12 0:17 0:10 0:09 0:10 0:14 0:10 0:10 0:10 0:10
Taltal 0:14 0:27 0:27 0:27 0:26 0:19 0:20 0:20 0:20 0:38 0:20 0:20 0:20 0:20
María Elena 0:12 0:05 0:04 0:12 0:26 0:08 0:06 0:06 0:06 0:14 0:06 0:06 0:06 0:06
Rinconada de Mejillones 0:04 0:13 0:08 0:17 0:19 0:08 0:07 0:07 0:07 0:22 0:07 0:07 0:07 0:07
Anita 0:08 0:06 0:09 0:10 0:20 0:06 0:07 0:00 0:00 0:17 0:00 0:00 0:00 0:00
Araucana 0:08 0:06 0:10 0:09 0:20 0:06 0:07 0:00 0:00 0:17 0:00 0:00 0:00 0:00
Pampa Unión 0:08 0:06 0:09 0:10 0:20 0:06 0:07 0:00 0:00 0:18 0:00 0:00 0:00 0:00
Amincha 0:25 0:11 0:16 0:14 0:38 0:14 0:22 0:17 0:17 0:18 0:18 0:18 0:18 0:18
Ausonia 0:08 0:06 0:09 0:10 0:20 0:06 0:07 0:00 0:00 0:00 0:18 0:00 0:00 0:00
Candelaria 0:08 0:06 0:09 0:10 0:20 0:06 0:07 0:00 0:00 0:00 0:18 0:00 0:00 0:00
Carmela 0:07 0:07 0:09 0:10 0:20 0:06 0:07 0:00 0:00 0:00 0:18 0:00 0:00 0:00
Central 0:07 0:07 0:09 0:10 0:20 0:06 0:07 0:00 0:00 0:00 0:18 0:00 0:00 0:00

Mapa II Región de Antofagasta z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.