XI Región Aysén del General Carlos Ibáñe kalkulator odległości jazdy

Odległość jazdy między miastami XI Región Aysén del General Carlos Ibáñe

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Kliknij dowolną odległość w poniższej tabeli, aby przejść do strony z dodatkowymi informacjami.

Stuknij miasto, aby zobaczyć odległości do tego miasta. Stuknij odległość, aby uzyskać więcej szczegółów.

Czas jazdy
Coyhaique
Puerto Aysén
Puerto Chacabuco
Melinka
Mañihuales
La Junta
Puyuhuapi
Cochrane
Villa O'Higgins
Caleta Tortel
Puerto Cisnes
Puerto Los Patos
Farellón
Puerto Guadal
La Tapera
Coyhaique 1:00 1:11 14:57 1:20 4:45 3:50 7:43 12:10 12:54 3:25 0:00 0:22 6:35 3:14
Puerto Aysén 1:00 0:15 14:32 0:55 4:20 3:25 8:43 13:10 13:54 3:01 0:00 0:38 7:35 2:50
Puerto Chacabuco 1:11 0:15 14:44 1:06 4:31 3:36 8:54 13:21 14:05 3:12 0:00 0:49 7:46 3:01
Melinka 14:57 14:32 14:44 13:37 10:15 11:09 22:40 27:07 27:51 12:57 0:00 14:35 21:32 13:47
Mañihuales 1:20 0:55 1:06 13:37 3:24 2:29 9:03 13:30 14:14 2:05 0:00 0:57 7:55 1:54
La Junta 4:45 4:20 4:31 10:15 3:24 0:57 12:28 16:55 17:39 2:44 0:00 4:22 11:20 3:34
Puyuhuapi 3:50 3:25 3:36 11:09 2:29 0:57 11:33 16:00 16:44 1:49 0:00 3:27 10:25 2:39
Cochrane 7:43 8:43 8:55 22:40 9:03 12:28 11:33 4:29 5:13 11:09 0:00 8:05 1:08 10:58
Villa O'Higgins 12:10 13:10 13:22 27:08 13:30 16:55 16:00 4:29 5:43 15:36 0:00 12:32 5:35 15:25
Caleta Tortel 12:54 13:54 14:05 27:51 14:14 17:39 16:44 5:13 5:43 16:20 0:00 13:16 6:19 16:09
Puerto Cisnes 3:26 3:01 3:12 12:57 2:05 2:44 1:49 11:09 15:36 16:19 0:00 3:03 10:00 2:15
Puerto Los Patos 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
Farellón 0:22 0:38 0:49 14:35 0:57 4:22 3:27 8:05 12:32 13:16 3:03 0:00 6:57 2:52
Puerto Guadal 6:35 7:35 7:46 21:32 7:55 11:20 10:25 1:08 5:35 6:19 10:01 0:00 6:57 9:50
La Tapera 3:15 2:50 3:01 13:47 1:54 3:34 2:39 10:58 15:25 16:08 2:15 0:00 2:52 9:49

Tabela odległości XI Región Aysén del General Carlos Ibáñe w linii prostej

Odległość (kilometr)
Coyhaique
Puerto Aysén
Puerto Chacabuco
Melinka
Mañihuales
La Junta
Puyuhuapi
Cochrane
Villa O'Higgins
Caleta Tortel
Puerto Cisnes
Puerto Los Patos
Farellón
Puerto Guadal
La Tapera
Coyhaique 52 60 229 45 180 144 191 324 272 105 131 19 150 108
Puerto Aysén 52 11 187 50 161 121 206 341 274 76 150 34 160 117
Puerto Chacabuco 60 11 189 62 169 128 200 335 266 83 162 43 154 128
Melinka 229 187 189 190 108 106 384 517 435 125 216 210 338 185
Mañihuales 45 50 62 190 135 100 234 368 311 65 101 34 191 70
La Junta 180 161 169 108 135 41 365 500 435 87 117 167 320 95
Puyuhuapi 144 121 128 106 100 41 326 461 394 46 111 129 281 79
Cochrane 191 206 200 384 234 365 326 135 95 281 317 200 47 298
Villa O'Higgins 324 341 335 517 368 500 461 135 104 416 446 335 181 431
Caleta Tortel 272 274 266 435 311 435 394 95 104 348 402 277 124 379
Puerto Cisnes 105 76 83 125 65 87 46 281 416 348 119 88 236 80
Puerto Los Patos 131 150 162 216 101 117 111 317 446 402 119 131 279 38
Farellón 19 34 43 210 34 167 129 200 335 277 88 131 157 103
Puerto Guadal 150 160 154 338 191 320 281 47 181 124 236 279 157 257
La Tapera 108 117 128 185 70 95 79 298 431 379 80 38 103 257
Odległość (mila)
Coyhaique
Puerto Aysén
Puerto Chacabuco
Melinka
Mañihuales
La Junta
Puyuhuapi
Cochrane
Villa O'Higgins
Caleta Tortel
Puerto Cisnes
Puerto Los Patos
Farellón
Puerto Guadal
La Tapera
Coyhaique 32 37 142 28 112 89 119 201 169 65 81 12 93 67
Puerto Aysén 32 7 116 31 100 75 128 212 170 47 93 21 99 73
Puerto Chacabuco 37 7 117 39 105 80 124 208 165 52 101 27 96 80
Melinka 142 116 117 118 67 66 239 321 270 78 134 130 210 115
Mañihuales 28 31 39 118 84 62 145 229 193 40 63 21 119 43
La Junta 112 100 105 67 84 25 227 311 270 54 73 104 199 59
Puyuhuapi 89 75 80 66 62 25 203 286 245 29 69 80 175 49
Cochrane 119 128 124 239 145 227 203 84 59 175 197 124 29 185
Villa O'Higgins 201 212 208 321 229 311 286 84 65 258 277 208 112 268
Caleta Tortel 169 170 165 270 193 270 245 59 65 216 250 172 77 235
Puerto Cisnes 65 47 52 78 40 54 29 175 258 216 74 55 147 50
Puerto Los Patos 81 93 101 134 63 73 69 197 277 250 74 81 173 24
Farellón 12 21 27 130 21 104 80 124 208 172 55 81 98 64
Puerto Guadal 93 99 96 210 119 199 175 29 112 77 147 173 98 160
La Tapera 67 73 80 115 43 59 49 185 268 235 50 24 64 160
Czas lotu
Coyhaique
Puerto Aysén
Puerto Chacabuco
Melinka
Mañihuales
La Junta
Puyuhuapi
Cochrane
Villa O'Higgins
Caleta Tortel
Puerto Cisnes
Puerto Los Patos
Farellón
Puerto Guadal
La Tapera
Coyhaique 0:03 0:04 0:17 0:03 0:13 0:10 0:14 0:24 0:20 0:07 0:09 0:01 0:11 0:08
Puerto Aysén 0:03 0:00 0:14 0:03 0:12 0:09 0:15 0:25 0:20 0:05 0:11 0:02 0:11 0:08
Puerto Chacabuco 0:04 0:00 0:14 0:04 0:12 0:09 0:15 0:25 0:19 0:06 0:12 0:03 0:11 0:09
Melinka 0:17 0:14 0:14 0:14 0:08 0:07 0:28 0:38 0:32 0:09 0:16 0:15 0:25 0:13
Mañihuales 0:03 0:03 0:04 0:14 0:10 0:07 0:17 0:27 0:23 0:04 0:07 0:02 0:14 0:05
La Junta 0:13 0:12 0:12 0:08 0:10 0:03 0:27 0:37 0:32 0:06 0:08 0:12 0:24 0:07
Puyuhuapi 0:10 0:09 0:09 0:07 0:07 0:03 0:24 0:34 0:29 0:03 0:08 0:09 0:21 0:05
Cochrane 0:14 0:15 0:15 0:28 0:17 0:27 0:24 0:10 0:07 0:21 0:23 0:15 0:03 0:22
Villa O'Higgins 0:24 0:25 0:25 0:38 0:27 0:37 0:34 0:10 0:07 0:31 0:33 0:25 0:13 0:32
Caleta Tortel 0:20 0:20 0:19 0:32 0:23 0:32 0:29 0:07 0:07 0:26 0:30 0:20 0:09 0:28
Puerto Cisnes 0:07 0:05 0:06 0:09 0:04 0:06 0:03 0:21 0:31 0:26 0:08 0:06 0:17 0:06
Puerto Los Patos 0:09 0:11 0:12 0:16 0:07 0:08 0:08 0:23 0:33 0:30 0:08 0:09 0:20 0:02
Farellón 0:01 0:02 0:03 0:15 0:02 0:12 0:09 0:15 0:25 0:20 0:06 0:09 0:11 0:07
Puerto Guadal 0:11 0:11 0:11 0:25 0:14 0:24 0:21 0:03 0:13 0:09 0:17 0:20 0:11 0:19
La Tapera 0:08 0:08 0:09 0:13 0:05 0:07 0:05 0:22 0:32 0:28 0:06 0:02 0:07 0:19

Mapa XI Región Aysén del General Carlos Ibáñe z odległościami lotów

Kliknij znacznik mapy, aby zobaczyć odległości lotnicze od tego miasta.

Oblicz własną tabelę odległości

Wpisz do 100 nazw miast lub współrzędnych geograficznych w tym polu w następującym formacie: szerokość, długość.
Wpisz każde miasto w osobnym wierszu.